Što znači moliti uz pomoć Duha Svetoga?

''Molite uz pomoć Svetog Duha!'' (Judina 20)

Moliti uz pomoć Duha Svetoga znači moliti se žarko. Hladne molitve Gospodin ne sluša. Tko se ne moli žarko — kao da se i ne moli.

To je snaga prave molitve — ”uz pomoć Svetog Duha”. Sjeme prave pobožnosti dolazi iz nebeske žitnice. Jedino molitva koja dolazi od Boga — k Bogu se i vraća. Božje strelice treba vratiti Bogu. Težnje koje je stavio u naša srca pokrenut će Njegovo srce i donijet će nam blagoslov, ali tjelesne težnje neće utjecati na Boga.

Moliti se uz pomoć Svetog Duha znači moliti se žarko. Hladne molitve Gospodin ne sluša. Tko se ne moli žarko — kao da se i ne moli. Ono što se kaže o slaboj vatri vrijedi i za slabu molitvu — potrebno je da gori.

Prava molitva je ustrajna. Vjerni molitelj, ako mu Bog odmah ne odgovori, moli još snažnije i još ustrajnije. Što duže su nebeska vrata zatvorena to ustrajnije kuca, a što duže brava ne popušta to je odlučniji da ne popusti dok ne primi blagoslov.

VIDI OVO: Kako moliti u jedinstvu s Duhom Svetim?

Bog voli ustrajne molitve u kojima je plač i čežnja. To znači — moliti se pokorno jer Sveti Duh u nama ne stvara oholost. Njegova je zadaća da nam ukaže na grijeh i da nas dovede do pokajanja. Nikada nećemo zapjevati ”Slava Bogu na visini” ako se ne naučimo moliti: ”Iz dubine vičem k Tebi, Bože!” Iz dubine moramo vikati, inače nikada nećemo dosegnuti slavu na visini.

Konačno, molitva mora biti prožeta ljubavlju — prema bližnjima i prema Kristu. Štoviše, mora biti vjere — čovjek pobjeđuje samo ako vjeruje. Sveti Duh je začetnik vjere. Blagoslovljeni Tješitelju, upotrijebi svoju moć i silu i pomozi da otklonimo svoje slabosti!

Autor: Charles Spurgeon

NAJNOVIJE!