Kako kršćani trebaju gledati na jogu? 

Za mnoge kršćane na Zapadu koji ne razumiju njezinu povijest, joga je jednostavno sredstvo tjelesne vježbe, te jačanje i poboljšanje fleksibilnosti mišića. Međutim, filozofija koja stoji iza joge mnogo je više od fizičkog jačanja tijela. To je drevna praksa izvedena iz Indije, za koju se vjeruje da je put ka duhovnom rastu i prosvjetljenju.

Riječ joga znači „jedinstvo“, a cilj je sjediniti nečiju prolaznost (privremenost) s beskonačnim Brahmanom, hinduističkim konceptom „Boga“. Ovaj bog nije doslovno biće, već neosobna duhovna supstanca koja je jedno s prirodom i kozmosom. Ovo se gledište naziva „panteizam“, uvjerenje da je sve Bog i da se stvarnost sastoji samo od svemira i prirode. Budući da je sve Bog, filozofija joge ne pravi razliku između čovjeka i Boga.

Hatha joga je aspekt joge koji se fokusira na fizičko tijelo kroz posebno držanje, vježbe disanja i koncentraciju ili meditaciju. To je sredstvo za pripremu tijela za duhovne vježbe, s manje prepreka, kako bi se postiglo prosvjetljenje. Praksa joge temelji se na uvjerenju da su čovjek i Bog jedno. To je malo više od štovanja samoga sebe prerušeno kao duhovnost na visokoj razini.

PROČITAJTE: KRŠĆANSTVO I JOGA: Smiju li kršćani prakticirati jogu?

Postavlja se pitanje, je li moguće da kršćanin izolira fizičke aspekte joge kao jednostavnu metodu vježbanja, a da ne uključi duhovnost ili filozofiju iza joge? Joga je nastala s izrazito antikršćanskom filozofijom, i ta se filozofija nije promijenila. Uči osobu da se usredotoči na sebe, a ne na jedinoga istinskog Boga. Potiče svoje sudionike da traže odgovore na životna teška pitanja unutar vlastite svijesti umjesto u Božjoj riječi. Također otvara osobu za obmanu od strane Božjeg neprijatelja, koji traži žrtve koje može okrenuti od Boga (1. Petrova 5,8).

Sve što činimo trebamo činiti na Božju slavu (1. Korinćanima 10,31), a bili bismo mudri ako se obazremo na riječi apostola Pavla: „Uostalom, braćo, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god ljubazno, što je god na dobru glasu, je li što krjepost i je li što pohvala — o tome promišljajte!“ (Filipljanima 4,8 VB). Kršćanin treba biti oprezan i moliti za razlučivanje u vezi s uključenosti u jogu.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.