Slijedite li Božji plan
Foto: Unsplash

Slijedite li Božji plan za vaš život? Kako možete znati koji je Božji plan za vaš život? Kada slušate i odgovarate na Njegov poziv, tada Mu služite!

Matej 4,19-20 govori: „»Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim“.

Bog ima plan za naš život. Kako znati koji je Božji plan za vaš život?

Biblija je puna istina i mudrosti o tome kako možemo slijediti Božji plan za nas. Kao i uvijek, pogledajmo u inspirirajuću Božju Riječ, Bibliju, za konkretne odgovore.

Nadam se, te se molim da, ako ne znate što Bog trenutno čini u vašem životu, provedete svoje vrijeme u skrušenoj molitvi moleći našeg Oca da vam otkrije što planira za vaš život.

Kao i uvijek, ohrabrujem vas da živite život vrijedan vašeg poziva.

Ovo je samo pet načina na koji možete slijediti Božji plan za vaš život…

1. Vjerujte u Božju prosudbu

„Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu“ (Jeremija 29,11).

Ovo treba biti prva stepenica u vjernikovom putovanju. Bog je imao plan za vas i prije nego ste rođeni (Galačanima 1,15).

Kao vjernici, mi možemo slijediti plan koji Bog ima za nas tako da vjerujemo da On sve ima pod kontrolom i da će nas On voditi točno gdje želi da idemo.

Čak i sada, vi niste slučajno krenuli čitati ovaj članak. Bog vas je doveo ovdje kao što će vas odvesti i na druga mjesta, bila to lokalna ili vanjska misija, crkveno događanje, pučka kuhinja ili dom za beskućnike.

Toliko je mnogo mjesta na kojima možemo širiti Božju ljubav, a upravo je zato On stvorio poseban plan za svakog od nas.

Ako Bog probudi u vama suosjećanje za nekog drugog, onda trebate pustiti da vas Duh Sveti vodi k toj osobi kako biste joj pomogli, bilo to kroz molitvu, doniranje hrane, davanje odjeće ili dijeljenje radosne vijesti spasenja s njima.

2. Obratite pozornost na vaše sposobnosti

Kako znati koji je Božji plan za vaš život?

Jedan od odličnih načina da saznate koji je Božji plan za vaš život jest da pogledate na sposobnosti koje vam je On dao.

U Izlasku (35,30-35), Mojsije govori izraelskom narodu o određenim ljudima s određenim sposobnostima koje im je Bog dao kako bi ih mogli upotrijebiti za Njegovu slavu.

Bog mi je dao dar za glazbu tako da mu služim u crkvenom zboru.

Volite li javno govoriti? Možda biste trebali postati mentor, savjetnik ili čak i propovjednik ako osjećate poziv od Boga.

Volite li praktične aktivnosti? Možda trebate razmotriti misionarstvo ili brigu za crkvu.

Ako već niste uključeni u rad vaše crkve, trebate razmotriti koje vam je vještine dao Bog i vidjeti kako s njima možete pomoći Njegovu kraljevstvu.

3. Prebivajte u molitvi

Molitva je način da ostanete povezani s Bogom kroz otvorenu komunikaciju. Ako ne znate koji je Božji plan za vas, upitajte ga u molitvi.

„I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali“ (1. Ivanova 5,14-15).

Kada se molite da se ostvari Božja volja u vašem životu, Bog će vam uvijek pokazati koji je slijedeći korak pri ostvarenju Njegovog plana.

  1. Poslanica Solunjanima (5,17) govori: „Bez prestanka da se molite!“.

Dok se pouzdate Bogu da vas vodi, važno je da ostanete s Njim u kontaktu.

Bog još čezne za odnosom s nama. Dok ga častimo u molitvi, On će nas voditi prema svojoj volji.

4. Što god činite, činite s ljubavlju

„Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo“ (1. Korinćanima 13,1-3).

U jedno možete biti sigurni: Božji plan za vas uključuje ljubav. Možda činite ono što vam je Duh Sveti utisnuo u srce i um, ali ako ste aktivni samo u vašem umu, a srce ostavite sa strane, tada ne djelujete na pravi način.

Budite aktivni u provođenju Božjeg plana dok volite sve s kojima dođete u kontakt. Neka vaše srce bude aktivno u svakoj novoj prilici koja vam otvara mogućnost za ispunjavanje Božjeg rada.

„Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje“ (1. Korinćani ma13,7-8).

5. Kada vas Bog bude zvao, odgovorite Mu

Kada god vidite nekoga kome je potrebna pomoć, a vi imate mogućnost pomoći, odazovite se tom pozivu.

Ako je Bog na vaše srce stavio teret ljubavi prema djeci, trebate razmotriti posvojenje ili pomaganje djeci u misijama.

Ako je Bog na vas stavio teret ljubavi prema starijima, razmotrite volontiranje u staračkim domovima ili pomaganje starijima prilikom kupnje u trgovini.

Ako je Bog na vas stavio teret želje da pomognete gladnima, tada razmotrite rad u pučkoj kuhinji ili doniranje hrane.

Mnogo je mjesta na kojima svi mi možemo služiti. Kada Bog zove, On je ozbiljan u tome.

Matej 25,35-40 govori: „Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«
»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«“.

Vidite, prijatelji, kad god služite nekoj osobi ujedno služite i Kristu te odgovarate na Njegov poziv.

Matej (25,41-46) govori suprotno nego što je navedeno u prethodnom citatu. On govori o tome kako će onima koji odbiju gladne, žedne, one bez odjeće, bolesne i zarobljene biti zabranjen ulazak u kraljevstvo nebesko jer je odbijanje drugog ljudskog bića jednako odbijanju Krista.

Molim vas da odgovorite na Božji poziv. Kada god ignorirate poziv, ignorirate i Njega.

Kada slušate i odgovarate na Njegov poziv, tada Mu služite!

Izvor: Theprayingwoman.com; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: