Mogu li anđeli umrijeti?

Anđeli su stvorena bića i oni su potpuno različita stvorenja od ljudi. Oni su različiti od nas kao i mi od životinja. Mogu li anđeli umrijeti?

Anđeli su inteligentna i emocionalna bića i svaki ima svoju individualnu osobnost i volju. S obzirom da su anđeli duhovna bića, nemaju fizička tijela.

I dobri i zli anđeli (demoni) nemaju neograničeno znanje (Matej 24, 36). Ne mogu biti svugdje odjednom i nisu moćni kao Bog. Sotona (Lucifer) je još uvijek samo anđeo – nije ni blizu toliko moćan kao Bog.

Mogu li anđeli umrijeti?

Budući da anđeli nemaju fizička tijela, ne mogu se ozlijediti u smislu tjelesnih ozljeda kojima može biti ozlijeđeno ljudsko tijelo. Također, anđeli ne mogu ni umrijeti u tom smislu. Fizička smrt je nešto što ljudi dožive kada im tijelo prestane djelovati, a duh napusti tijelo. Budući da anđeli nemaju fizička tijela, ne mogu doživjeti fizičku smrt.

Moguće je da se anđeli ipak susreću s nekim opasnostima u duhovnom svijetu – opasnostima koje su izvan našeg razumijevanja. Kada se Božji anđeli “bore” s demonima, ozljeđuju li jedni druge? Možda, ali nigdje nije rečeno što ova vrsta borbe uključuje. Kada se borimo s duhovnim silama, ne koristimo fizičko oružje, nego Božju opremu opisanu u Efežanima 6, 10–18.

Neki će anđeli doživjeti duhovnu smrt

S obzirom da su demoni pali anđeli, anđeli mogu patiti. Kada je Isus istjerivao demone, ponekad su se bojali da će ih mučiti (vidi Matej 8, 29; Luka 8, 28). Legija je molila Isusa da ih ne pošalje u bezdan (Luka 8, 31). Ako su se bojali odlaska tamo, na neki način onda mogu patiti. Na konačnom sudu svi pali anđeli bit će bačeni u ognjeno jezero (Matej 25, 41), što je “druga smrt”. Tamo će pali anđeli biti vječno odvojeni od Boga.

A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt. (Otkrivenje 20, 14)

PROČITAJTE JOŠ: