Kako se oduprijeti požudi? Što kaže Biblija?

Svaki čovjek vrlo lako može početi žudjeti za onime što ima netko drugi: bilo da se radi o predmetima ili osobama. Kako se oduprijeti požudi? Što kaže Biblija?

Što je požuda?

Zapovijed koja kaže da ne smijemo imati požudu u srcu nije nova. Nakon što je Bog pozvao i izveo Izraelce iz Egipta, naučio ih je Deset zapovijedi, od kojih jedna govori: „Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!“ (Izlazak 20, 17) Bog nam ovdje pokazuje da u našim srcima možemo žudjeti za mnogim stvarima: kućom našeg bližnjega, automobilom ili za bilo čime drugim, što želimo imati. 

Prijevarno srce

Požuda je jedina stvar iz zapovjedi, koja se ne vidi na ljudima, jer se odvija u srcu; mjestu kojeg samo Bog može vidjeti. Kršenje ostalih zapovjedi lakše je vidljivo u materijalnom svijetu, no grijeh požude skriven je duboko u ljudskom srcu, na mjestu za koje čak ni osoba koja čini ovaj grijeh nije svjesna.

Prorok Jeremija piše o tome koliko su naša srca prijevarna tako što postavlja retoričko pitanje, na koje je očigledan odgovor ”nitko”. On piše: „Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?“ (Jeremija 17, 9) Tko može razumjeti ljudsko srce? Ono nas može prevariti. Samo Bog može vidjeti u naša srca i tek nakon što nam Bog otkrije naša srca, po sili Duha Svetoga, možemo dobiti shvaćanje o tome što se događa unutar naših srca. U suprotnom, svatko od nas bit će u neznanju. 

VIDI OVO: Što je požuda tijela?

Što je žudnja za nečime?

Krist nas je upozorio na seksualni nemoral. U objašnjavanju je čak išao do najintimnijih dijelova ljudskog srca. Rekao je da možemo sagriješiti čak iako ne počinimo čin seksualnog nemorala, tako što ćemo žudjeti za nečime ili nekome u našim srcima. Kada je govorio o žudnji u srcu, rekao je sljedeće: „Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba!“ (Matej 5, 27) No Krist ovu zapovijed dovodi do korijena, mjesta gdje se rađa grijeh preljuba: u ljudskom srcu, u našim mislima, u našim žudnjama i željama tijela. Nakon toga, nastavio je dalje: „A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.“ (Matej 5, 28) Ovdje vidimo da nije samo tjelesni čin nazvan preljubom, iako je tjelesni čin daleko gori od same žudnje u srcu. Krist ovdje uči da je požuda u srcu potpuno ista kao i činjenje samog čina grijeha.

S obzirom na to, žudnja za nekime tko nije vaš supružnik, naziva se preljubom u srcu. Do toga nas vodi žudnja. Kada žudnja nastane u srcu, nakon toga je sam čin lakše obaviti u tijelu. Ono što može dovesti do pravog preljuba jest žudnja za nečime što ne pripada nama. Taj grijeh započinje u našim srcima, a Krist to naziva grijehom. Jakovljeva 1, 15 naučava sljedeće o požudi u srcu: „Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.“ 

VIDI OVO: Što je požuda očiju o kojoj Biblija govori?

Idolopoklonstvo

Mnogi mogu pomisliti da požuda nije idolopoklonstvo, no Božja Riječ uči nas drugačije. Apostol Pavao zapovijeda nam sljedeće: „Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo!“ (Kološanima 3, 5)  Evo zbog čega se požuda smatra idolopoklonstvom: jer naše vlastite strasti i požude stavljamo u središte nas samih. No to je nešto što se događa zahvaljujući našem vlastitom trudu, zbog čega Pavao uči da trebamo ”umrtviti” naše udove. Nadalje, Pavao jasno objašnjava sljedeće: „A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik – taj idolopoklonik – nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.“ (Efežanima 5, 3; 5) 

Sažetak 

Sviđa mi se kako je apostol Pavao dobro objasnio sljedeće: „Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.“ (Rimljanima 13, 9) Ne možemo voljeti naše bližnje, ako ćemo žudjeti za materijalnim stvarima koje posjeduju, njihovim ženama ili muževima. To je suprotno od onoga što znači voljeti svoga bližnjega. Čak i ako naš bližnji ne zna da mi žudimo za njihovim stvarima ili supružnicima, Bog to zna i to je ozbiljan grijeh. Nadalje, taj grijeh pokazuje da nismo zadovoljni s onime što imamo i da želimo više. Zbog toga se možemo početi ponašati kao da nam Bog nije dao sve što želimo. No razmislimo o ovome: Bog nam daje sve ono što nam je potrebno! Želje i potrebe dvije su različite stvari. 

Zaključak

Prirodno je da svijet bez Boga žudi za stvarima i osobama. Bezbožan svijet ne vidi ništa pogrješnog u vezi požude, no Božja Riječ jasno govori da su žudnja i seksualna požuda vrlo ozbiljni grijesi. Pavao je, nakon što se osvrnuo na bezbožan svijet, napisao sljedeće: „…da budu napunjeni svake nepravde, zloće, bludnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubojstva, svađe, lukavstva, podmuklosti, doušnici.“ (Rimljanima 1, 29) Oni koji u svojim srcima imaju požudu stavljeni su u istu skupinu sa sljedećim prijestupnicima: „…klevetnicima, mrziteljima Boga, drznicima, oholima, onima koji izmišljaju zla, onima koji su neposlušni roditeljima.“ (Rimljanima 1, 30) Prije završetka članka, moram vam postaviti ovo pitanje: jeste li povjerovali u Krista? Je li vas Bog doveo do pokajanja i vjere u Njega? (Marko 1, 15) Molim za to da ste već povjerovali u Krista, jer Krist je za svakoga od nas rekao sljedeće: „Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.“ (Luka 13, 5) Pokajte se danas i povjerujte u Krista, kako se ne biste morali suočiti s Božjim sudom, koji dolazi nakon smrti (Hebrejima 9, 27) ili nakon Kristovog povratka (Otkrivenje 20, 12-15), ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi. 

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!