Kako Bog spašava i čuva grešnika?

„Isus spašava“. Ova kratka izjava daje radost i sreću milijunima. Pjevamo je, izvikujemo, propovijedamo i stavljamo na naljepnice svojih majica. I trebamo. „Isus spašava“ je vjerodostojan način kako skratiti poruku Evanđelja. Kao što Pavao govori u Rimljanima 10, 13: „Svatko tko zazove ime Gospodnje biti će spašen“.

Ipak ne vidimo puno „Otac spašava“ naljepnica niti pjevamo puno pjesama koje objavljuju da „Duh Sveti spašava“. Razumijem zašto ne naglašavamo dovoljno Oca i Duha Svetoga kao što govorimo o spasenju. Isusovo djelo je uistinu jedini način kako možemo biti spašeni. Osim Njegove smrti zbog naših grijeha, ništa drugo nas ne spašava.

Ipak, ako ćemo biti iskreni onda ćemo reći da bez djelovanja Oca i Duha Svetoga isto tako nemamo ništa drugo. Ako razdvojimo ono što je Krist postigao tijekom spasenja od onoga što su Otac i Duh Sveti učinili (i što još uvijek čine), ubrzo ćemo se naći na nestabilnom tlu.

Smisao Triju osoba

Istoga trenutka kada iz našega spasenja maknemo Trojstvo mi zapravo odlazimo sve dalje od cjelokupnog biblijskog svjedočanstva slave našega spasenja. Na primjer, cijeli smisao Evanđelja naglašava djelovanje triju božanskih osoba. U skladu s Njegovim planom kroz povijest, Otac je poslao svoga Sina. (Matej 10, 40; Luka 10, 16; Ivan 4, 34)

Sin je propovijedao Radosnu vijest o Kraljevstvu i zaradio naše spasenje kroz svoju smrt i uskrsnuće. (Marko 10, 45; Luka 19, 10; Ivan 19, 30) On se nakon toga uzdigao do svoga Oca i poslao Duha Svetoga kako bi on boravio u Njegovom narodu jer će preko Duha oni primiti Radosne vijesti o spasenju svijeta. (Matej 28, 18-20; Ivan 14, 16; 26) Bez djelovanja Oca, Sina i Duha Svetoga mi danas ne bismo imali Radosnu vijest.

PROČITAJTE: Kako nas je Isus spasio na križu?

Tijekom povijesti, vjerni kršćani su često naglašavali kako svaka osoba Trojstva daje ključan doprinos našemu spasenju. No ponekad mi izgubimo to iz vida. U trenutku kada počnemo razdvajati utjecaj sve tri božanske osobe, gubimo iz vida slavu našega otkupljenja.

Isplaniran. Otkupljen. Sačuvan.

Ako ćemo tražiti jedan stih koji u sebi sadrži opis veličanstvenog djela spasenja kroz Oca, Sina i Duha Svetoga tada će nam Pavlova molitva opisana u Efežanima 1, 3-4 odlično poslužiti kao idealan opis dubine Trojstva. Ovdje možemo vidjeti Božje djelo spasenja opisano na vrlo bogat i slavan način.

Prvo je Otac isplanirao naše spasenje. Otac je odabrao nas prije početka svijeta (Efežanima 1, 4). On nas je predodredio za spasenje. (Efežanima 1, 5, 11) Tijekom misterioznog djelovanja preko Trojstva prije stvaranja, Bog- Otac je odabrao spasiti čovječanstvo kroz svoga Sina te objaviti cijelome svemiru ovo veliko otkupljenje. (Efežanima 1, 9-10) „U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu“. (Efežanima 1, 11-12) Na temelju ovoga možemo biti sigurni da je ova Radosna vijest ukorijenjena u neizrecivu Božju mudrost i plan.

Sljedeće, Sin je kupio naše otkupljenje. Pavao kaže, „…imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti“. (Efežanima 1, 7) Po Kristu smo spašeni i blagoslovljeni svakom vrstom duhovnog blagoslova. (Efežanima 1, 3-4, 7) Isus spašava. Isus spašava slavno, cjelovito i dragovoljno. Ali Sin nije bio dio Očevog plana protivno Sinovljevoj volji niti je Sin odvučen na silu na križ gdje bi nevoljko dopustio da Njegova krv bude prolivena. Kasnije u ovome pismu Pavao nas podsjeća na to da Krist voli svoju Crkvu i da se dragovoljno predao za njezino posvećenje, jer se brine o njoj i cijeni ju. (Efežanima 5, 25-29) Nakon što je Otac isplanirao da spasi ljude, Sin je ljudima dao svoju ljubav, stoga možemo reći da je Sin radosno kupio naše spasenje.

Konačno, Duh čuva naše spasenje. Nakon što svoje povjerenje stavimo u Isusa mi bivamo ”zapečaćeni obećanim Duhom Svetim”. (Efežanima 1, 13) Ako ste ikada imali drveni pod u svojoj kući tada znate da bez nekakve vrste premaza drvo postaje vlažno te na kraju trune i raspada se. Na sličan način je Duh Sveti naša zaštita spasenja. No za razliku od zaštite za drvo, Duha Svetoga ne trebamo ponovno primjenjivati svake tri godine. Jednom kada je On izliven u nas, Duh postaje naše živo jamstvo veličanstvenosti spasenja. (Efežanima 1, 14)

„Abba, Oče“!

Nakon što prepoznamo i uživamo u tome da svaka od osoba Trojstva odigrava veliku ulogu u Božjem planu našega spasenja, naše pouzdanje i radost u Bogu se produbljuju. Pavao objašnjava da će u punini vremena ili kada to Bog odabere, Otac poslati svoga Sina da nas otkupi kako bismo bili kao Njegova posvojena djeca. (Galaćanima 4, 4-5) Zbog toga što smo Njegova djeca, Bog šalje svoga Duha u naša srca stoga mi vapimo- ”Abba! Oče”! (Galaćanima 4, 6)

PROČITAJTE: 5 ZNAKOVA NANOVO ROĐENOG KRŠĆANINA: Kako možete biti sigurni u svoje spasenje?

Kako učimo voljeti i nadati se u ova veličanstvena djela spasenja Trojstva, rezultat toga postaje dječje povjerenje u Boga. Možemo računati na Njega. Otac, Sin i Duh Sveti su odavno isplanirali naše spasenje od grijeha i posvajanje nas u slavnu obitelj Trojstva. Ako vjerujemo u Isusa kao svoga Spasitelja, istinitog Boga koji stvara i kontrolira sve, Boga koji nas želi spasiti i koji nam želi dobro, što bi nam drugo moglo priuštiti više pouzdanja, nade i radost koja oduzima dah?

Soli Deo Gloria

Kada govorimo o spasenju zaista bi se puno toga moglo reći o svakoj osobi Trojstva. No kako bismo razumjeli što Biblija govori o našemu spasenju, trebamo shvatiti da nas u svome veličanstvenom planu Bog daje cijeloga Sebe. Otac nas želi u svoju obitelj. Sin se predao za naše otkupljenje. Duh je izliven u nas kao pečat i jamstvo našeg konačnog spasenja. Drugim riječima, kao što to kaže Fred Sanders, „Bog nam ne daje nešto da bismo se mi osjećali blagoslovljeno, već blagoslivlja nas dajući nam samoga Sebe“. (The Deep Things of God, 125. str.) Ovo je veliki blagoslov kojeg Pavao opisuje u Efežanima 1: Bog nam je dao samoga Sebe.

Osim što je ovaj plan spasenja nas kroz Trojstvo namijenjen za nas, on isto tako služi kako bi se Bog proslavio. Efežanima 1, 3-14 ovo opisuje gdje Pavao govori da je Božji plan otkupljenja za „veličanje Njegove slave“. (Efežanima 1, 14) Otac planira, Sin otkupljuje, Duh očuva, sve za veličanje Njegove slave. Kakvu veliku mudrost i slavu možemo vidjeti u velikome otkupljenju? Soli Deo Gloria!

Autor: Chris Bruno; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Desiringgod.org

NAJNOVIJE!