Kako se grešnici mogu spasiti?

Kako se grešnici mogu spasiti, odnosno kako dobivaju Božji dar vječnog spasenja?

Biblija nas uči: „Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika? A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.“ (Rimljanima 10, 13-15)

Ovi stihovi jasno nam prikazuju korake koji vode prema spasenju:

  • Prvo, netko je poslan s Evanđeljem.
  • Drugo, Evanđelje se propovijeda.
  • Treće, ljudi čuju Evanđelje.
  • Četvrto, ljudi povjeruju u Evanđelje.
  • Peto, ljudi zazivaju Krista radi spasenja.

Srž evanđelja

Evanđelje je središte. No što je evanđelje? Ponovno se okrećemo Bibliji. Apostol Pavao u jednoj od svojih poslanica piše sljedeće: „A obznanjujem vam, braćo evanđelje, koje sam vam propovijedao, koje ste i primili, u kojemu i stojite, Po kojemu se i spašavate, ako držite, kako sam vam propovijedao osim ako uzalud vjerovaste. Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima; I da je pokopan, i da je uskrsnuo treći dan po Pismima;“ (1. Korinćanima 15, 1-4) Ovi stihovi nas uče nekoliko važnih stvari vezanih uz evanđelje. Evanđelje je poruka o Kristu. Krist je umro za naše grijehe. Pobijedio je smrt. Sve to bio je Božji plan. To je srž evanđelja.

VIDI OVO: Kako primiti spasenje od Boga?

Jedina nada

Pavao piše da trebamo povjerovati u evanđelje kako bismo bili spašeni. Što znači povjerovati u evanđelje? To ne znači samo vjerovanje u činjenicu da je Krist živio kao čovjek, umro i ponovno uskrsnuo. Čak i đavli vjeruju u ove činjenice o Bogu, no to ih ne spašava. (Jakovljeva 2, 9) Stoga, potrebno je više od pukog vjerovanja u činjenice.

Petar to na ovakav način objašnjava kada je propovijedao evanđelje nevjernicima u hramu: „Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.“ (Djela 3, 19) Dakle, pokajati se znači promjena načina razmišljanja. Dobivamo nove misli o Bogu, shvaćamo da je On Stvoritelj kojeg trebamo štovati i kojeg trebamo slušati. Dobivamo i nove misli u vezi nas samih, shvaćajući da smo sagriješili protiv Boga i da smo zbog naših grijeha zaslužili vječnu kaznu u paklu. Kao rezultat toga, dobivamo nove misli o Kristu. Shvaćamo da je Njegova smrt na križu jedina nada kako grješnici mogu dobiti vječni život.

Zbog ovakve promjene u načinu razmišljanja postoji također i promjena smjera. ”Okrenuti se” u ovome stihu znači okrenuti se od grijeha i prema Bogu. Grješnici se okreću prema Bogu i bacaju se na Njega, jer znaju da je Kristova smrt na križu njihova jedina nada za oprost grijeha i da je Kristovo uskrsnuće njihova jedina nada dobivanja vječnog života, na novoj Zemlji, koju Bog priprema za svu Njegovu djecu. To je peti korak postupka. Zazivanje Krista nije samo molitva za spasenje. To je potpuno predavanje Kristu, potpuno povjerenje u Krista, koje se zasniva na razumijevanju evanđelja.

Novi smjer u životu

Ranije u Rimljanima 10 Pavao je napisao: „Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.“ (Rimljanima 10, 9) Ovdje vidimo istu stvar: uvjerenje o istini evanđelja, objedinjeno s novim smjerom u životu, u kojem je Krist Gospodin, a mi Mu vjerujemo i poslušni smo Mu.

Da sažmemo: što bi netko trebao učiniti kako bi dobio Božji dar vječnog spasenja? Prije svega, trebamo bi čuti evanđelje. Drugo, trebao bi povjerovati da je ono istinito. Treće, trebao bi predati svoj život Kristu, koji će postati njegov Gospodin i Spasitelj.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net