Koje je vjere bio Isus dok je živio na zemlji?

Koje je vjere bio Isus dok je živio na zemlji? U nastavku donosimo odgovor!

Isus Krist je rođen u židovskoj obitelji koja je slijedila židovski Zakon (Luka 2, 27). Isusova loza je iz Judinog plemena, jednog od dvanaest Izraelovih plemena. Rođen je u židovskom gradu Betlehemu, a odrastao u Nazaretu. Isus je bio potpuno uronjen u židovsku kulturu i nacionalnost.

Koje je vjere bio Isus dok je živio na zemlji?

Je li Isus bio odani sljedbenik židovske religije? Oba Isusova roditelja obavili su “sve po Zakonu Gospodnjem” (Luka 2,39). Njegovi tetak i tetka, Zaharija i Elizabeta također su bili Židovi koji su bili poslušni Tori (Luka 1, 6), stoga možemo vidjeti da je vjerojatno cijela obitelj svoju židovsku vjeru shvatila ozbiljno.

Isus je bio “rođen pod zakonom” (Galaćanima 4, 4) i odrastao je učeći Toru i slijedeći njezine propise. Savršeno je poštovao Mojsijev zakon — sve zapovijedi, uredbe i blagdane. On nije samo poštovao Zakon; On ga je ispunio – sve njegove zahtjeve (Matej 5, 17-18; Rimljanima 10, 4).

Isus i njegovi učenici svetkovali su Pashu (Ivan 2, 13.23; Luka 22, 7-8) i Blagdan sjenica (Ivan 7, 2.10). Posjećivao je bogoslužja i poučavao u sinagogama (Marko 1, 21; 3, 1; Ivan 6, 59; 18, 20). Naučavao je u židovskom Hramu u Jeruzalemu (Luka 21, 37), a da nije bio Židov, jednostavno mu ne bi dozvolili ulazak u taj dio Hrama (Djela 21, 28-30). Savjetovao je drugima da poštuju Mojsijev zakon i prinose žrtve (Marko 1, 44). Promicao je poštivanje Zakona kako su ga naučavali pismoznanci i farizeji njegova vremena (Matej 23, 1-3). Često je citirao Toru (npr. Marko 12, 28–31). U svemu tome Isus je pokazao da je njegova religija židovstvo.

Novi savez

Isus je bio vjerni Židov koji je savršeno slijedio Zakon. Njegova smrt dovela je do kraja Starog saveza koji je Bog sklopio s Izraelom i uspostavila Novi Savez (Luka 22, 20).

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. (Ivan 3, 16-18)

Ta niste pod Zakonom nego pod milošću! Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto! Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha – na smrt, bilo poslušnosti – na pravednost. (Rimljanima 6, 14-16)