Kako kršimo deset zapovijedi
Foto: Canva

Svatko je prekršio Deset zapovijedi. Postoje mnogi načini kako ih možemo prekršiti, ako nismo oprezni. 

Što je grijeh? 

Prije svega, što je to grijeh? Grijeh je kršenje Božjeg zakona. Apostol Ivan napisao je sljedeće: „Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.“ (1. Ivanova 3, 4)

Svi smo grješnici, čak i oni koji su spašeni. Apostol Pavao o tome piše sljedeće: „Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;“ (Rimljanima 3, 23) Piše i sljedeće: „Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.“ (Rimljanima 6, 23) 

Odvojeni od Boga 

Izaija piše sljedeće: „…nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša.“ (Izaija 59, 2) No, Radosna vijest je u sljedećem: „A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.“ (Rimljanima 5, 8; 11)

Isus je riješio problem našega grijeha tako što je sam postao grješan čovjek, kako bi svakoga onoga, tko se pokaje i povjeruje u Njega, Bog gledao kao na pravednika, zbog toga što je Krist pravedan. (2. Korinćanima 5, 21) No ako to nismo učinili, Božji gnjev i dalje prebiva nad nama. (Ivan 3, 18; 3, 36) 

Deset Božjih zapovijedi obuhvaćaju sve grijehe koje činimo

U Bibliji je opisano stotinu dvadeset i pet grijeha, pa sam pomislio kako bi bilo zanimljivo vidjeti zašto nam je Bog dao Deset zapovijedi kao standard za življenje. Naravno, nitko ne može biti poslušan Deset zapovijedi, no iako nama ljudima to nije moguće, to nam ne daje ispriku za njihovo kršenje. U nastavku sam napisao popis Deset zapovijedi i opis grijeha, koji potpadaju pod svaku od njih. 

Treba imati na umu da bi mnogi od ovih grijeha mogli biti smješteni pod više od jednu od Deset zapovijedi. No kako bismo bolje vidjeli popis grijeha prema Bibliji, mislim da je najbolje navesti gotovo sve grijehe dane u Bibliji pod svakom od Deset zapovijed. Kada bismo se mogli pridržavati Deset zapovijedi, ne bismo počinili niti jedan grijeh. Nema sumnje da, budući da postoji toliko mnogo grijeha, koji su navedeni u Bibliji, neki se mogu nenamjerno propustiti, dok se drugi mogu ponoviti jer spadaju u različite zapovijedi.

Zašto protestanti i rimokatolici nemaju istu numeraciju Deset Božjih zapovijedi?

Deset zapovijedi i povezani grijesi. (Izlazak 20, 3-17)

Prva zapovijed: Nemoj imati drugih bogova uz mene. 

Idolopoklonstvo, pohlepa, žudnja, ljubav za novcem, proždrljivost, prigovaranje, kada ne volimo Boga svim svojim srcem, umom i duhom, iskušavanje Boga, elitizam, neposlušnost, vračarstvo, egocentrizam, stavljanje prijatelja, članova obitelji, poslova ili bilo čega iznad Boga, uključujući hranu, novac, šport, internet, filmovi, automobili, privrženost materijalnom bogatstvu i deseci drugih stvari. Neke sekte štuju lažnog Isusa, što znači da stavljaju druge bogove ispred jedinoga Boga, Isusa. 

Druga zapovijed: Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Ljubav prema novcu, pohlepa, neposlušnost, žudnja, ljubav prema novcu, ljubav prema samom sebi, stavljanje obitelji, prijatelja, posla ili bilo čega drugoga iznad Boga, nepoštivanje Božje riječi, privrženost za bogatstvo ili materijalna dobra. Ponovno, mnogi imaju drugačiju predodžbu o Bogu ili Isusu, koja se razlikuje od one koja je u Bibliji. Njihov Bog ne bi poslao nekoga u pakao i voli sve ljude bezuvjetno, ali to je laž. Stvorili su boga po vlastitoj mašti i ignoriraju onog Boga iz Biblije. 

Treća zapovijed: Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Psovka, hula, bogohuljenje, kršenje zakletve koja je položena Božje ime, bezobzirno korištenje Božjeg imena u šali, uzimanje pričesti ili Večere Gospodnje na nemaran ili nedostojan način, ljutnja usmjerena na Boga, nemarno korištenje Božjeg imena, itd. Jedan kršćanin povremeno psovao, nakon čega sam ga prekorio. Rekao mi je: “Nisam to mislio.” Rekao sam, upravo to znači uzalud izgovarati Gospodinovo ime, bez razmišljanja. 

Četvrta zapovijed: Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.

Lijenost, odricanje od okupljanja u crkvama, oskvrnjivanje bogoslužja sredstvima za zabavu, svađa ili vrijeđanje kršćanske braće ili sestara koji imaju različita uvjerenja o stvarima koje nisu od ključne važnosti. 

Peta zapovijed: Poštuj oca svoga i majku svoju da imaš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.

Možemo prekršiti ovu zapovijed ako se ne brinemo o starim roditeljima, ako ne brinemo se o bolesnim roditeljima, ako se svađamo braćom i sestrama ili svojim roditeljima i/ili ako govorimo loše o njima. Ovo je i jedina zapovijed s obećanjem. 

Psovanje oca ili majke, omalovažavanje roditelja, udaranje roditelja ili fizičko obračunavanje s njima, neposlušnost prema roditeljima, ismijavanje roditelja, ružan govor o roditeljima, bakama i djedovima uključeno je u prethodno navedene stvari.

Šesta zapovijed: Ne ubij. 

Ubojstvo, ljutnja, mržnja, ubojstvo u srcu, neprijateljstvo, bijes, svađa, pobuna, fizičko napadanje, srce koje ne oprašta, gnjev, nemilosrdnost, razdori, svađe, galama, prkos, rasprava, pobačaj, podjele, svađa, suparništvo. Sve su to plodovi tijela. (Galaćanima 5,19-21)

Sedma zapovijed: Ne počini preljuba.

Preljub, požuda u srcu, koju Bog vidi kao preljub, blud, spolni nemoral, prljave riječi, grube šale, prostituiranje, oskvrnjivanje tijela, homoseksualizam, senzualnost, nečistoća, seksualno iskušavanje drugih, neumjerena strast, pokvaren jezik, ženstvenost, pornografija , vulgarne ili grube šale. 

Osma zapovijed: Ne ukradi. 

Krađa, podmićivanje, iznuda, lijenost na poslu, prijevara, nepoštenje, varanje, kockanje spadaju pod kršenje ove zapovijedi. 

Deveta zapovijed: Ne svjedoči lažno.

Laž, ogovaranje, klevetanje, širenje glasina, prijevara, iznuđivanje, prijevara, kršenje obećanja, lukavstvo, licemjerje, nepoštenje, izdaja, prazne riječi, prešućivanje istine, dvoličnost, hvalisanje, laskanje, preuveličavanje istine, kukanje, govorenje zla o drugima. 

Deseta zapovijed: Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

Pohlepa, zavist, požuda, ljubomora, pijanstvo, čarobnjaštvo, s grčkog se ovo prevodi kao na zloupotrebu droge, materijalizam, razuzdanost, senzualnost, kockanje, vezanost za bogatstvo ili materijalna dobra, tužbe protiv kršćana, iznuđivanje, želja za novcem, želja za moći , želja za seksom, u vezi sa seksualnim nemoralom, ljutnja zbog sreće drugoga, žudnja za tuđim stvarima, flertovanje, navođenje drugih na spoticanje ili igranje s iskušenjem, igranje vatrom iz Izreka 6,27-29. 

Zaključak

Postoji samo jedan način na koji se pojedinac može spasiti: kajanjem, priznavanjem grijeha i vjerovanjem u Isusa Krista. Niti jedan grijeh nije veći od Kristovog djela na križu. Krv Jaganjca Božjega pokriva svaki naš grijeh; svaki grijeh koji ćemo ikada počiniti! Samo se grijeh nevjere u Krista nikada ne može oprostiti. (Otkrivenje 1,7) Krist je jedino ime po kojem dolazi spasenje.  (Djela 4,12) Ne postoji niti jedan drugi način. (Djela 16, 30-31)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H., Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare