Kada te nitko drugi ne vidi, ja te vidim svaki dan

Ponekad se osjećam kao da me uzimaju zdravo za gotovo ljudi koje najviše volim. Metem pod, iznosim smeće, perem posuđe… i osjećam kao da to nitko ne primjećuje. 

To nije iznenađenje. Odmah nakon što završim, pojavi se druga gomila posla, čekajući na svoj red. 

Nedavno sam proživljavala jedan takav dan. Usred mog žaljenja, Bog mi je šapnuo u srce: „Ja to vidim, Sabrina“. 

Stvoritelj svemira, Onaj koji daje život djeci, koji obavlja čudesna iscjeljenja, tješi umiruće i tugujuće, sluša molitve milijuna… On brine za mene i moj rad u kućanstvu? 

Bog brine u vezi svake minute naših života. 

On brine za svakog malenog vrapca koji padne na tlo. Isus je rekao: „Vi ste vrjedniji Bogu od cijelog jata vrabaca“. (Matej 10, 31) 

VIDI OVO: Mislite kako ste bezvrijedni? Ovo je istina koju Bog želi da znate!

Bog skuplja naše suze (Psalam 56, 8) i prebrojao je svaku vlas na našim glavama. (Matej 10, 30) 

To me ohrabruje. Zbog toga želim još bolje obavljati posao, jer čak i moji poslovi u kućanstvu su žrtva prinosa Bogu, bez obzira vidi li to suprug ili gladni tinejdžer. Kološanima 3, 17 kaže: „I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu“! 

Stoga, u onim danima kada mislim kako nitko ne primjećuje sva ta malena djela koja potroše cijelo moje slobodno vrijeme, pogledam gore i sjetim se da me Bog vidi i da je zadovoljan.

To je ono što je zaista važno. „Bez obzira na to jedete li ili pijete, što god da radite, sve činite Bogu na slavu“. (1. Korinćanima 10, 31) 

Autorica: Sabrina McDonald; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com