Jehovini svjedoci vjeruju da Trojstvo nije biblijski nauk, jer se ta riječ ne nalazi u Bibliji i Biblija ističe da postoji jedan Bog.

Slijedi kratak pregled onoga što Jehovini svjedoci vjeruju, zajedno s onim što Biblija stvarno uči.

1. Božansko ime.

Jehovini svjedoci vjeruju da je jedino istinsko Božje ime – ime kojim se mora identificirati – Jehova.

Međutim, Biblija identificira Boga pod mnogim imenima, uključujući:

 • Bog (heb. Elohim, Post 1,1),
 • Bog Svemogući (El Šadaj, Post 17,1),
 • Gospodin (Adonai, Ps 8,1), i
 • Gospodin nad vojskama (Jahve Sebaot, 1. Sam 1,3).

U novozavjetno doba, Isus govori o Bogu kao „Ocu“ (grčki Patēr, Mt 6,9), kao i apostoli (1. Kor 1,3).

2. Trojstvo.

Jehovini svjedoci vjeruju da Trojstvo nije biblijski nauk, jer se ta riječ ne nalazi u Bibliji i Biblija ističe da postoji jedan Bog.

Biblijski, iako je istina da postoji samo jedan Bog (Iz 44,6; 45,18; 46,9; Iv 5,44; 1. Kor 8,4; Jak 2,19), također je istina da se tri osobe u Bibliji nazivaju Bogom:

 • Otac (1. Pt 1,2),
 • Isus (Ivan 20,28; Heb 1,8), i
 • Duh Sveti (Djela 5,3-4).

Svaki od njih tri posjeduje atribute božanstva – uključujući:

 • sveprisutnost (Ps 139,7; Jer 23,23-24; Mt 28,20),
 • sveznanje (Ps 147,5; Iv 16,30; 1. Kor 2,10-11),
 • svemoćnost (Jer 32,17; Iv 2,1-11; Rim 15,19), i
 • vječnost (Ps 90,2; Heb 9,14; Otk 22,13).

Nadalje, svaki od njih tri uključen je u djela božanstva – poput stvaranja svemira:

 • Otac (Post 1,1; Ps 102,25),
 • Sin (Ivan 1,3; Kol 1,16; Heb 1,2), i
 • Duh Sveti (Post 1,2; Job 33,4, Ps 104,30).

Biblija ukazuje da postoji njih tri u jednom božanstvu (Mt 28,19; 2. Kor 13,14).

Zato je doktrinarna podrška Trojstvu snažna.

3. Isus Krist.

Jehovini svjedoci vjeruju da je Jehova stvorio Isusa kao arhanđela Mihaela prije nego što je fizički svijet postojao, i da je manji, premda moćan, bog.

U Bibliji, međutim, Isus je vječni Bog (Ivan 1,1; 8,58; usp. Izl 3,14) i ima istu božansku narav kao Otac (Ivan 5,18; 10,30; Heb 1,3).

Doista, usporedba Starog zavjeta i Novog zavjeta jednaka je usporedbi Isusa s Jehovom (usp. Izaiju 43,11 s Titom 2,13; Izaiju 44,24 s Kološanima 1,16; Izaiju 6,1-5 s Ivanom 12,41 ).

Sam Isus je stvorio anđele (Kol 1,16; usp. Ivan 1,3; Heb 1,2. 10), koji ga štuju (Heb 1,6).

4. Utjelovljenje.

Jehovini svjedoci vjeruju da, kad je Isus rođen na zemlji, bio je samo čovjek, a ne Bog u ljudskom tijelu.

To krši biblijsko učenje da u utjelovljenom Isusu „prebiva sva punina božanstva“ (Kol 2,9; vidi Fil 2,6-7).

Riječ „punina“ (grč. plērōma) nosi koncept o ukupnom zbroju. „Božanstvo“ (grč. theotēs) odnosi se na Božju prirodu, biće i atribute.

Stoga, utjelovljeni Isus je ukupnost Božje prirode, bića i atributa u tjelesnom obliku.

Doista, Isus je Emanuel, odnosno „Bog s nama“ (Mt 1,23; usp. Iz 7,14; Ivan 1,1; 14. 18; 10,30; 14,9-10).

5. Jehovini svjedoci vjeruju da Isus nije fizički uskrsnuo. 

Jehovini svjedoci vjeruju da je Isus uskrsnuo duhovno od mrtvih, ali ne i fizički.

Biblijski, međutim, uskrsli Isus je tvrdio da nije samo duh, već da ima tijelo od mesa i kostiju (Luka 24,39; usp. Ivan 2,19-21).

U nekoliko je navrata jeo hranu, dokazujući da je nakon uskrsnuća imao pravo fizičko tijelo (Luka 24,30; 42-43; Ivan 21,12-13).

To su potvrdili njegovi sljedbenici koji su ga fizički dodirivali (Mt 28,9; Iv 20,17).

Jehovini svjedoci 2

6. Jehovini svjedoci vjeruju da drugi Isusov dolazak neće biti vidljiv.

Jehovini svjedoci vjeruju da je drugi dolazak bio nevidljivi duhovni događaj koji se dogodio 1914. godine.

Biblijski, međutim, drugi Kristov dolazak u budućnosti bit će fizički, vidljiv (Dj 1,9-11; usp. Titu 2,13), i bit će praćen vidljivim kozmičkim poremećajima (Mt 24,29-30). Svako oko će ga vidjeti (Otk 1,7).

7. Duh Sveti.

Jehovini svjedoci vjeruju da je Duh Sveti neosobna Božja sila, a ne druga osoba.

Biblijski, ipak, Duh Sveti ima tri osnovna svojstva osobnosti:

 • um (Rim 8,27),
 • emocije (Ef 4,30) i
 • volju (1. Kor 12,11).

Štoviše, za njega se koriste osobne zamjenice (Djela 13,2). Također, on radi stvari koje samo osoba može činiti, uključujući:

 • poučavanje (Ivan 14,26),
 • svjedočenje (Ivan 15,26),
 • slanje (Djela 13,4),
 • davanje zapovijedi (Dj 8,29) i
 • posredovanje (Rim 8,26).

Duh Sveti je treća osoba Trojstva (Mt 28,19).

8. Spasenje.

Jehovini svjedoci vjeruju da spasenje zahtijeva vjeru u Krista, povezanost s Božjom organizacijom (tj. njihovom religijom) i poslušnost njihovim pravilima.

Međutim, biblijsko gledanje na poslušnost pravilima kao uvjet spasenja poništava evanđelje (Gal 2,16-21; Kol 2,20-23). Spasenje se temelji isključivo na Božjoj nezasluženoj milosti, a ne na vjernikovoj izvedbi.

Dobra su djela plod ili rezultat, a ne temelj spasenja (Ef 2,8-10; Titu 3,4-8).

9. Jehovini svjedoci vjeruju da postoje dva otkupljena naroda.

Jehovini svjedoci vjeruju da postoje dva Božja naroda: (1) Pomazana klasa (144.000) živjet će na nebu i vladati s Kristom; i (2) „druge ovce“ (svi drugi vjernici) zauvijek će živjeti na rajskoj zemlji.

U Bibliji, međutim, nebeska sudbina čeka sve koji vjeruju u Krista (Ivan 14,1-3; 17,24; 2. Kor 5,1; Fil 3,20; Kol 1,5; 1. Sol 4,17; Heb 3,1), i ti će ljudi također boraviti na novoj zemlji (2. Pt 3,13; Otk 21,1-4).

10. Ne postoji nematerijalna duša.

Jehovini svjedoci ne vjeruju da ljudi imaju nematerijalnu prirodu. „Duša“ je jednostavno životna sila unutar osobe. Prilikom smrti, ta životna sila napušta tijelo.

Biblijski, međutim, riječ „duša“ je višeznačna. Jedno od ključnih značenja tog pojma jest čovjekovo nematerijalno bistvo koje svjesno preživljava smrt (Post 35,18; Otk 6,9-10). Nevjernici su u svjesnoj patnji (Mt 13,42; 25,41. 46; Lk 16,22-24; Otk 14,11), dok su vjernici u svjesnom blaženstvu na nebu (1. Kor 2,9; 2. Kor 5,6-8; Fil 1,21-23; Otk 7,17; 21,4).

11. Jehovini svjedoci vjeruju da pakao nije mjesto vječne patnje

Jehovini svjedoci vjeruju da pakao nije mjesto vječne patnje, već zajednički grob čovječanstva. Zli ljudi će biti uništeni – zauvijek ugašeni iz svjesnog postojanja.

Biblijski, međutim, pakao je pravo mjesto svjesne, vječne patnje (Mt 5,22; 25,41. 46; Judina 1,7; Otk 14,11; 20,10. 14).

Autor: Justin Taylor; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Thegospelcoalition.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Thegospelcoalition.org koje ekskluzivno vrijedi za portal novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ: