10 stvari koje bi kršćani trebali znati o marihuani

Koji stav kršćani trebaju zauzeti u vezi marihuane? Je li konzumiranje marihuane uvijek grijeh ili je u nekim situacijama prihvatljivo?

Odmah moram priznati. Nikada nisam konzumirao marihuanu. Također se nikada nisam ni napio. Nikada nisam koristio bilo kakvu zabranjenu drogu. Spominjem ovo jer sam siguran da će neki prigovoriti onome što ću napisati jer smatraju da nemam pravo govoriti o iskustvu koje nisam doživio osobno. Mislim da je to smiješno. Potpuno je nevažno jesam li ikada bio pod utjecajem marihuane (a nisam) za pitanje: trebaju li kršćani koristiti marihuanu u rekreativne svrhe. S tim na umu, počnimo.

1. Medicinska marihuana treba biti dopuštena u svrhe liječenja

Nisam stručnjak za to treba li se legalizirati marihuanu za korištenje u medicinske svrhe. No dat ću svoje mišljenje. Moje skromno mišljenje je da se može opravdati konzumacija marihuane u posebnim slučajevima. Ne znam koji bi kriterij bio za određivanje slučajeva koji zahtijevaju takvu primjenu. No čini mi se razumno, i nimalo protivno Bibliji, da konzumaciju marihuane treba dozvoliti ukoliko se doziranje kontrolira od strane medicinskog stručnjaka i kada je riječ o iznimno velikim bolovima na koje ostala sredstva ne djeluju. Znam da postoje argumenti protiv medicinske uporabe marihuane, ali se njima ne mogu danas posvetiti.

2. Colorado je legalizirao rekreacijsku uporabu marihuane

Stanovnici savezne države Colorado nedavno su prihvatili Amandman 64 kojim je dopuštena „osobna uporaba marihuane“ za odrasle koji su stariji od 21 godinu. Iako je marihuana i dalje ilegalna u cijeloj državu, legalna je prodaja počela 1. siječnja 2014. u Coloradu. Ova je odluka otvorila vrata legalizaciji marihuane u nemedicinske svrhe i u drugim državama, uključujući Kaliforniju, Massachussetts, Maine, Nevada, Oregon, Washington i Aljaska.

To je dovelo do brojnih rasprava i debata među kršćanima oko pitanja je li uporaba marihuane grijeh. Ponavljam, ne govori se o uporabi u krajnjim medicinskim slučajevima. Govorimo o svakodnevnoj uporabi marihuane kada je glavni cilj napušiti se.

3. Govori li Biblija o uporabi marihuane? Da i ne!

Neki smatraju da je biljka otvoreno prihvaćena u Knjizi Postanka 1, 29 gdje Bog govori Adamu: „Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!“

Ali koliko ljudi jede marihuanu? Ovaj citat ne daje nikakvu potporu za pušenje marihuane radi drogiranja. Ne znam ni za kakvu hranu koja se konzumira pušenjem. Joe Carter jednom je napisao: „U brownie kolače nitko ne dodaje marihuanu radi okusa. Ova se vrsta biljke dodaje u hranu zato što utječe na druga osjetila, a ne na okus.“

4. Povezivanje onog što Biblija kaže za alkohol s marihuanom

Osim u Knjizi Postanka, marihuana se nigdje ne spominje u Bibliji. Postavlja se ovo pitanje: Nalazimo li u Bibliji išta što sliči konzumaciji marihuane? Odgovor je „da“: opijanje alkoholom.

Ali što znači „opijanje“? Ako nam Biblija dopušta umjereno konzumiranje alkohola, zar ne može dopustiti i umjereno pušenje marihuane? Znamo da osoba može popiti malo alkohola bez da se napije. Može li osoba isto tako konzumirati malo marihuane bez da se „opije“? Kako bismo na to odgovorili prvo moramo definirati što znači „opijanje“.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Joe Carter objašnjava kako „za alkohol postoji ‘prosječna mjera’ i to je oko 14 grama čistoga alkohola. Standardna mjera pića je oko 330 ml pića u kojem se nalazi 5% alkohola, poput piva, ili 30 ml – 40% alkoholnog pića, poput žestica. U većini država u SAD-u legalna razina opijanja dostiže se nakon otprilike četiri pića za prosječnu ženu, ili 5 za prosječnog muškarca.“

Što se tiče marihuane, kažu mi da treba samo 4 uvlačenja kako bi se došlo do opijanja. Ako se marihuana ne puši samo zbog opijanja, koji bi bio drugi razlog? Koje su to dobrobiti? Ako se samo želite „opiti“ pušenjem marihuane, tada je to grešno djelovanje.

5. Kofein naspram marihuane

Što s kofeinom? Ljudi piju kavu, Coca-Colu i energetska pića kako bi se dogodile određeni fizički efekti. To je istina, ali postoji razlika. Kao što ističe John Piper: „Marihuana privremeno otežava percipiranje stvarnosti. Kofein tu percepciju poboljšava. Većina kavopija nastoji ostati budnima, uspješnije obaviti posao i sigurnije voziti auto. Svakako je moguće pretjerati s kofeinom, ali to je prirodni stimulans i ne koristi se kako bi se pobjeglo iz stvarnosti, nego kako bi imali odgovoran odnos sa zadacima. Za razliku od kofeina, marihuana nije droga koja ojačava i koja vam omogućuje da budete oprezniji tata ili mama, ili marljiviji zaposlenik. Za većinu korisnika ona je rekreacijski bijeg koji smanjuje preciznost percepcije, pamćenja i kognicije. A može imati i trajne posljedice na um kojeg je stvorio Bog.“

6. Vaše je tijelo hram Duha Svetoga

U Prvoj poslanici Korinćanima čitamo „Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!“ (1. Korinćanima 6, 19-20). Za razliku od onoga što nekršćani misle o sebi, vi, kršćani nemate vrhovni autoritet nad svojim tijelom da radite što vas je volja. Vaše tijelo pripada Kristu! Vaše je tijelo prebivalište Duha Svetoga! Vaše tijelo treba služiti na slavu i hvalu Boga!

Ako odlučite piti alkohol i pušiti travu samo radi opijanja, trebate se upitati: „Kako moja djela prikazuju Isusa? Prikazuju li ga u dobrom svjetlu?“ To se trebamo pitati i zbog TV emisija koje gledamo, ili onog što gledamo na internetu, glazbe koju slušamo, filmova koje gledamo i hrane koju jedemo.

7. Čistoga uma možemo slaviti Boga svojim djelima

U 1. Korinćanima 6, 13 čitamo „Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!“ Nađa su tijela stvorena i otkupljena krvi Kristovom kako bi postala oruđe njegove slave. Moramo paziti da ne otupimo i ne oslabimo to oruđe kako bismo mu mogli dati slavu i službu. Moramo paziti da smo oštra uma, da jasno govorimo i pamtimo. Bog je naše umove dizajnirao kako bismo ga upoznali, voljeli ga i rasli u ljubavi prema njemu. Trebamo izbjegavati sve što nas sprječava u tom cilju. Kao što Piper kaže: „budimo okrutno trezveni.“

8. Kršćani trebaju voditi primjerom

Kakvi smo svjedoci Krista ako se utopimo u svijet i svakodnevno koristimo drogu koja nam ciljano uzrokuje pasivnost i usporava naše racionalne i umne sposobnosti? Ne baš dobri, ja bih rekao.

9. Pitajte prava pitanja

Mislim da u ovakvim slučajevima često postavljamo kriva pitanja. Mi pitamo: „Što s time ne valja? Zašto ne bih? Kada to postaje grijeh?“ Možda bismo se trebali pitati: „Pomaže li to širenju evanđelja? Pomaže li mi to da Isusa ljubim iznad svega? Hoće li mi pomoći u duhovnoj borbi? Hoće li poboljšati moje znanje o Kristu i hoće li pojačati moje štovanje?“ Postavljanje ovakvih pitanja može nam pomoći u traženju odgovora.

10. Nema nikakvih koristi u opijanju marihuanom

U konačnici, sjetimo se da je jedina vanjska sila kojoj se trebamo podložiti Duh Sveti od Boga. „I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom!“ (Efežanima 5, 18). Zaključak je, stoga, da je rekreacijsko konzumiranje marihuane, radi opijanja, nešto neprihvatljivo za kršćanina. To je, zapravo, grijeh.

Autor: Sam Storms; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Samstorms.com