Vjera može aktivirati Božji plan, no ona ga ne mijenja. Bog ima planove i koristi ljude kako bi ih ispunio. Dajući nekome dar vjere ili mogućnost hoda u vjeri, može se činiti da je vjera promijenila Božje planove, no točnije, hodanje u vjeri jedan je od načina na koji se Božji planovi ostvaruju. 

Pogledajte primjer Isusa kako liječi ljude. U nekim je situacijama rekao: „vjera te tvoja spasila“ (Matej 9,22; Luka 17,19). U drugim situacijama, kao u Svom rodnom gradu, Nazaretu, ljudi su Ga odbili te nije mogao izvoditi čuda zbog njihovog manjka vjere (Marko 6,5-6).

Ove biblijske priče daju primjer Božjih djela kao potpuno usklađenih s vjerom ili manjkom vjere ljudi. No, u drugim čudima i izlječenjima se ne spominje vjera čovjeka (Marko 3,1-6; 4,35-41). Bog zna kako će se odviti svaki element svake situacije; On je izvan vremena te je potpuni vladar. To ne znači da vjera nije važna, nego samo da ne mijenja Božji plan. 

VIDI OVO: BOG VAS MIJENJA: 7 znakova Božjeg djelovanja u vašem životu

Koja je uloga naše vjere u Božjem planu?

Vrlo je teško odrediti ulogu naše vjere u Božjem planu. Zaista se sve svodi na igru dviju čimbenika: Božje vladavine i naših ljudskih izbora (slobodna volja). Ujedno je korisno razumjeti različite aspekte Božje volje.

Ništa se ne događa izvan Božje kontrole ili volje – to je ono što teolozi nazivaju Božjom izričitom voljom, voljom vlasti ili skrivenom voljom. No, Bog je dao ljudima važan izbor. Dio tog izbora uključuje sposobnost za grijeh ili okretanje od Boga.

Grijeh nosi mnoštvo negativnih posljedica, zaokruženih konceptom smrti (Rimljanima 6,23). Teolozi o tome govore kao o popustljivoj volji. Bog dopušta stvari, kao što je grijeh i njegove negativne posljedice. On ne želi da se te stvari dogode, ali ih dopušta.

Bog ima veliki plan za ljudsko društvo, a unutar njegove kompleksnosti postoji prostor za Božje upute za sve nas kao i Njegovo znanje o tome kako ćemo mi reagirati. Ljudska slobodna volja je dio načina na koji se ostvaruje Božja vladajuća volja. Naša vjera je dio Božjeg plana. 

VIDI OVO: Kad se krećemo vjerom, sve se mijenja

Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu

Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu (Hebrejima 11,6). Isus nam je pokazao moć vjere kada je rekao: „Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego – reknete li i ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’, bit će tako“ (Matej 21,21). Čak i maleno zrno vjere može činiti veliku razliku (Luka 17,6).

Naša vjera nije neka super moć koju imamo; naša vjera je moćna zbog svemoćnog Boga koji je jedini njezin objekt. Mi možemo položiti svoju vjeru u Njega i potpuno Mu vjerovati. Nije da naša vjera mijenja stvari, ali ih mijenja Bog u Koga mi vjerujemo. 

Vjera nam omogućava da primimo dar spasenja, no čak i ta vjera nije promijenila Božji plan. Bog nas je odabrao prije stvaranja svijeta (Efežanima 1,4). Vjera koja nas donosi do spasenja je dar od Boga (Efežanima 2,8-9); i to je vjera koja nam daje mogućnost hodanja s Bogom nakon spasenja (2. Korinćanima 5,7).

Dok hodamo po vjeri, mi možemo ostvariti Božji plan za naše živote: „Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo“ (Efežanima 2,10). Još od početka i skroz do kraja, Bog osnažuje Svoje, vjerom i Duhom, ispunjene vjernike kako bi uživali duhovne plodove i ostvarivali Njegovu volju, kako na zemlji tako i na nebu (Matej 6,10).  

Hebrejima 11 govori o vjeri te razmatra razne priče osobâ koje su živjele po vjeri za Isusa Krista. Ti ljudi su nadahnjujući primjeri za nas, kako bismo ih slijedili u našem hodu vjere.

Sve priče pokazuju kako je Bog djelovao kroz vjeru i poslušnost tih osoba, omogućujući provođenje Svojih planova i promjenu, ne samo njihovih života, nego i života onih koji tek imaju doći.

VIDI OVO: Može li naša vjera promijeniti Božji plan?

Vjera ne mijenja Božje planove, ali je ključna komponenta kršćankog života

Hebrejima 11,30 iznosi priču o Jošui i jerihonskoj bitci: „Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda“. Je li Bog uvijek planirao uništiti jerihonske zidine ili su Jošuina vjera i vodstvo promijenili Božji plan? Je li vjerni ophod vojske uvjerio Boga da djeluje sedmi dan? Zaista, bila je Božja volja da se Izraelci nastane u Obećanoj zemlji, a pokoravanje Jerihona bio je ključan korak. Vjernost i poslušnost Jošue i njegove vojske je ono što je Bog upotrijebio kako bi ostvario Svoj plan. 

Vjera ne mijenja Božje planove, ali je ključna komponenta naših kršćanskih života (2 Korinćanima 4,18). Vjera nam omogućuje da upoznamo Boga, da hodamo s Njim i da Ga dijelimo s drugim ljudima. Mi trebamo živjeti po vjeri: „Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju“ ( 2 Korinćanima 5,7). Dok hodamo po vjeri, Božji se plan ostvaruje kroz nas i u nama.  

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org