Lazarovo uskrsnuće

Ljudi koji su u Bibliji uskrsnuli iz mrtvih svjedoče da Bog ima potpunu vlast i nad smrću. Bog može oživjeti koga On želi.

Božja Riječ nam obećava da će svi vjernici jednog dana uskrsnuti iz mrtvih.

“Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.” (1. Solunjanima 4, 14-17)

Svakako, Isusovo uskrsnuće iz mrtvih bio je ključni događaj u povijesti i temelj je kršćanstva. Ono je potvrda da možemo imati pobjedu nad smrću. Osim Isusova, u Bibliji postoje mnoga dokumentirana uskrsnuća.

Koji ljudi su u Bibliji uskrsnuli iz mrtvih?

Svaki put kada osoba uskrsne iz mrtvih, to je dokaz da Bog, koji je Stvoritelj života, ima sposobnost dati život onome kome hoće – čak i nakon smrti.

1. Sin udovice iz Sarfate

Prorok Ilija boravio je u gornjoj sobi udovičine kuće za vrijeme jake suše u zemlji. Iznenada, sin udovice se razbolio i umro. U svojoj tuzi, žena je donijela tijelo svog sina Iliji uz pretpostavku da je njegovo prisustvo u njezinom domu uzrokovalo smrt njezina sina. Mislila je da je smrt bila presuda nad njezinim prošlim grijehom.

Ilija je uzeo mrtvog dječaka iz naručja, otišao u gornju sobu i molio se: “Jahve, Bože, učini da se u ovo dijete vrati duša njegova!” Jahve je uslišio molbu Ilijinu, u dijete se vratila duša i ono oživje. (1. Kraljevima 17, 21-22).

Učinivši ovo čudo, Bog je pokazao da je on Gospodar svih naroda i da je Baal lažni Bog.

Biblijska referenca: 1. Kraljevima 17, 17-24

2. Šunamkin sin

Elizej, prorok nakon Ilije, odsjeo je kod bogatog para u Šunamu. Molio je da žena rodi sina, a Bog je odgovorio. Nekoliko godina kasnije, dječak se požalio na bol u glavi, a zatim umro.

Žena je otrčala do Elizeja na goru Karmel i pozvala ga da dođe vidjeti dječaka. Kada je došao, zavapio je Bogu.

“Zatim se pope na postelju, leže na dječaka, položi svoja usta na njegova usta, svoje oči na njegove oči, svoje ruke na njegove ruke; disao je nad njim te se ugrijalo tijelo dječakovo.” (2. Kraljevima 4, 34)

Dječakovo je tijelo postalo toplo, a zatim je kihnuo sedam puta (što ukazuje na savršeno Božje djelo) i otvorio oči. Kada je Elizej dječaka vratio majci, ona je pala i poklonila se do zemlje. Iz sobe je izašla radujući se zbog onoga što je Bog učinio za nju.

Biblijska referenca: 2. Kraljevima 4, 18-37

3. Čovjek bačen u Elizejev grob

Elizej zatim umrije i pokopaše ga. A pljačkaške čete Moabaca napadale zemlju svake godine. Neki su, sahranjujući čovjeka, opazili razbojnike: baciše mtrvaca u grob Elizejev i odoše. Mrtvac, dotakavši se Elizejevih kostiju, oživje i stade na noge. (2. Kraljevima 13, 20-21)

4. Sin udovice iz Naina

Ovo je prvo od uskrsnuća koje je Isus izvršio. Kad je došao u grad Nain, susreo je pogrebnu povorku koja je napuštala grad. U lijesu je bio mladić, jedini sin udovice. Kad je Isus vidio procesiju, “sažali se nad njom i reče joj: “Ne plači!”(redak 13). Isus je prišao i dodirnuo lijes i rekao mrtvacu: “Mladiću, kažem ti, ustani!” (redak 14). I tako je Isus pogreb pretvorio u službu slavljenja i klanjanja.

Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: “Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!” (Luka 7, 16)

Biblijska referenca: Luka 7, 11-17

5. Jairova kći

A svi plakahu i žalovahu za njom. A Isus im reče: “Ne plačite! Nije umrla, nego spava!” No oni mu se podsmjehivahu znajući da je umrla. On je uhvati za ruku i povika: “Dijete, ustani!” I povrati joj se duh i umah ustade, a on naredi da joj dadu jesti. Njezini se roditelji začudiše, a on zapovjedi da nikome ne reknu što se dogodilo. (Luka 8, 52-56)

Ljudi u Bibliji uskrsnuli iz mrtvih

6. Lazar iz Betanije – jedan od najpoznatijih ljudi koji su u Bibliji uskrsnuli iz mrtvih

Tri su Isusove bliske osobe bile Marta, Marija i njihov brat Lazar iz Betanije. Čudno je kad su Isusu rekli da je Lazar bolestan. Isus je s učenicima ostao još dva dana tamo gdje su bili. Kad su stigli u Betaniju, Lazar je bio u grobnici četiri dana. Marta ih je srela izvan sela gdje joj je Isus rekao: “Tvoj će brat uskrsnuti.” Prišli su grobu, a Isus je plakao. Iako je Lazar bio već duže mrtav, Isus je naredio da se kamen odvali, rekavši Marti: “Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?”

Tada je zapovjedio Lazaru da izađe. Čovjek koji je bio mrtav izašao je živ.

Biblijska referenca: Ivan 11, 1-44

7. Isus Krist

Naravno, popis uskrsnulih u Bibliji mora uključivati uskrsnuće Isusa Krista. Njegova smrt i uskrsnuće središnja su točka Biblije i najvažniji događaji u povijesti svijeta. Isusovo uskrsnuće razlikuje se od ostalih uskrsnuća na vrlo zapažen način: Isusovo uskrsnuće je prvo “trajno” uskrsnuće; sva su ostala uskrsnuća u Bibliji bila “privremena” jer su oni koji su oživjeli ponovno umrli.

Isusovo uskrsnuće nas opravdava (Rimljanima 4, 25) i osigurava nam vječni život: “Jer ja živim i vi ćete živjeti” (Ivan 14, 19).

8. Mnogi su sveti ljudi izašli iz svojih grobova kad je Isus umro na križu

I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. (Matej 27, 51-53)

9. Tabita

Svi su u gradu Jopi voljeli Tabitu. Uvijek je činila dobro, pomagala siromašnima i izrađivala odjeću za druge. Jednog dana Tabita se razboljela i umrla.

Žene su joj oprale tijelo, a zatim ga smjestile u sobu na katu. Kada je došao do mrtvog tijela, Petar je pao na koljena i molio se. Rekao joj je: “Tabita, ustani!” Oživjela je. Vijesti su se posvuda širile poput požara. Mnogi su ljudi povjerovali u Isusa zbog toga.

Biblijska referenca: Djela 9, 36-42

10. Eutih

Na prozoru je sjedio neki mladić imenom Eutih. Kako je Pavao dulje govorio, utone on u dubok san. Svladan snom, pade s trećeg kata dolje. Digoše ga mrtva. Pavao siđe, nadnese se nad dječaka, obujmi ga i reče: “Ne uznemirujte se! Duša je još u njemu!” Zatim se pope pa pošto razlomi kruh i blagova, dugo je još zborio, sve do zore. Tad otputova. Mladića odvedoše živa, neizmjerno utješeni. (Djela 20, 9-12)

PROČITAJTE JOŠ: