Možemo li ljubiti Isusa, a ne ići u crkvu?

Možemo li ljubiti Isusa, a ne ići u crkvu? Možemo li funkcionirati kao individue koje imaju Bibliju i slušaju propovijedi preko interneta?

Danas sve češće možemo čuti izjave: “Volim Isusa, ali ne i crkvu!” ili “Idem u crkvu dok zadovoljava moje potrebe!”

Jedni smatraju da odlazak u crkvu nije bitan, jer puno toga za duhovni život ima na internetu. S druge strane, drugi izbjegavaju odlazak u crkvu jer vjeruju da se crkva previše trudi uklopiti u današnji svijet i da se ne brine za duhovne potrebe svojih članova.

Pavao napominje u svojim poslanicama da je Krist Glava Crkve, a Crkva je Kristovo Tijelo. Glava je povezana s tijelom. Glava usmjerava tijelo i ima vlast nad tijelom, ali također joj je potrebno tijelo za učinkovito kretanje svijetom. Na misteriozan način Krist se ponizno privezao za nesavršeno tijelo (one koji vjeruju u Njega), treba ga i ljubi.

Kršćani su važni članovi lokalne crkve, jer nakon Isusove smrti pa do danas svaki je iskreni vjernik povezan s Kristovim Tijelom. Neki smatraju da se Pavlovi stihovi odnose na univerzalnu (nevidljivu) Crkvu, ali svugdje gdje se ideja o univerzalnoj Crkvi pojavi u Novom zavjetu, postoji veza s vidljivom lokalnom crkvom.

Zajedništvo u vjeri

Novi zavjet naglašava našu uključenost u mjesnu crkvu neophodnom. U stihovima o Kristovom Tijelu, Pavao iznosi argument da je svaki član potreban i nezamjenjiv.

Rekne li noga: “Nisam ruka, nisam od tijela”, zar zbog toga nije od tijela? I rekne li uho: “Nisam oko, nisam od tijela”, zar zbog toga nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. (1. Korinćanima 12, 15-18)

U Efežanima i Kološanima Pavao govori o tome kako smo zglobovi i ligamenti, dopunjujući se jedni drugima kako bi čitavo tijelo moglo funkcionirati. To je zaista važno. Božji plan za naše učeništvo i rast je lokalna crkva. I nema drugog plana.

Zbog toga su svi nadomjesci crkve (kućne grupe, molitvene grupe) slatki, a oni nemaju hranjive tvari koje su nam potrebne za rast.

Crkva je nesavršena i takva će uvijek biti na zemlji

Jednom je netko rekao: “Ako pronađete savršenu crkvu, ne idite tamo jer ćete je uništiti!” Unatoč svim nesavršenostima u crkvi, Bog je još uvijek ludo zaljubljen u nju. Dakle, ako istinski volimo Boga, trebali bismo voljeti Njegovu Crkvu i biti spremni raditi na pitanjima s kojima se suočava.

Ako vidimo potrebu, trebali bismo je pokušati ispuniti. Ako vidimo problem, trebali bismo pokušati iznaći rješenje. Prečesto je crkva poput mnogih drugih stvari u današnjoj kulturi – mjesto na kojem su ljudi stručnjaci koji ukazuju na probleme, ali nisu spremni učiniti ništa kako bi ih riješili. Očekujemo da će netko drugi sve to riješiti. Ali svi mi možemo i moramo bolje!

Crkva je vitalni dio Božjeg velikog plana da pronađe i spasi izgubljene i da obnovi ovaj slomljeni svijet. Da, sve je to mogao učiniti bez naše pomoći. On ima svu snagu i moć da to učini sam. Ali iz nekog razloga, Bog je odlučio da i nas uključi. Odlučio je dopustiti svojoj Zaručnici da bude dio Njegovog djela. Odlučio je koristiti svoju Crkvu.

Bog je opremio svakog člana Crkve s određenom svrhom i darovima. Svatko od nas je ispunjen istim Svetim Duhom da proslavi Isusa Krista, Spasitelja grešnika.

Ne možemo ljubiti Isusa, a ne ići u crkvu

Nažalost, još uvijek nesavršena priroda crkve za neke je odviše izazovna. Više vole biti “duhovni”, ali ne “religiozni”. To su ljudi koji vole reći: “Ne idite u crkvu. Vi ste crkva.” No, koliko zapravo možemo duhovno rasti kada sami definiramo crkvu, u okviru svojih sklonosti i želja i s “plemenom” ljudi s kojima se kužimo?

Veliki kršćanski propovjednik Charles Haddon Spurgeon je rekao: “Vjerujem da bi svaki kršćanin trebao biti pridružen nekoj vidljivoj crkvi – to je njegova jasna dužnost prema Svetom Pismu. Božji ljudi nisu psi, jer u protivnom mogu ići jedan za drugim. Oni su ovce i, prema tome, trebaju biti u stadu.”

Može li netko ljubiti Isusa, ali ne i crkvu? Ne baš. Ako smo u sjedinjeni s Kristom, Glavom, tada moramo biti povezani s Njegovim Tijelom, crkvom.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!