Koja će djela Sotona činiti prije Kristova povratka?

Sotona je konačno izgubio vlast kad se Krist pojavio na pozornici (Mk 3,25-27). No stoga što mi živimo u paradoksalno doba ”sada i još ne”, možemo iskusiti blagoslove spasenja, no konačni posljedak spasenja nećemo vidjeti dok se Krist ne vrati (Rim 8,18-23; Heb 6,4-5). Slično tome, Sotonu treba smatrati okovanim u terminima ”sada i još ne”.

Mi vidimo njegov poraz na križu, no nećemo vidjeti njegov konačan poraz sve dok se Krist ne vrati. Zlo koje je svijet doživio u posljednjih dvije tisuće godina, ratovi, ubojstva, silovanja i drugi oblici pustošenja snažno potvrđuju da živimo u doba kada je Sotona ”s velikim gnjevom, svjestan da ima samo još malo vremena” (Otk 12,12; usp. Rim 16,20)!

Prema Svetome pismu neki su demoni već okovani u Bezdanu (2 Pt 2,4; Jd 6; usp. Lk 8,31). U Otkrivenju vidimo anđela uništenja, zvanog Apolion ili Abadon, kako iz Bezdana pušta stvorenja poput skakavaca kojima je zapovijeđeno da muče ljude koji nemaju ”pečata” Božjega na sebi (Otk 9,1-11). Također vidimo Sotonu iz velikog otpada svetih u 2. Solunjanima 2. Ako to usporedimo s Otkrivenjem 13, možemo pretpostaviti da će se, pošto se to dogodi, Antikrist ili Zvijer biti otkriven i vladati cijelim svijetom, proganjajući svete i primoravajući ljude da ga slijede. Taj čovjek bezakonja svoju vlast prima od samoga Sotone (Otk 13,1-4).

No pri svojem drugom dolasku Krist će poraziti Zvijer i njezine vojske bacajući Zvijer i lažnog proroka u ognjeno jezero (Otk 16,13-16; 19,11-21; Iz 24,21). Svjetski sustav kojim vlada Sotona bit će uništen (Otk 17-18). Prema Otkrivenju 20, pošto je Sotona okovan u Bezdanu tisuću godina, oslobođen je da bi vodio narode protiv tabora svetih. Zatim će biti bačen u ognjeno jezero (usp. Mt 25,41).

Te slike priopćuju nekoliko činjenica onima koji su povjerovali u Krista.

Prvo, vidimo da je Sotonin poraz neizbježan. Sveti će vidjeti Sotonin poraz i stajati kao suci protiv sila tame (1 Kor 6,3). Bez obzira na to koliko loše mogu izgledati zbivanja u svijetu ili u našim životima, imamo nadu jer znamo da će Krist potpuno poraziti Sotonu pri svojem drugom dolasku.

Drugo, budući da je Sotoni ostalo malo vremena u sklopu Božjeg plana, nikada ne smijemo zaboraviti oprez. Uvijek trebamo biti na oprezu jer đavao ”obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere” (1 Pt 5,8).

Treće, znamo da kroz Krista imamo pobjedu nad bilo čime što Sotona može baciti na nas (1 Iv 4,4).

Konačno, iz Mateja 25,41 znamo da je kazna pakla (Gehene ili ognjenog jezera) bila namijenjena đavlu i njegovim anđelima, a ne ljudima. U novozavjetnoj teologiji, ljudi koji završe u paklu ondje su zbog odluka koje su donijeli na zemlji (usp. 2 Pt 3,9).

Autor: B. J. Oropeza; iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress Zagreb)

NAJNOVIJE!