Kako nas Bog ljubi?

Kako nas Bog ljubi?

Bog nas toliko ljubi da je dao svoje najmilije, svoga Sina, za nas grešnike. Po vjeri u Isusovo djelo na križu, Bog nam daruje vječni život.

“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16)

Ovaj je biblijski redak veoma dobro poznat. On sadrži srž evanđelja, zato ga se i naziva “evanđelje u malom”. Bog ljubav. On je iz ljubavi stvorio svijet. Kada mu je njegovo stvorenje okrenulo leđa, Bog ga nije prestao ljubiti. Dao mu je svoju riječ, svoje vodstvo i obećao Izbavitelja.

Kada je došlo vrijeme, poslao je svoga Sina kao krunu ljubavi prema palom čovjeku. Iz ljubavi nam daje život vječni. Vječnost koju očekujemo nije samo dar ljubavi. Vječni život će biti doista zajednica ljubavi. O tome govori psalmist: “Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti” (Psalam 85, 11).

PROČITAJTE: 5 načina na koje Bog pokazuje ljubav prema nama

Dakle, Bog je ljubav, Bog nas ljubi i njegova ljubav je vječna, kako kaže psalmist više puta u 118. psalmu.

Kakva je Božja ljubav prema nama?

Božja je ljubav prema nama nezaslužena. Čovjek je svojim padom u grijeh zaslužio osudu, vječnu kaznu. Unatoč svemu tome, Bog ga ljubi.

Božja ljubav je žrtvena. Ne samo da nas Bog ljubi, već je u osobi Isusa Krista dao jedincatu žrtvu kako bi nam pokazao dokle Njegova ljubav ide prema palom čovjeku. Raširio je svoje ruke na križu i rekao: “Ovoliko te ljubim”.

Božja ljubav je milosrdna. Bog čezne da ukloni i zaboravi naš grijeh i da njegov grijeh. Bog očituje i svoju srdžbu nad onima koji ne se za grijehe ne kaju. No, u svojoj milosti on ne želi da njegova srdžba plamti dovijeka.

Božja ljubav je pobjednička. Božja nas ljubav osposobljava da nadvladamo napasti.

Božja ljubav je vječna. Jednom nam dana, Božja ljubav ostaje dovijeka prema nama. Na to nas podsjeća Riječ Božja 180 puta.

Božja ljubav je neraskidiva. Pavao kaže u Rimljanima poslanici da nas ništa ne može odvojiti od ljubavi Kristove. Ako Bog ne želi raskidati s nama savez ljubavi, nemojmo mi biti ti koji ćemo prezreti toliku ljubav.

Božja ljubav je ljubomorna. Bog, koji nam se bez ograničenja daje, očekuje i zahtjeva od nas potpuno životno predanje.

Možemo navesti i druge karakteristike Božje ljubavi prema nama. No neka nas i ovih nekoliko misli usmjeri danas prema Božjoj ljubavi. Slavimo Boga što nas toliko i tako ljubi.

Autor: dr.sc. Jasmin Milić