Kako se možemo obraniti od sotonskih spletki protiv nas
Foto: Erich Ferdinand/Flickr

Bez obzira na kulturu, u svijetu postoji univerzalno vjerovanje u Sotonu. Isto tako, svaka kultura ima svoju vlastitu ideju o tome kako Sotona izgleda, kao i imena koja mu se pripisuju.

Međutim, ono u što većina ljudi vjeruje o Sotoni je da je njegov zadatak da nas muči kadgod i kakogod može. S tim na umu, kako možemo prepoznati kada Sotona spletkari protiv nas?

Što Biblija kaže o Sotoni i demonima?

Sotona, također poznat kao đavao, stvoren je kao prekrasan kerubin (anđeo), pod imenom Svjetlonoša koji se pobunio protiv Boga (Ezekiel 28,13-17; Izaija 14,12-15; Otkrivenje 12,7-9). Kada se pobunio, sa sobom je u pobunu poveo jednu trećinu svih anđela. Rezultat ove pobune je bio da je Lucifera, sada poznatog kao Sotonu, i ostale anđele, sada poznate kao demone, Bog izbacio s neba na zemlju. Bog je također ograničio njihovu moć i slobodu (2. Petrova 2,4-9).

U njihovoj želji da posjeduju moć i utjecaj, demoni često pokušavaju zaposjesti tijela ljudi (Luka 8,36). Oni fizički napadaju ljude (Luka 4,35; Luka 9,42). Oni dovode ljude do ludila (Marko 5,2-5). Oni utječu na čovjekovu sposobnost komunikacije (Marko 9,17-29), te zavode ljude da ignoriraju Boga i slušaju lažna učenja (1. Timoteju 4,1). Jednostavno rečeno, demoni, vođeni Sotonom, i dalje su anđeli koji imaju nevjerojatnu nadnaravnu moć.

Što Sotona želi i kako on djeluje?

Sotonina najveća želja je da se sve što je stvoreno, umjesto jednome istinskome Bogu, pokloni njemu i obožava ga kao Boga (Ezekiel 28,13-17; Matej 4,8-10; Luka 4,5-8). On to čini obmanjivanjem, laganjem i zavođenjem koga god može kako bi ljudi ignorirali Božju Riječ i slušali njega (Postanak 3,2-5; Ivan 8,44; 1. Timoteju 4,3; Otkrivenje 12,9). Ovo u nastavku podupiru nazivi koji se odnose na njega:

 1. Sotona: znači protivnik ili optužitelj (1. Ljetopisa 21,1).
 2. Đavao: znači klevetnik, optužitelj i prevarant (Otkrivenje 20,2).
 3. Belzebub: znači knez demona (Marko 3,22).
 4. Belijal: znači „nevaljalac“ (Ponovljeni zakon 13,13).
 5. Knez ovoga svijeta: odnosi se na njegovu vlast nad zemljom (Ivan 12,31).
 6. Knez vlasti zraka: odnosi se na njegovo djelovanje u fizičkoj stvarnosti zemlje (Efežanima 2,2).
 7. Ta Stara zmija: odnosi se na Sotonu kao zmaja (Otkrivenje 12,9).
 8. Zli: odnosi se na njegovu pravu prirodu (1. Ivanova 5,18).
 9. Anđeo svjetla: odnosi se na njegovu moć da se preruši (2. Korinćanima 11,14).
 10. Otac laži: odnosi se na njegovu uporabu laži kako bi prevario (Ivan 8,44).

Kako možemo prepoznati kada Sotona spletkari protiv nas?

Po tome što Biblija govori o Sotoni, njegovim nazivima, i djelovanju demona, možemo vidjeti da posjeduje određeni način kako djeluje. Stoga, za najbolje prepoznavanje kada spletkari protiv nas, postoji nekoliko stvari koje trebamo učiniti. Prvo, moramo vjerovati Kristu kao našem Spasitelju. To će u nama osigurati posjedovanje Duha Svetoga koji će nas zaštititi (Psalam 20), osnažiti nas (1. Ivanova 4,4), te nam dati sposobnost da razlikujemo istinu Božje riječi (1. Korinćanima 2) od prijevare (Luka 21,8; 2. Korinćanima 3,12-15; 1. Ivanova 4,1-4).

Drugo, moramo proučavati što Božja Riječ uči kako bismo mogli ispravno primijeniti učenja Pisma u našim životima i svakoj situaciji s kojom se susrećemo (2. Timoteju 2,15-18). To moramo činiti kako bismo mogli prepoznati ono što je plod Duha (Galaćanima 5,22-23), a što je plod, odnosno koja su djela tijela (Galaćanima 5,16-21). Kad poznajemo standard onoga što Božja Riječ kaže, lako možemo zamijetiti učenja koja nisu biblijska, kao i životne odluke koje su van tog standarda.

Kako se možemo obraniti od sotonskih spletki protiv nas?

Kad god se susrećemo s djelima tijela, o njima trebamo razmišljati kao crvenim sotonskim zastavicama na djelu. Djela tijela su rezultat kada nas naša vlastita sebična požuda odvuče od onoga što Bog želi. Te požude ne dolaze od Boga. To su požuda tijela, požuda očiju i oholost (Jakovljeva 1,13-16; 1. Ivanova 2,15-17).

S druge strane, na plodove Duha trebamo gledati kao zelene Božje zastavice na djelu. Njih uzrokuje ljubav Božja zbog onoga što je On učinio za nas kada je umro na križu za naše grijehe (1. Ivanova 4,19). Ta nas ljubav nadahnjuje da živimo za Njega i da pokazujemo svoju ljubav time što bezuvjetno ljubimo svoje bližnje (Marko 12,28-31).

Iako Sotona ima nadnaravnu moć, kao vjernici moramo razumjeti da nema moć kakvu ima Duh Sveti koji živi u nama (1. Ivanova 4,4). Ipak, možemo biti pod njegovim jakim utjecajem, primjerice kada smo psihički ovisni o drogi i alkoholu i/ili zbog nedostatka biblijske pismenosti. Isto tako, snagom Duha Svetoga, ne možemo kriviti Sotonu za naše odluke da griješimo. Stoga se stalno moramo preispitivati da vidimo gdje stojimo u svjetlu biblijskog nauka (1. Ivanova 4,12-19). Kada prepoznamo svoje mane, moramo se također suzdržati od okrivljavanja Sotone ili drugih ljudi za naše grešne odluke (Postanak 3,9-13).

Konačno, moramo se potruditi pronaći i pohađati dobru crkvu koja uči direktno iz Biblije, te osim što pokazuje duhovnu primjenu, također donosi i praktičnu primjenu u našim životima (2. Timoteju 2,1-7). U kombinaciji s dosljednom molitvom (Matej 6; 1. Solunjanima 5,17), proučavanjem Biblije (2. Timoteju 2,15), provođenjem vremena s drugim vjernicima (Izreke 11,14; Izreke 24,6), i dobrovoljnim služenjem (Filipljanima 2,1-4), ovo će nam pomoći da se naoružamo s onim što nam je potrebno u prepoznavanju kada Sotona spletkari protiv nas (Efežanima 6,10-18), i koje mjere tada trebamo poduzeti.

Zaključak

Da bismo raspoznali situacije kada Sotona spletkari protiv nas, trebamo učiniti nekoliko stvari.

 • Moramo biti spašeni.
 • Moramo znati što Biblija kaže o Sotoni i demonima.
 • Također moramo znati što Sotona želi i kako djeluje.

Kada ovo znamo i imamo život usredotočen na Krista, lakše ćemo prepoznati kada Sotona spletkari protiv nas, te znati kako se obraniti od njegovih spletki.

Autor: Dr. Michael L. Williams; Prijevod: Vesna L.

IZVORWhatchristianswanttoknow.com