4 načina kako se nositi s boli

Ovo su četiri načina kako se nositi s boli. 

Tješenje drugih

Ako možete upotrijebiti svoju bol da pomognete drugima, ne bi li to bio jedan od načina da se nosite sa svojom boli? Primijetio sam da, svaki put kada postoji patnja u Bibliji, onda nikada nije potraćena. Bog koristi zlo za dobro (Postanak 50,20) te može iskoristiti vašu bol za dobro drugih. Kako?

Prvo, Bog je Onaj koji nas tješi u našim bolima. Apostol Pavao napisao je: „On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.“ (2 Korinćanima 1,4) i budući da „su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša“ (2 Korinćanima 1,5). Bog vas tješi kako biste vi mogli tješiti druge. 

Korist u boli

Stara poslovica „bez muke nema nauke“ nije samo istina o učenju, nego je ujedno istina o umu. Kada nam je nešto teško (original: fizički bolno), često to nastojimo popraviti, no ako smo u mentalnoj boli, onda to nije tako lako liječiti. Rekao bih da se okrenete Psalmima za utjehu.

VIDI OVO: Može li bolest biti bolja od zdravlja?

Kralj David proveo je nekoliko godina svog života bježeći od kralja Šaula. Spavao je u špiljama, znojio se na vrućini, smrzavao po noći i cijelo je to vrijeme bio gladan, žedan i umoran. Tada je svoje srce izlio Gospodinu: „Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga“ (Psalam 34,5), a bez strahova ujedno nema ni suza. Razmišljajte o ovim psalmima kao o molitvama te ih molite Bogu, jer: „Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba“ (Psalam 34,7). 

Odmorite se

Isus nam govori: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti“ (Matej 11,28) što znači da trebamo doći Isusu, predati mu svaki brigu, teret i bol. Samo nas onda Isus može „odmoriti“. Sada kada ste došli Isusu on govori: „Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim“ (Matej 11,29). Isus dva puta spominje odmor. To je zato što je nošenje svih tih tereta (uključujući bol) previše za nas te nas umara. Dođite Isusu, sve mu prinesite, uzmite Njegov jaram, i odmorite svoju umornu dušu.  

Podijelite s prijateljem

Kažu da se podijeljena radost udvostručuje, ali se podijeljena tuga smanjuje na pola (ili je prerezana na pola). Mislim da je to istina jer sam bio na obje strane tog spektra. Biblija nam čak kaže: „Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima“ (Rimljanima 12,15) tako da postoji „Vrijeme plača i vrijeme smijeha; vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja“ (Propovjednik 3,4a). Jeste li u bolima? Znate li nekoga tko je? Budite prijatelj, jer piše: „Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje“ (Izreke 17,17). Isto vrijedi i za sestre. 

Zaključak

Ako ste vi ili netko koga poznajete u bolovima, tražite Boga utjehe. On će vas utješiti, ali onda tu istu utjehu koju vam je On dao vi trebate dati drugima kako bi im pomogli u njihovim bolima. Pokušajte gledati na bol kao na priliku da požurite Bogu i predate mu svoje terete. Tada, potražite prijatelja i budite prijatelj. Udvostručite im radosti i umanjite tuge. 

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida U.; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJE!