Može li kršćanin počiniti samoubojstvo i ipak biti spašen?

Čuo sam za kršćane koji su počinili samoubojstvo. Zapravo, osobno sam poznavao jednoga koji je bio moj suradnik i prijatelj. Neki su na sprovodu rekli da je sada u paklu… drugi su vjerovali da jednom kad je osoba spašena, odlazi u nebo bez obzira na to što je radila ovdje na zemlji.

Ako vjernik počini samoubojstvo, može li biti spašen? Je li vlastito ubojstvo neoprostiv grijeh? Ide li vjernik u pakao ako okonča vlastiti život? Koje principe možemo naučiti po ovom pitanju iz Biblije?

Jedna sekunda nakon smrti

Poput Lazara i bogataša, odmah nakon smrti osoba je u svjesnom stanju. U trenutku kada umru, shvaćaju hoće li im se suditi i osuditi na pakao ili će prepoznati Isusa i odmah biti u Njegovoj nazočnosti.

Apostol Pavao je razumio da odsutnost iz tijela znači prisutnost kod Gospodina, kao što je napisao u 2. Korinćanima 5,6-8: „Uvijek smo stoga puni pouzdanja, a znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta po vjeri hodimo, ne po gledanju. A puni smo pouzdanja, i više bi nam se sviđalo iseliti se iz tijela i naseliti kod Gospodina.“ U 1. stihu ovog istog poglavlja kaže: „Znamo, naime: ako se naša zemaljska kuća, šator, razruši, imamo zgradu od Boga — kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.“

To znači da onog trenutka kada netko umre u vjeri, odsutan je sa Zemlje, ali odmah prisutan kod Gospodina. Pavao to ne tumači na ovaj način: „Ali ako se ubijemo, onda nećemo biti prisutni kod Gospodina.“ Zapravo u 5. stihu kaže: „A onaj koji nas upravo za to i sazda jest Bog, koji nam i dade zalog — Duha.“ Dakle, Bog jamči za naše izbavljenje i premještanje u Gospodnju prisutnost. No, ako se niste nanovno rodili, onda je vaša sudbina, odmah nakon smrti tamo gdje je bio bogataš. Bio je u vječnom paklenom mučenju i nije mogao prijeći na drugu stranu gdje je Bog (Luka 16,19-31). Ako umrete bez Krista, vaša sudbina je zapečaćena. Zato je toliko važno da danas dođete ka spasonosnoj vjeri u Krista dok se još uvijek zove danas, jer nitko nema jamstva da će sutra ikada doći (Heb 4,7).

Nema jamstva bez Krista

Bogataš koji je umro nikad nije mogao imati ikakvu nadu da ide u nebo. Kad netko umre bez Krista, više ne može odlučiti hoće li prihvatiti i vjerovati u Njega. Tada je prekasno. Oni koji misle da mogu počiniti samoubojstvo, poduzimaju veliki rizik; rizik od provođenja vječnosti bez Boga.

Oni koji nisu spašeni, morat će dati račun za sve što su ikada učinili ili rekli u svom životu (Otk 20). Bit će krivi pred svemogućim Bogom i suđeni gdje će provesti vječnost. Isus im tada ne može pomoći. Ako počine samoubojstvo, morat će platiti kaznu za ubojstvo; to jest ubojstvo samih sebe. Njihov teret i patnja u vječnom mučenju bit će prema onome što su činili dok su bili živi na zemlji. Nakon što netko umre bez Krista, zna da će biti odvojen od Boga za svu vječnost; znat će to sekundu nakon što umre. Tada je naravno prekasno da se pokaje i spasi.

Božje jamstvo

Jednom kada je osoba spašena, to jest nanovorođena, nema načina da se ikad više izgubi. Ne samo to, neće izgubiti nebesku nagradu i bit će u nazočnosti Isusa Krista. Ovo su biblijska jamstva:

1. Petrova 1,3-5: „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom svojem milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za nadu živu, za baštinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, sačuvanu za vas na nebesima, vas koji ste silom Božjom po vjeri čuvani za spasenje spremno da se objavi u posljednjemu vremenu.“

Rimljanima 8,38: „Ta uvjeren sam: ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće…“

Efežanima 1,13-14; 4,30: „U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine — evanđelje spasenja svojega, u njemu ste, pošto uzvjerovaste, i zapečaćeni Duhom obećanim Svetim, koji je zalog naše baštine do otkupljenja stečevine — na hvalu slave njegove… I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.“

2. Korinćanima 5,5: „A onaj koji nas upravo za to i sazda jest Bog, koji nam i dade zalog — Duha.“

Razmislite o tim riječima izravno iz Božjih usta, budući da je svako Pismo Bogom nadahnuto i inspirirano samim Bogom (2. Tim 3,16). Bog govori o onima koji su spašeni da su: zapečaćeni za dan otkupljenja, imaju jamstvo za ono što će doći, obećano im je da su Njegovi, imaju zalog za vječnu baštinu, baštinu koja nikad ne može propasti! Opa… da, vjerujte u to. Bog vas ne bi nanovo rodio samo kako bi vas odbacio u posljednjem trenutku. Kao što kaže Pavao, sigurni smo da nam to ne mogu oduzeti čak ni demoni, ni anđeo, ni ništa u budućnosti, prošlosti ili sadašnjosti, pa čak ni smrt.

U Filipljanima 1,6, Bog kaže da je Pavao „uvjeren upravo u ovo: Onaj koji u vama započe dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista.“ Bog će dovršiti ono što je započeo. Bez obzira što se dogodi. I da, to uključuje i onoga tko si oduzme vlastiti život. Mnogi biblijski junaci razmišljali su o samoubojstvu: Job, Jeremija, Jona, pa čak i moćni Samson.

Gubitak nagrada

U 1. Korinćanima 3,12-15, Pavao kaže da možemo izgubiti nagrade, ali ne i naš vječni život, kao što piše: „Ako li tko nadograđuje na ovome temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvima, sijenom, slamom, svačije će se djelo očitovati. Dan će ga naime pokazati, jer će se u ognju otkriti. I svačije će djelo, kakvo god bilo, oganj iskušati. Ostane li komu djelo što ga je nadogradio, primit će plaću. Izgori li čije djelo, štetovat će. A on sam spasit će se, ali tako kao kroz oganj.“ Ako pročitate bilo koji biblijski komentar o ovim stihovima, jasno pokazuje da će kršćanin primiti nagrade na Kristovom sudištu. Ovo se ne smije miješati s Velikim bijelim prijestoljem iz Otkrivenja 20, gdje su oni koji su umrli bez Krista bačeni u ognjeno jezero.

U 1. Korinćanima, 3. poglavlju, Pavao govori o gubljenju nagrada zbog tjelesnih djela koja će izgorjeti. Svi će kršćani biti nagrađeni po onome što su činili na ovoj zemlji; pomagali siromašnima, svjedočili izgubljenima evanđelje, posjećivali nekoga u bolnici ili zatvoru i tako dalje. Stoga, iako si kršćanin može oduzeti život, neće izgubiti svoj vječni život. Izgubit će nagrade, ali ne i svoju vječnu baštinu. Sjetite se da ako ste nanovorođeni – zapečaćeni ste obećanjem, zajamčena vam je baština i Bog će dovršiti u vama ono što je započeo; čak i unatoč našem vlastitom ja.

Samoubojstvo kršćana

Prije nekoliko godina imao sam suradnicu koja je bila kršćanka. Nisam to znao kad sam joj prvi put svjedočio evanđelje Isusa Krista. Bila je potištena, prolazila kroz razvod, bolesna i u tolikoj emotivnoj i tjelesnoj boli da je okončala svoj život. Nakon što sam joj svjedočio, rekla mi je da je kršćanka. Vjerovala je u Isusa Krista, da je rođen od djevice i da je i Bog i čovjek, da je umro za njezine grijehe i da je nanovorođena. Razumjela je da ima vječni život i da je po vjeri prihvatila Božji dar milosti. Vjerujem u svom srcu i prema biblijskim dokazima u vezi spašene osobe da je danas na nebu i s Isusom Kristom. Također vjerujem da je vjerojatno izgubila neke nagrade na nebu. Ali nije, i ustvari nije mogla izgubiti svoje spasenje. To je dobra vijest.

Naravno, samoubojstvo nije dobar način za okončanje naše zemaljske patnje. Ako ste u dužem stanju depresije, molim vas da hitno potražite pomoć. Svatko tko nije spašen i počini samoubojstvo u ozbiljnoj je nevolji jer na sebi nosi Božji gnjev na sudištu Velikog bijelog prijestolja. Ako se nalazite u ozbiljnom, dužem stanju depresije, odmah potražite stručnu pomoć. Molim se da ako niste spašeni, već danas upoznate Isusa Krista. Prihvatite besplatni dar vječnoga života. Sve što morate učiniti jest vjerovati i priznati svoje grijehe pred Bogom. Besplatno će vam dati milost. Tako je jednostavno. Učinite to upravo sada i ništa vas neće moći odvojiti od Boga… za čitavu vječnost.

Zaključak

Odmah nakon smrti bit ćete ili u paklu ili u nebu. Vjernici, kada umru, odsutni su iz tijela i prisutni s Gospodinom (2. Kor 5,6-8). Vječni život je jamstvo i kad vjernik oduzme svoj život, izgubit će nagrade na nebu, ali neće izgubiti svoje mjesto na nebu. Nevjernik, kada umre, sekundu nakon smrti zna da je vječno odvojen od Boga (baš kao u slučaju Lazara i bogataša). Nakon smrti je prekasno spasiti se. Postoji pomoć za one koji razmišljaju o samoubojstvu. Molim vas, potražite pomoć, a ne smrt.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!