Isus Kralj kraljeva i Gospodar gospodara

Riječ “kralj” u Bibliji se simbolično koristi za označavanje nekoga tko posjeduje vrhovnu moć. Što znači da je Isus Kralj kraljeva i Gospodar gospodara?

Izraz “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara” nekoliko puta se primjenjuje na Boga, odnosno Gospodina Isusa Krista (Ponovljeni zakon 10, 17; Psalam 136, 3; 1. Timoteju 6, 15; Otkrivenje 17, 14; 19, 16).

Kralj kraljeva i Gospodar gospodara pobjednička je titula. Označava suverenost nad svim kraljevima i svim gospodarima.

Što znači da je Isus Kralj kraljeva i Gospodar gospodara?

Na ogrtač, o boku, napisano mu ime: “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. (Otkrivenje 19, 16)

Izraz “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara” ukazuje na nekoga tko ima apsolutnu vlast nad svim Njegovim kraljevstvom. U Ivanovoj viziji, Isus se vraća suditi svijetu i uspostaviti svoje zemaljsko kraljevstvo, kao što je predvidio u Marku 13.

“Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.” (Marko 13, 26)

Biblija kaže da će Krist, kada se vrati na zemlju, postaviti sebe za Kralja u Jeruzalemu, te će sjediti na Davidovu prijestolju (Luka 1, 32-33).

Kada se Isus naziva “Kraljem kraljeva i Gospodarom gospodara”, to znači da će na kraju svi drugi vladari biti pokoreni, a On će jedini vladati kao Kralj i Gospodar cijele zemlje. Nema sile, nema kralja i nema gospodara koji mu se može suprotstaviti i pobijediti Ga.

On obraća u ništa knezove, uništava suce zemaljske. Tek što su zasađeni, tek što su posijani, tek što im stabljika u zemlju korijen pruži, on puhne na njih i oni posahnu, vihor ih k’o pljevu raznese. (Izaija 40, 23-24)

Pavao ističe da je Isus bio ponizan u svojoj zemaljskoj službi i da će zbog toga biti veličan kada ponovno dođe.

I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca. (Filipljanima 2, 11)

Isus kraljuje nad svima

Kada je Isus uskrsnuo iz mrtvih, Bog ga je uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog imena “da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.” (Filipljanima 2, 10)

Isus Krist je živ i vlada nad svim zemaljskim vladarima, svim događajima u Europi, na Bliskom Istoku i u Americi. Moramo shvatiti što to znači.

1. On kontrolira tko postaje vladar, a tko ne

Kristova vladavina danas znači da On kontrolira tko postaje vladar, a tko ne.

Daniel 2, 21 kaže: “On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima a znanje pronicavima. Kada Isus kaže u Mateju 28, 18: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji”, mislim da to mora uključivati ​​da mu je dana vlast za uklanjanje i postavljanje vladara. To ne znači da svaki vladar živi poslušno ili da voli Gospodina, ali je postavljen od Njega.

2. On je tvoj i moj Kralj koji će opet vladati

Kristovi sljedbenici danas se podvrgavaju Njegovoj vlasti nad njihovim srcem i umom. Ipak, Biblija nam također govori da će Isus vladati kao Kralj nad cijelom zemljom. Jednom kad istekne vrijeme koje je čovječanstvu dano, Isus Krist će se vratiti na zemlju i uspostaviti Božju vladavinu na zemlji.

Biblija ne navodi kada će se točno vratiti. To zna samo Otac.

On im odgovori: “Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.” (Djela 1, 7)

Kada ponovno dođe, Isus će služiti kao vrhovni sudac.

On će biti sudac narodima, mnogim će sudit’ plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat’ mača protiv naroda nit’ se više učit’ ratovanju. (Izaija 2, 4)

Teritorij Njegovog Kraljevstva bit će cijela zemlja. Njegova će svrha biti izvršavanje Očeve volje na zemlji i predstavljanje ciljeva i vrijednosti Oca koji je na nebu. Oni koji su se podredili Isusu tijekom života na zemlji, imat će važnu ulogu u Kraljevstvu kada se Krist vrati. Svrha Kristove vladavine je vratiti sve stvari u pravi odnos s Bogom.

Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt, jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno – sve osim Onoga koji mu je sve podložio. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu. (1. Korinćanima 15, 23-28)

PROČITAJTE JOŠ: