3 načina kako možemo znati jesmo li u Božjoj volji

Živimo li u skladu s Božjim planovima i jesmo li u Božjoj volji za naš život? Ovi znakovi nam mogu pomoći da otkrijemo jesmo li na dobrom putu.

Za Božje ljude je vrlo važno znati žive li svojim životima Božju volju. Svi mi trebamo znati jesmo li u skladu s Božjim planovima i u isto vrijeme u granicama Njegove Riječi. Zbog čega je to tako?

To je tako iz razloga što ne samo da je življenje izvan Božje volje pogubno, već je i vrlo poražavajuće, jer na taj način nećemo moći ispuniti ono što je Njegova volja za nas. U ovome članku ćemo govoriti o tome kako možemo znati živimo li Božju volju.

Iskorak izvan Božje volje 

Svatko od nas treba samoga sebe pažljivo procijeniti kako bismo vidjeli živimo li još uvijek Božju volju. Nažalost, velik broj nas to ne čini i ne shvaća da smo već skrenuli izvan puta kojeg je Bog namijenio za nas. Mnogo kršćana danas ne shvaća da mi više ne hodamo Božjim putem. Mislimo da, ako smo kršćani, ako svake nedjelje idemo u crkvu i ako se tu i tamo pridružujemo crkvenim aktivnostima, pa čak i ako dajemo izdašna novčana sredstva za crkvene potrebe, na te načine slijedimo Božju volju. Mi to sve možemo činiti, a i dalje živjeti izvan Božje volje.

Možemo zamijeniti Božju Riječ s ljudskim učenjima. Možemo zanemarivati osobno vrijeme molitve i slavljenja, opravdavajući se kako smo sudjelovali u ”zajedničkoj” molitvi. Možemo zamijeniti biblijsku disciplinu i ispravljanje za izokrenute poruke milosti, koje nam govore kako je u redu živjeti tjelesnim životima punim kompromisa. Možemo zamijeniti istinsku kristoliku disciplinu s nečim što je stvorio čovjek. Možemo zamijeniti Boga nama samima i to opravdati tako što ćemo za bilo što što učinimo reći kako nas Bog voli.

Da, velik broj kršćana je izašao izvan Božje volje.

VIDI OVO: Kako mogu znati što je Božja volja za moj život?

Dragi prijatelji, znam da ste počeli čitati ovaj članak zato što biste htjeli znati što je Božja volja za vaše živote. Molim se da, dok ga budete čitali, to i otkrijete.

Evo nekoliko načina kako možemo znati jesmo li u Božjoj volji:

1. Poslušni smo Božjoj Riječi 

Kada smo poslušni Božjoj Riječi, možemo biti sigurni da smo u Božjoj volji (naravno pod uvjetom da slijedimo sve što piše u Bibliji, a ne samo neke dijelove kako bismo opravdali svoje vlastite sebične želje).

Sam Isus je rekao u Ivanu 14, 23-24:

“Odgovori mu Isus: ‘Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla'”.

2. Donosimo Bogu plod 

Biblija obećava da će svi oni koji budu poslušni Božjoj Riječi davati plod. Isus je i sam rekao u Ivanu 15, 4-5:

“Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa”.

StockSnap / Pixabay

3. Zaštićeni smo i zbrinuti 

Prijatelji, trebamo shvatiti da Bog štiti i da se brine o onima koji Mu vjeruju i koji žive Njegovu volju. Iako to ne znači da ćemo biti pošteđeni svih nevolja, to jednostavno znači da ćemo imati Božju zaštitu i da će se On brinuti za nas kako mi budemo slijedili Njegovu volju. Psalam 91. govori nam o ovome:

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Jahvi: “Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!” Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. Pa nek` padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći! Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. “Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje. Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat mu spasenje svoje.”

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christian Today

NAJNOVIJE!