Mari li Bog za male stvari
Foto: Pexels

Kratak odgovor: „Da“. Bog definitivno mari za sve male svari u našim životima. On je izbrojao vlasi na našoj glavi (Luka 12,7). Iz druge perspektive, ako su narodi „kao kap iz vjedra“ što je veliko za Boga? (Izaija 40,15).

Pogledajmo nekoliko malih stvari u našem životu koje za koje Bog mari.

1. Bog mari za malene brige

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu“ (Filipljanima 4,6).

Ne brinite – ni za što. Mnogi od nas dopuštaju da nam se u um ušuljaju malene brige kao: „Hoću li kasniti? Hoće li moje dijete biti dobar učenik? Jesam li dobro odlučio/la? Jednom je jedna majka rekla za brigu: „Teško je vidjeti zašto je briga tako loša. Pa nije to kao preljub ili ubojstvo.“

Tada sam ju podsjetila da se maleni izbori nakupe u nešto veće tijekom vremena. Pomak od samo nekoliko stupnjeva će vam učiniti potpuno drugačijom osobom za 5, 10 ili 15 godina. Kada se pojavio uragan Fran na Istočnoj obali svi smo mislili da je Raleigh siguran. No, odjednom su zapuhali snažni vjetrovi u Sjevernoj Karolini.

PROČITAJTE: 21 biblijskih stihova o tome kako se Bog brine za vas

Na Atlantskom se oceanu oluja pomaknula samo nekoliko stupnjeva prema sjeveru. Ta malena promjena, kada se pomnoži sa stotinama kilometara, pomaknula je oluju prema središtu države.

Mnogi bi se od nas oduprli tome da nas se gurne s puta, ali nas je lako malo pogurnuti. Koliko se mnogo brakova „ohladilo“ jer partneri nisu bili usredotočeni na brak? Koliko se mnogo djece osjeća zanemareno jer im roditelji previše rade? Bog ima razlog zašto je zabranio brigu. Čak i malena briga koja se svaki dan javlja može promijeniti naš karakter ili naše veze.

2. Bog mari za naše male grijehe

„Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Ne varajte se, braćo moja ljubljena!“ (Jakov 1,14-16).

Kralj je David ostao kod kuće kada je bio rat (2. Samuelova 11). Jednu večer vidio je predivnu ženu dok se kupala. Umjesto da je odvratio pogled, on je nastavio gledati. Pitao je svoje sluge da se raspitaju o njoj. Kada je saznao da je ona udana za jednog od njegovih najvećih ratnika, a da je kćer drugoga, nije odustao. Ti naizgled maleni grijesi su doveli do izdaje i ubojstva.

David sigurno nikada nije mislio da će trenutak kada je odlučio gledati tu ženu dovesti do takve katastrofe. Maleni nas grijesi zarobljavaju i vode do mjesta gdje ne želimo ići.

3. Bog mari za naše malene želje

Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas“ (1. Petrova 5,7).

Dok je kaos uragana bjesnio našim dvorištem, moj suprug nije mogao pronaći svoj češalj. „Kupi novi“, rekla sam mu. Upravo nam je uništeno posjeda u vrijednosti od nekoliko tisuća dolara, koga briga za češalj od nekoliko centi? Moj muž Larry je mario. Njegov pokojni otac mu je dao taj češalj kada je još bio u srednjoj školi. Larry ga je nosio na svoj prvi spoj. Taj češalj nije služio samo kao pomoć za raspetljavanje njegove kose, u njemu su bile brojne uspomene.

PROČITAJTE: Bog se brine za sve naše potrebe, a ovih sedam biblijskih stihova to potvrđuje

Što je tom plastičnom češlju dalo takvu vrijednost? Pa, Larryjevi osjećaji prema njemu. Možda vjerujete da su detalji vašeg života nevažni zaposlenom Bogu. Zašto bi se zamarao vašim malim problemima? On mari zbog svojih osjećaja prema vama. Larry je iskusio posebnu vezu sa svojim Nebeskim Ocem kada je pronašao češalj. Malene želje vrijede jer i vi vrijedite.

4. Bog mari za naše malene molitve

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.“ (Filipljanima 4,6).

Prijatelj mi je rekao da ga je na početku njegovog kršćanskog putovanja smetalo kada bi ga ljudi zamolili da se moli nad nečim što je on smatrao sitnicom, kao što je prodaja kuće. On je smatrao da je Bog očekivao da se sami pobrinemo za takve stvari. Ipak Bog ima većih stvari na svom tanjuru. Kako je moj prijatelj rastao u zajedništvu s Bogom, promijenio je pogled na Boga i na molitvu. Shvatio je da Bog želi da ga pitamo za sve.

Kada razmislite o tome, što je premalo za Boga? On zna svaki put kada ustanete i sjednete (Psalam 139,2). Ili što može biti preveliko kada su za Boga narodi „kao kap iz vjedra“ (Izaija 40,15). Ništa nije preveliko ili premalo za našeg Nebeskog Oca. Ako je u vezi vas, onda i On o tome brine.

PROČITAJTE: Brine li Bog za naše financije?

Za Njega nije mala stav kada tražimo mjesto za parking, a nije ni prevelika stvar kada Mu se obratimo zbog naše teške prošlosti ili nesretne veze.

S tim na umu se možemo samouvjereno moliti. Bog nas čuje i odgovara nam na najbolji mogući način.

5. Bog mari za naša mala razočarenja

„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani“ (Rimljanima 8,28).

Ne možemo potpuno razumjeti svrhu naših razočarenja. No ako Bog dopušta bol u našim životima, onda možemo vjerovati da ju koristi za naše vječno dobro.

Kada stignemo u raj i vidimo ovaj život iz Njegove perspektive, nećemo stisnuti šake i reći: „Znao/znala sam da si mi upropastio život.“ Mi ćemo slaviti i reći: „Ajme, kako Si to učinio? Ovo je mnogo bolje nego sam ikada mogao/mogla zamisliti.“

Slavimo Ga svojom vjerom. Naše malene priče dio su Njegove velike priče. I kao kod svakog velikog pisca – svaki je detalj važan.

Autorica: Debbie Wilson; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Christianity.com