Kako se u vjeri suočiti s preprekama?

Vjera nam može pomoći da se suočimo s preprekama koje se pojavljuju u životu. Vjera i briga ne mogu zajedno postojati jer, kada vjera uđe, briga izađe.

Jeste li ikada bili toliko obeshrabreni da ste poželjeli umrijeti? 

Tako su se Izraelci osjećali kada su trebali ići u Obećanu Zemlju. Rekli su: „Kamo sreće da smo pomrli u zemlji egipatskoj! Ili da smo pomrli u ovoj pustinji!“ (Brojevi 14,2). 

Izgubili su perspektivu. Dopuštali su da ih strah preplavi. 

No Kaleb i Jošua su rekli narodu: „Samo, nemojte se buniti protiv Jahve! Ne bojte se naroda one zemlje: ta on je zalogaj za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve! Ne bojte ih se!“ (Brojevi 14,9). 

Bog ne želi da se sakrivamo od svojih divova. On želi da ih napadnemo. Na primjer, uzmimo diva ovisnosti. Recimo da imate problem s drogama ili s alkoholom. Primijetite da imate problem. Iznesite ga na otvoreno, na svijetlo dana. Preuzmite odgovornost te se otvorite nekome i shvatite da taj problem ne možete pobijediti sami. 

VIDI OVO: Zašto se u svakoj situaciji možemo pouzdati u Boga?

Zazovite Boga i molite za Njegovu moć. Nemojte se samo suočiti s divovima; pobijedite ih. Nemojte imati neki dodatni plan kako biste se vratili i ponovno posrnuli. Obračunajte se sa svojim divovima. Ne dopustite da vas pokore. 

Vjera i briga ne mogu zajedno postojati jer, kada vjera uđe, briga izađe. I kada uđe briga, onda vjera izađe. Oni se ne slažu. Zapravo, poništavaju se međusobno. 

Netko je mudro rekao da kada vjerujete onda se ne brinete, a kada se brinete, onda ne vjerujete. Zbog toga u životima želimo vjeru, a ne brigu. 

Svaki kršćanin će se suočiti s poteškoćama. Kršćanski život nije lak; on je sukob. Kršćanski život nije igralište nego bojište. Suočimo se, dakle, velikom vjerom s preprekama koje su pred nama.  

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Harvest.org