Potrebna vam je snaga da nadvladate grijeh? Evo kako vam Bog može pomoći!

Iskušenja su neizbježna u ovom životu. Stoga, trebamo učiniti sve što možemo kako bi se pripremili. Božja Riječ nas uči da vjernici mogu čvrsto stajati protiv grijeha u Gospodinovoj snazi.

Ograničenja dana s ljubavlju

Bog je osobno uključen u život svakog vjernika. On ne očekuje da nosimo teret napasti sami.

 • Neki ljudi opravdavaju svoje grijehe tvrdeći da je njihova posebna napast jedinstvena, samim tim i neodoljiva. (Prva Korinćanima 10,13)
 • Kakvo dvodijelno obećanje Pavao daje vjernicima u vezi iskušenja? (Prva Korinćanima 10,13)
 • Što je Sotona morao učiniti prije „rešetanja“ (iskušavanja) Petra? (Evanđelje po Luki 22,31-32)

U području iskušenja, često mislimo o Bogu i Sotoni kao ravnopravnima u vlasti, ali suprotnima u prirodi. No, vrag je pod Božjim autoritetom. Otac obećava da će budno motriti na prirodu i intenzitet iskušenja sa kojima se suočite. Oni koji vjeruju da su predati na milost i nemilost Sotoni uskraćuju sebi pobjedu, jer neodlučno pokušavaju prevladati iskušenja. Takvo uvjerenje otvara vrata za sve vrste izgovora: „Ne mogu si pomoći“; „Đavao me je natjerao“; „Nije postojao način na koji sam mogao reći ne“.

Prema Prvoj Korinćanima 10,13, svaku kušnju prati izbavljenje. Bježeći fizički od situacije neće uvijek biti odgovor. Ali ako znate da ćete se suočiti s određenim poticajem i iskreno ga želite izbjeći, molite Boga da vam pokaže kako.

Izbavljenje od iskušenja

Božja krajnja želja je da se suočimo s iskušenjem, a ne da mu se predamo.

 • Što je bilo to o čemu se Isus molio u vezi svojih sljedbenika i njihove izloženosti svijetu, a samim time i iskušenjima koja pruža?
 • Zbog čega mislite da Krist nije zamolio Oca da nas štiti od svih situacija u kojima smo u iskušenju?

Bog ne obećava da će preurediti naše živote tako da nikada ne upadnemo u iskušenje. Međutim, On ga ipak ograničava i daje izbavljenje od iskušenja.

Gdje ste vi?

Uzmite nekoliko trenutaka da iskreno razmislite o svojim odgovorima na sljedeće:

 • Vjerujete li iskreno kako Bog dopušta da padnemo u iskušenje samo u granicama onoga što On zna da se s time možemo nositi?
 • Vjerujete li da On pruža način za bijeg iz svakog iskušenja?
 • Ako ne, koja od vaših iskustava čine da je teško povjerovati obećanjima u Prvoj Korinćanima 10,13?

Ako imate poteškoća u prihvaćanju obećanja u navedenom stihu, uzmite neko vrijeme za meditiranje o stihu. Zamolite Boga da vam pomogne reinterpretirati vašu prošlost iz Njegove perspektive. Molite da vam da vjeru da će vam pružiti način da se izbavite sljedeći put kada ste u iskušenju.

Snaga za prevladavanje

Biblija kaže da je svaki od nas rođen pod vlašću grijeha (Rimljanima 5,17-19). Svi ljudi imaju urođenu želju da se pobune protiv našega Stvoritelja – i protiv vlasti u cjelini. Dok ne predamo svoje živote za Krista, naši stavovi i postupci su kontrolirani kroz prohtjeve tijela. To je razlog zašto oni koji se nisu pouzdali u Isusa kao Spasitelja nemaju moć da dosljedno prevladaju iskušenja u svojim životima.

 • Što Efežanima 6,10-11 otkriva o tome kako vjernici mogu stajati protiv đavoljih shema?
 • Koji je odnos između vjernika i grijeha (Rimljanima 6,1-3)?

Grijeh i dalje postoji kao utjecaj u životu vjernika, ali više nema moć prisiliti dijete Božje učiniti ili misliti nešto.

 • Pročitajte Rimljanima 6,11-12. Kako ovo mijenja perspektivu o vašoj sposobnosti da se oduprete grijehu?
 • Izrazite svojim riječima kakvu vrstu života nam Božja snaga omogućuje imati. (Rimljanima 6,4).

Snaga koja uskrisi Krista od mrtvih na raspolaganju vam je svakoga dana. Ako ste primili Isusa Krista kao svoga Spasitelja i Gospodina, možete reći ne vašim tjelesnim (grešnim) željama (Rimljanima 8,11-13).

Zaključak: Meditirajte na ovoj jednostavnoj izjavi: Ja sam mrtav za grijeh, a živ za Boga. Ponavljajte ju u sebi tijekom svojih dnevnih aktivnosti. Izgovorite ju glasno kada ste u iskušenju. Koristite svaku priliku kako biste ovo jednostavno načelo koje mijenja život ukorijenili u vašem umu. Kada to poznato iskušenje dođe opet, možda ćete se osjećati isto, ali Božja snaga da prevladate to je na raspolaganju.

Molitva: Oče, hvala ti što si me izbavio od vlasti grijeha. Pomozi mi naučiti da se oslonim na Tvoje snage u borbi protiv iskušenja. U Isusovo ime molim. Amen.

Autor: Charles F. Stanley; Preuzeto iz knjige: “Winning the War Within: Facing Trials, Temptations, and Inner Struggles” (1988).

NAJNOVIJE!