Ljubav je više od odluke

To je pomalo negativna reakcija na popularni slogan.

Postoji istina u tvrdnji: „Ljubav je izbor“ ili „Ljubav je odluka.“ Istina je ta da ako nemate volju svome bližnjemu činiti dobro, ljubav će vas nagnati da to svejedno „izaberete“ činiti. Ako vam je do razvoda, ljubav će vas nagnati da „izaberete“ ostati u braku i popraviti stvari.

Ako ustuknete od boli da budete razapeti s Kristom, ljubav će vas nagnati da kažete: „Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ To je istina koju čujem u izjavama kao što su: „Ljubav je izbor“ ili „Ljubav je odluka.“

No, ne volim koristiti te izjave. Previše ljudi kroz njih čuje tri sklonosti, a oni koji to izjavljuju nemaju takvu namjeru.

  1. Reći da je ljubav izbor naginje vjerovanju da je ljubav naša snaga koju treba iskazivati, čak i kada nam nije do toga.
  2. Reći da je ljubav izbor naginje tome da se volja – sa svojim odlukama – učini presudnim moralnim sredstvom, a ne srce koje ima svoje želje.
  3. Reći da je ljubav izbor naginje tome da se granica spusti prenisko: Ako ste spremni prema nekome postupati ispravno, činite sve što trebate.

Ne slažem se ni sa jednom od ove tri sklonosti.

Umjesto toga rekao bih sljedeće:

  1. Ujedno na razini želje da činimo dobro i na razini volje za dobro koje ne želimo činiti, potpuno smo ovisni o odlučujućoj Božjoj milosti. Sve što slavi Krista – i ljubav i izbor – darovi su palim grešnicima (1. Korinćanima 4,7; Galaćanima 5,22).
  2. Ispod volje sa svojim odlukama postoji srce koje proizvodi naše sklonosti, a one upravljaju voljom. „Dobar čovjek iz dobre riznice svojega srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice svojega srca iznosi zlo — jer iz obilja srca govore usta njegova“ (Luka 6,45).
  3. Ako je naša ljubav samo izbor, onda još uvijek nije ono što bi trebala biti.

Ovo su neki od stihova iz Biblije zbog kojih ne koristim izjave kao što su: „Ljubav je izbor“ ili „Ljubav je odluka.“

Božja ljubav za njegov narod je više od odluke.

„Sred tebe je Gospod, Bog tvoj, junak — on će spasiti. On će se pun veselja radovati nad tobom, ušutkat će te svojom ljubavlju, nad tobom će radosno klicati“ (Sefanija 3,17).

„I radovat ću se nad njima čineći im dobro, i čvrsto ih zasaditi u ovoj zemlji svim srcem svojim i svom dušom svojom“ (Jeremija 32,41).

„I kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati“ (Izaija 62,5).

„Kako da te dadem, Efraime? Kako da te predam, Izraele?… Srce se moje prevrće u meni, uzavrjeli su svi mi osjećaji“ (Hošea 11,8).

Naša ljubav prema Bogu je više od odluke.

„Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim“ (Matej 22,37).

„Nadalje, pripravljen mi je vijenac pravednosti… svima koji ljube njegov pojavak“ (2. Timoteju 4,8) (To jest nama koji čeznemo za Isusom).

Naša ljubav prema drugim vjernicima je više od odluke.

„Bratoljubljem srdačno ljubite jedni druge“ (Rimljanima 12,10)!

„Čistim srcem žarko uzljubite jedni druge“ (1. Petrova 1,22).

„Svaka gorčina i srdžba i gnjev i vika i hula, zajedno sa svom zloćom, neka se ukloni od vas! I budite jedni drugima dobrostivi, samilosni, opraštajući jedni drugima kao što i Bog u Kristu oprosti vama“ (Efežanima 4,31-32). (Ove dimenzije ljubavi jesu ono što znači „hodite u ljubavi“ prema Efežanima 5,2).

„Svatko neka dadne kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja“ (2. Korinćanima 9,7).

„Ljubav ne zavidi; ljubav se ne hvasta, ne uzoholjuje se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne uzima za zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini“ (1. Korinćanima 13,4-7).

Naša ljubav prema našim neprijateljima je više od odluke.

„A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone“ (Matej 5,44). (Molitva za naše neprijatelje samo da bismo bili blagoslovljeni, a bez iskrene želje da oni stvarno budu blagoslovljeni je licemjerje.)

Važno je da me čujete kako kažem „više od odluke“. Ne poričem da trebamo donositi ključne izbore i odluke u životu ako želimo ljubiti. Ne poričem da su ti izbori i odluke dio onoga što je ljubav. Dakle, ne govorim da su izjave kao što su: „Ljubav je izbor“ ili „Ljubav je odluka“ pogrešne.

Ali sam ljubomoran da su bogatstvo i dubina (i ljudska nemogućnost) onoga što ljubav stvarno jest u Bibliji izgubljeni.

Autor: John Piper, Prijevod: Vesna L.; Izvor: DesiringGod.org

NAJNOVIJE!