Vjerujem da svjedočenje obitelji može biti najteže od svih, no postoji biblijski pristup o tome kako podijeliti vjeru u Isusa s obitelji, prijateljima i suradnicima na radnome mjestu. 

Prolog 

Sjećam se kako sam prije puno godina otišao u posjet svekru našeg crkvenog starješine. Bio je bolestan i na samrti. Ono što se dogodilo kada sam otišao ondje korjenito je promijenilo moj i živote drugih ljudi koji su u to bili uključeni. 

Na vratima smrti 

Samo tri dana prije nego što je svekar starješine preminuo, imao sam prigodu razgovarati s njime. Bio je tako slab da nije mogao govoriti, no osobno nisam znao da će umrijeti.

Njegova kćer rekla je kako nije sigurna u vezi toga je li spašen, stoga sam ga upitao: „Vjerujete li u Isusa Krista“? Kimnuo je glavom, kao znak da vjeruje. „Vjerujete li da je Isus bio bezgrješan, da je bio razapet na križu i da je umro, čime je platio za vaše grijehe, nakon čega je uskrsnuo na treći dan“? Ponovno, kimnuo je glavom.

Konačno, pitao sam ga: „Želite li sada položiti svoje povjerenje u Isusa Krista“? Ponovno je kimnuo glavom, no primijetio sam još nešto. To je bila malena suza, no koliko god da je bila malena, bila je snažna poruka meni i njegovoj kćeri da je dospio pod spasonosnu vjeru Isusa Krista. Sve što je bilo potrebno je da povjeruje, što je i učinio. 

Djelovanje Duha 

Nisam ja bio taj koji je uvjerio ovog čovjeka, što je uzrokovalo da se pokaje. Ne, to je bio Duh Sveti i Riječ Božja, izgovorena od strane Božje osobe, koja je rodila dijete Božje i sve je to bilo Bogu na slavu. Novo dijete je rođeno i to maloprije nego što će njegov tjelesni život završiti.

Božje, uvijek savršeno, suvereno vrijeme i Njegov Duh postavili su me ondje. Kao što sam rekao, nisam znao da će uskoro umrijeti, no Bog jest. Ohrabrite se prijatelji: Bog će pretresti nebesa i Zemlju kako bi pronašao nekoga tko bi svjedočio osobi koja želi biti spašena, no to ne ovisi ni o meni ni o vama, niti o tijelu, već o Njegovom Duhu. To Bogu daje slavu. (Psalam 115, 1) 

Nema više smrti 

Nisam siguran kako me je Bog usmjerio na tog čovjeka toga dana, jer to nije bilo ono što sam originalno planirao, no vječno sam zahvalan zbog toga što je to učinio. Danas, taj čovjek živi zauvijek, bez boli, bez patnje, bez suza i tuge, što je bilo posljednje što će on vidjeti od smrti. Tako mi je drago što se nisam odupro impulsu da podijelim Radosnu vijest s ovim čovjekom, jer ne bih dobio drugu priliku.

Sada razmislite o ovome: što da član vaše obitelji ili prijatelj slučajno strada u nekoj tragičnoj nesreći? Jeste li s njima ikada podijelili Radosnu vijest? Shvaćate da će umrijeti u grijesima, bez pokajanja i vjerovanja u Isusa. Nitko od nas možda ne dobije drugu priliku da nekome podijeli evanđelje. 

Otvaranje duhovnih vrata 

Kako započeti razgovor koji će ih odvesti prema Isusu? Znamo da je posljednje istraživanje pokazalo da će 100 od 100 ljudi umrijeti, što znači da biste ih mogli pitati: „Što mislite, što se događa s osobama nakon što one umru? Mislite li da idu u raj ili pakao? Ako ste upoznali Boga, zašto bi vas dopustio da idete u raj“?

Spominjanje pakla može djelovati okrutno i bez ljubavi, no u stvari, to je najbolja stvar koju možete učiniti za neku osobu. Ako ih ne upozorimo o paklu i o nadi koju imamo u Krista, možemo li zaista reći da volimo naše bližnje kao što volimo sebe? Dijeljenje evanđelja je jedan od najvećih iskaza ljubavi koje možete pokazati nekome. 

U redu sam

Netko mi je jednom rekao da je ona vrlo duhovna osoba. Čuo sam kako mi drugi govore: „Ja sam poprilično dobra osoba“. Pitajte ih zašto vjeruju da će ići u raj i vidite što će vam reći.

Ako vjeruju da će ih Bog prihvatiti jer su dobre osobe, podsjetite ih na to da su naša dobra djela kao prljave krpe pred Bogom (Izaija 64, 6) i da je biblijska istina da ”nitko nije dobar, niti jedan”. (Rimljanima 3, 10) 

Jeste li dobra osoba?

Pokušajte ovo sa svima: „Smatraš li za sebe da si dobra osoba? Misliš li da se pridržavaš Deset Božjih zapovjedi? Jesi li ikada slagao/la? Jesi li ikada ukrao/la nešto? Je li se u tvome srcu pojavila požuda za drugom osobom? Isus je rekao da ”svatko tko s požudom pogleda muškarca ili ženu, već je počinio preljub”. Isus izjednačava mržnju prema nekome s ubojstvom te osobe u srcu.

Recite im da su oni kao većina drugih ljudi; po svom dopuštenju, lagali su, krali i preljubnici su u srcu. Ako bi ih Bog sudio na temelju Deset Božjih zapovijedi, bi li bili nevini ili krivi ispred Boga? Vi naravno, znate odgovor. 

Pravedan sud

Pokušajmo scenarij koji se odvija ispred suca. Nešto ste ukrali ili su vas uhvatili da posjedujete kokain. Mislite li da će vas sudac pustiti samo zato što ste dobra osoba? Neće. Zbog toga što je on dobar sudac, on će vas osuditi. Ako mu kažete da ste u svome životu učinili puno dobrih stvari, mislite li da ćete tako izbjeći kaznu?

Biblija kaže da će svi ”lažljivci, preljubnici, kradljivci i ubojice biti bačeni u ognjeno jezero”. (Otkrivenje 21, 8) Pitajte ih: „Brine li te to“? Vjerujem da će ih brinuti, kao što je brinulo i mene. Samo Duh Sveti može me osvjedočiti o mome grijehu, no Bog također djeluje kroz ljudske pomoćnike kako bi ostvario svoju svrhu. Sijmo sjeme, a ostavimo žetvu Bogu. 

Biti svjedok 

Bog će pretražiti nebesa i zemlju ako je potrebno kako bi pronašao svjedoka za nekoga koga Bog želi spasiti, no to ne ovisi o meni ni o vama, niti o bilo kome drugome, već o Njegovom Duhu. To donosi Bogu slavu. (Psalam 115, 1)

Još uvijek nisam siguran kako je Bog usmjerio mene tom čovjeku toga dana, to nisu bili moji prvotni planovi, no vječno sam zahvalan zbog toga što je to učinio. Danas, taj stari čovjek je zauvijek živ, bez boli, patnje, bez suza, bez tuge i bez smrti. Ne kroz mene, već je kroz Isusa Krista ovaj čovjek izbjegao vječnu osudu koju će pretrpjeti svi koji odbace Krista. (Otkrivenje 20, 11-15)

Tako mi je drago zbog toga što sam podijelio Radosnu vijest s njime, kao što ju danas dijelim s vama. Nemamo pojma što donosi sutrašnji dan. Što ako vaš član obitelji ili prijatelj naglo premine? Ako umru bez pokajanja i vjerovanja u Krista, nećete imati drugu priliku da s njima podijelite Radosnu vijest. 

Zaključak 

Ne mislim da ćemo, kada budemo bili u raju, gledati unatrag s žaljenjem, osim ako to ne bude: „Zašto sam se tako sramio/la u dijeljenju evanđelja sa svojim kolegama na poslu? Zašto nije bilo hitnosti za evangelizaciju? Zašto sam se toliko sramio/la govoriti svojim izgubljenim prijateljima o Isusu Kristu? Jesam li se zaista bojao više Boga nego čovjeka? Zašto nikada nisam potaknuo temu raja i pakla članovima moje obitelji“?

Istina je da možda s nekim osobama možda nikada nećemo dobiti drugu priliku kako bismo im ispričali Radosnu vijest. Sljedeće ”zbogom” može potrajati zauvijek. Možda više nikada nećemo vidjeti tu osobu u vezi koje smo oklijevali podijeliti Radosnu vijest ili koju nikada nismo pozvali u crkvu. 

Nitko, osim Boga, ne zna što donosi sutrašnji dan. Ako ne povjeruju u Isusa Krista prije njihove smrti, sve što im je ostalo je Božji sud. (Hebrejima 9, 27; Otkrivenje 20, 12-15) Razmislite o tome. Vječna odvojenost od Isusa Krista. Neka to slomi naša srca. Moramo ih upozoriti neka pobjegnu od nadolazećeg Božjeg suda i neka pobjegnu kod Spasitelja, jer nema drugog utočišta osim Stijene. Položite svoje povjerenje u Njega.

Moja molitva za vas ista je kao molitva psalmista: „Bože moj, u tebe se uzdam! Ne daj da se ikad osramotim! Ne daj da kliču nada mnom neprijatelji moji“! (Psalam 25, 2) 

Autor: Jack Wellman; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: