Je li moguće znati kada se Isus vraća?

Vjernici dobro znaju da povratak Isusa Krista i uspostava Njegova Kraljevstva predstavljaju vrhunac svega. Možemo li znati kada se Isus vraća?

Dok željno iščekujemo Isusov povratak, potiče nas se da održavamo osjećaj duhovne budnosti, neprestano se usredotočujući na svakodnevnu, kontinuiranu preobrazbu kako bismo postali sličniji našem Gospodinu.

“Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne!” (Luka 12, 37)

S fokusom na Isusov povratak na ovu zemlju – ovoga puta kao Kralja kraljeva i Gospodara gospodara (Otkrivenje 19, 16) – može biti primamljivo početi nagađati kada bi točno Isus mogao doći. To je osobito istinito kada sama Biblija pruža mnoge znakove koji će nagovijestiti kraj ovog svijeta i Kristov dolazak.

Možemo li znati kada se Isus vraća?

“A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.” (Matej 24, 36-39)

Ovi stihovi daju jasan odgovor na pitanje: NE, nitko ne može znati kada se Isus vraća. Ovo je za neke bila teška lekcija, jer je tijekom posljednjih 2000 godina jedan broj prekršio ovo Isusovo učenje. Nažalost, odredili su i određene datume i vrijeme za Njegov povratak, požnjevši vrtlog prezira i podsmijeha kad su ti datumi prošli a Isus ipak nije došao.

Umjesto da se bavimo datumom dolaska, vjernici bi trebali strpljivo čekati i uvijek biti spremni na Njegovu pojavu (npr. Matej 24, 45–25, 13; Luka 12, 39–46).

U 1. Solunjanima 5, Pavao također odgovara na pitanja o vremenu Isusova povratka i pažljivo modelira svoj odgovor u odnosu na Isusovo učenje. Može biti da je stiglo pismo iz Soluna ili da je Timotej donio vijesti, signalizirajući tako želju Solunjana za dodatnim uputama o vremenu Isusova drugog dolaska.

A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: “Mir i sigurnost”, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. (1. Solunjanima 5, 1-6)

Ovaj je odgovor možda za neke razočaravajući: trenutak Isusova povratka bit će iznenađenje. Isus je svoj povratak usporedio s “lopovom” ili “kradljivcem” koji dolazi noću u vrijeme kada ga nitko ne očekuje (Matej 24, 43; Luka 12, 39). Nije na nama znati vrijeme Isusova povratka. Biblija nas nigdje ne potiče da pokušamo odrediti datum. Umjesto toga, mi bismo uvijek trebali biti spremni “jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi” (Matej 24, 44). Snaga Isusovih riječi bi se smanjila ako bi netko mogao odrediti kada se On vraća. Ako bismo znali datum, više ne bi trebali “biti na straži” ili “biti spremni”.

Budite spremni

Budite spremni

Budući da će Isusov povratak biti iznenađenje, Pavao upozorava da uvijek budemo spremni. Ljudi se mogu toliko prilagoditi statusu quo da zaboravljaju da će se Isus vratiti da sudi živima i mrtvima (usp. 2. Petrova 3, 4).

Solunski vjernici nisu bili “u tami”, budući su bili Isusovi sljedbenici. Svakog trenutka su bili spremni za Isusov povratak. Kontrast čini vjerojatnim da je Pavao u 1. Solunjanima 5, 3 govorio o onima koji ne poznaju Krista. I “tama” i “noć” u ovim se stihovima odnose na one koji još nisu iskusili spasenje. Suprotno tome, “sinovi svjetlosti/dana” su oni koji slijede Isusa.

Ova metafora tame/svjetlosti pruža višestruku primjenu, posebno u kombinaciji s Isusovom metaforom lopova. Budući da lopovi kradu uglavnom noću, oni koji su sinovi dana/svjetlosti neće biti iznenađeni lopovom. Oni žive u vjeri, nadi i ljubavi (1. Solunjanima 5, 8) i imaju spasenje u Kristu, dok svoje posvećenje proživljavaju hodajući Njegovim putem. Suprotno tome, oni koji ostanu u duhovnoj tami bit će iznenađeni iznenadnom propašću po Kristovu povratku.

Dok čekamo Isusov povratak, Pavao nas potiče da hrabrimo jedni druge i međusobno se izgrađujemo. Ovdje se podrazumijeva važnost crkve, jer ako želimo (i pojedinačno i zajednički) biti izgrađeni u Kristu, trebamo jedni druge za uzajamno poticanje. Juda, sluga Gospodinov i brat Jakovljev je rekao:

A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom, uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život. I jedne, svadljivce, karajte, druge spasavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom, mrzeći i haljinu puti okaljanu. (Juda 1, 20-23)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!