NaslovnicaDuhovnostPojavljuju li se anđeli ljudima u današnje vrijeme?

Pojavljuju li se anđeli ljudima u današnje vrijeme?

Anđeli su stvarna bića. Biblija nam više puta govori o njima i o službi koju im je Bog povjerio. Pojavljuju li se anđeli danas ljudima?

Anđeli su duhovna bića, kaže Biblija, koja je Bog stvorio da izvršavaju Njegovu volju.

“Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju da služe onima koji imaju baštiniti spasenje?” (Hebrejima 1, 14)

Budući da su duhovna, a ne fizička bića, anđeli su obično nevidljivi. Zapravo, vjerujem da će jedna od nebeskih radosti biti radost osvrtanja na naše živote i otkrivanje koliko su često anđeli intervenirali da bi nas spasili ili blagoslovili kada toga nismo bili svjesni. Psalmist je napisao: “Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim” (Psalam 91, 11).

Anđeli u Bibliji

Biblija priznaje postojanje anđela i bilježi njihove posjete ljudima na zemlji. Dakle, anđeli s vremena na vrijeme postali vidljivi. Kad je Bog objavio Mariji da će roditi Njegova Sina, upotrijebio je anđela Gabrijela da joj prenese vijest (vidi Luka 1, 26-38). Pastirima koji su bili izvan Betlehema pristupio je anđeo i najavio Isusovo rođenje, a zatim se “anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga” (Luka 2, 13). Anđeli koji su se Abrahamu i Lotu ukazali u Postanku 18-19 bili su ljudi.

Nekima su se anđeli javili u snovima. To se posebno odnosilo na Isusovo rođenje. Josipu se ukazao anđeo u snu da mu kaže da uzme Mariju za ženu i da će njihov sin biti Isus, Mesija (Matej 1, 20-21). Anđeo se također ukazao Josipu u još jednom snu da ga upozori da s obitelji pobjegne u Egipat (Matej 2, 13).

Neki su se anđeli ljudima ukazivali u vizijama. To se odnosilo na Ezekiela (Ezekiel 1 i 10), kao i Ivanovo viđenje u Otkrivenju. Te su se vizije razlikovale od snova, jer su se događale kad su pojedinci bili budni. Međutim, te su se vizije također razlikovale od pojava u kojima su anđeli ljudima dolazili na prepoznatljiv način ili kao ljudi, a mogli su ih vidjeti i drugi.

Anđeli u Bibliji
Foto: Unsplash

Pojavljuju li se anđeli ljudima?

Bog je uvijek aktivan u svijetu, a i Njegovi anđeli zasigurno još uvijek djeluju. Kao što su u prošlosti štitili Božji narod, možemo biti sigurni da nas oni danas čuvaju. Hebrejima 13, 2 kaže: “Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele!” Dok se pokoravamo Božjim zapovijedima, sasvim je moguće da možemo susresti Njegove anđele, čak i ako to ne shvaćamo. U posebnim je okolnostima Bog dopustio svom narodu da vidi Njegove anđele, pa bi se Božji narod ohrabrio i nastavio Mu služiti (2. Kraljevima 6, 16-17).

Kada raspravljamo o tome pojavljuju li se anđeli ljudima danas, moramo biti oprezni da primijetimo da postoje i sveti anđeli i pali anđeli (zvani demoni). Pali anđeli rade za Sotonu i učinit će sve da nas potkopaju i unište. Galaćanima 1, 8 upozorava nas da se čuvamo bilo kakvog “novog” evanđelja, čak i ako ga donosi anđeo. Kološanima 2, 18 upozorava na štovanje anđela. Svaki put u Bibliji kad su se ljudi klanjali anđelima, ta su bića čvrsto odbijala da ih se štuje. Svaki anđeo koji primi štovanje ili koji ne daje slavu Gospodinu Isusu je samozvan.

Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim. (2. Korinćanima 11, 14-15)

Sve tvrdnje o posjetu anđela spadaju u jednu od tri kategorije. Prvo, mogu se izmisliti. Drugo, posjet anđela mogao bi biti obmana zlog duha. Treće, osoba može imati istinski susret a anđelom.

Anđeli se ponekad pojavljuju ljudima, iako ih možda nismo ni svjesni, jer su odlučili izgledati kao obična ljudska bića. Trebali bismo zahvaliti Bogu na Njegovim anđelima, ali istodobno, ne bismo trebali biti pretjerano zaokupljeni njima. Ne bismo im se trebali ni moliti, ni klanjati, jer samo je Bog – Otac, Sin i Duh Sveti – dostojan našeg štovanja.

PROČITAJTE JOŠ: