Kako su idoli povezani s demonima?

Biblija povezuje idole (ili lažne bogove) i demone (ili pale anđele) u nekoliko odlomaka Starog i Novog zavjeta.

Veza između demona i idola u Starom zavjetu

Ponovljeni zakon 32,16-17 kaže: “Tuđim bozima učiniše ga ljubomornim,
razjariše ga gnusobama. Žrtvovahu zlodusima koji Bog nisu, bogovima kojih ne poznavahu prije, došljacima koji stigoše nedavno i koje oci njihovi ne štovahu.

Fraze “tuđi bogovi” i “demoni koji nisu bili bogovi” su sinonimi i odnose se na demonska bića koja su se postavila kao bogovi u srcima ljudi, pokušavajući ukrasti slavu Bogu.

Levitski zakonik 17,7 također povezuje pogansko idolopoklonstvo s demonima, koje Biblija naziva “jarcima”, kojima su ljudi prinosili žrtve.

Prorok Daniel spominje demone naziva Princ Perzije i Princ Grčke protiv kojih je ratovao arkanđeo Mihael, sugerirajući da bi mogao postojati određeni demon povezan s bogovima određenog mjesta ili grupe ljudi (Danijel 10,13.20).

Veza između demona i idola u Novom zavjetu

Apostol Pavao potvrđuje vezu između idola i demona u svojim poslanicama korintskoj crkvi, govoreći: “Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A neću da budete zajedničari vražji.” (1. Korinćanima 10,20).

Pavao također kaže da idol nije ništa onima koji su u Kristu (1. Korinćanima 8,4). Međutim, idolopoklonstvo je povezano s demonima, a ne samo izmišljenim tradicionalnim “bogovima” ljudske mašte.

Izraelci su čak žrtvovali vlastitu djecu lažnim bogovima Kanaana (Psalam 106,38). Kanaan je bio Obećana zemlja, ali su ga nekoć nastanjivali Anakiti, koji su bili rasa visokih ljudi (Ponovljeni zakon 2,10–11).

Biblija kaže da su bili “brojani kao Refaimci”, a riječ refaim je na grčkom prevedena kao titan. Refaimci su vjerojatno bili potomci Nefila, a bogovi koje su obožavali vjerojatno su bila demonska bića. Na taj način vidimo vjerojatnu vezu između grčkih bogova i demonskih bića.

VIDI OVO: 9 tipičnih aktivnosti demona: Evo što rade ljudima!

Bog zabranjuje služenje idolima

Gospodin zabranjuje služenje idolima (2. Kraljevima 17,15) i naziva ih “gnusobom” (2. Kraljevima 21,11; 23,24).

Kada vidimo ove veze između idola i demona, trebali bismo poslušati Božje upozorenje protiv idolopoklonstva.

Božji narod je bio upozoren da ne stvara idole od metala, ni kipove, ni stupove, ni idole od kamena da im se klanjaju (Levitski zakonik 19,4; 26,1).

Danas naši idoli možda nisu od metala ili kamena. Grijesi poput seksualnog nemorala, nečistoće, strasti, zle želje i pohlepe nazivaju se idolopoklonstvom u Novom zavjetu (Kološanima 3,5).

Zaključno, Biblija jasno pokazuje vezu između idola i demona. Idolopoklonstvo je pokušaj da se Bogu ukrade slava, a od njega se trebamo zaštititi slijedeći Božje zapovijedi i oslanjajući se samo na Njega.

Dječice, čuvajte se idola” (1. Ivanova 5,21).