Što Biblija kaže o meditaciji
Foto: Pixabay

Meditacija u Bibliji se odnosi na razmišljanje o Božjoj Riječi i o dubokom promišljanju o njezinim istinama. 

Što je meditacija?

Ljudima se u glavi pojave različite slike kada čuju riječ meditacija. Za neke je meditacija sjedenje u određenoj pozi i pražnjenje uma u svrhu opuštanja.

Drugi vjeruju da je to duhovna disciplina u kojoj se ljudi usredotočuju na jednu ključnu riječ ili sliku tijekom određenog vremena. Neki opet misle da je meditacija pražnjenje od misli i emocija.

Biblija daje drugačiju definiciju meditacije, koja se isključivo bavi Riječi Božjom i onome što ona otkriva o Njemu. 

Meditacija u Bibliji

Jošua je dobio zapovijed da meditira (razmišlja) o Božjim zakonima dan i noć kako bi uz Božju pomoć uspio u svojim nastojanjima (Jošua 1,8). David govori o svojoj ljubavi prema, ali i samoj meditaciji, nad Božjom riječju (Psalam 119,97).

Biblija ujedno spominje ljude koji su meditirali o tome što Božja Riječ otkriva o samome Bogu: Njegovo djelovanje (Psalmi 143,5), djela (Psalmi 119,27), obećanja (Psalmi 119,148) i beskonačna ljubav (Psalmi 48,9). Meditacija u Bibliji se odnosi na razmišljanje o Božjoj Riječi i o dubokom promišljanju o njezinim istinama. 

Razmišljanje o Bibliji i Božjim osobinama je središte meditacije

Kada je Jošua dobio uputu da neprestano meditira nad Božjim zakonima, njegova meditacija je objašnjena ovako: „Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima“ (Jošua 1,8).

Razmišljanje o Božjoj riječi i Njegovim osobinama je središte meditacije, a cilj je poslušnost. Fokusiranje na Bibliju i Božje načine će nam pomoći da hodamo s Bogom: „U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim“ (Psalmi 119,11). 

Novi zavjet ne spominje riječ meditaciju

U Novom Zavjetu, riječ meditacija ili meditirati se ne pojavljuje. No koncept je isti. Pavao u Filipljanima 4,8 govori: „Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!“.

Meditiranje (razmišljanje) o onome što je dobro i pravedno ima za krajnji cilj preobražavanje misli u djela i akcije (Filipljanima 4,9). Dolazak u kontakt s Biblijom treba potaknuti promjenu u životu osobe (Jakov 1,22-25), a biblijska meditacija pomaže osigurati pravilnu promjenu. 

Biblijski pogled na meditaciju je drugačiju od svjetovnog 

Biblijski pogled na meditaciju drugačiji je od onoga što nam svijet govori. Moderna učenja o meditaciji imaju korijen u lažnim religijama: transcendentalna meditacija, na primjer, potječe iz hinduizma. Sekularni pogledi na meditaciju vide ju kao zdrav način za opuštanje i lišavanje stresa u životu.

U konačnici, ne-biblijski oblici meditacije, potekli oni iz hinduizma ili sekularizma, ne mogu osigurati trajni mir jer jedino Krist može dati istinski i vječni mir (Ivan 14,27). 

Kršćani trebaju meditirati o Bogu i Njegovoj Riječi

Kršćani trebaju slijediti biblijska učenja o meditaciji te trebaju meditirati o Bogu i Njegovoj Riječi, ne o samima sebi ili o stvarima koje pripadaju ovome svijetu. Ne trebamo sudjelovati u verziji meditacije koju nam nudi ovaj svijet, nego trebamo meditirati nad Božjom Riječju i dopustiti joj da nas preobrazi (Rimljanima 12,2). 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.