Koji je moj duhovni dar?

Duhovni dar je dan svakom vjerniku da može služiti u Crkvi. Ako se pitate: “koji je moj dar?”, ovaj tekst će vas potaknuti da ga pronađete.

Pavao za duhovne darove kaže: „A svakomu se daje očitovanje Duha na korist“ (1 Korinćanima 12,7). Duhovni darovi su talenti ili sposobnosti dani kršćanima od Duha Svetoga za služenje Crkvi.

U Tijelu sačinjenom od pojedinačnih vjernika nema smisla da svaka osoba ima isti dar – crkva sačinjena od učitelja, i bez sluga, ne bi bila učinkovita. Tako da je Duh sveti podijelio razne darove da bi sve potrebe crkve bile zadovoljene i da bi svi ljudi crkve mogli biti zbrinuti (1 Korinćanima 12,11).  

Određivanje naših duhovnih darova ključno je ako crkva treba funkcionirati učinkovito i djelotvorno. Često će se naše strasti u životu poklopiti s našim duhovnim darovima, ali ponekad će biti potpuno drugačije.

Duhovni dar nije isto što i urođeni talent

Prirodno urođene talente ne treba zamijeniti s darovima Duha. Input drugih je isto jako koristan jer možda nećemo uočiti kada i u kojim područjima mi utječemo za Krista. Ključno je obraćati se Bogu u molitvi budući da On daje te darove. Postoji nekoliko knjiga i testova koje možete koristiti za input. 

Jedna stvar koju treba držati na umu je da duhovni darovi nisu rigidni. Njih se može koristiti na različite načine. Netko s darom služenja se može uključiti u grupu za štovanje jer postoji potreba koja se treba ispuniti. Netko s darom milosti može čuvati dijete da olakša nekoj obitelji. Netko s darom ohrabrivanja će možda osjetiti poticaj da započne internetsko biblijsko poslanje, vjerujući Bogu da će zadovoljiti ostale potrebe kada se one otkriju. 

Duhovni dar ima određenu svrhu

Prepoznavanje Božje fleksibilnosti i kreativnosti spriječit će čest problem kod identificiranja duhovnih darova – ograničavanje. Mi se možemo toliko unijeti u ono što nam test kaže da inzistiramo služiti tamo gdje želimo, a ne tamo gdje smo potrebni. To nije svrha duhovnih darova.

Svrha je služiti Kristovom Tijelu, ne smišljati izlike za izbjegavanje onoga što ne želimo raditi. Ključno je primijetiti da Pavao završava 1. Korinćanima 12, dugo poglavlje o duhovnim darovima, riječima „ A evo vam puta najizvrsnijega!“ (redak 31b), a odmah nakon toga objašnjava da svaki dar ili talent ili žrtva bez ljubavi nema koristi (1 Korinćanima 13,1-3).   

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: