Molitva Duhu Svetom – za pomoć i utjehu

Molitva Duhu Svetom za pomoć i utjehu vam može donijeti veliki blagoslov. Duh Sveti je Pomoćnik, Savjetnik i Posrednik. 

Isus u Ivanu 14, 15-17 kaže: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je“.

Isus je znao da će svijet trebati Duha Svetoga nakon što on uziđe na nebesa, stoga nam je poslao Duha Svetoga. Duh Sveti boravi u nama kada prihvatimo Isusa kao svoga Gospodina i Spasitelja.

Molitva Duhu Svetom treba biti sastavni dio kršćanskog života. Donosimo tri molitve koje možete moliti u svojoj osobnoj ili zajedničkoj molitvi:

Kratka molitva Duhu Svetom

Duše Sveti,

Ti si Bog. Slavim Te jer si svet i zahvaljujem Ti što si prisutan u mom srcu. Hvala Ti što djeluješ u mom životu. Vodio si me k spasenju, obnovio si moj mrtvi duh, te otvorio moje oči da vidim istinu. Hvala Ti.

Pomogni mi da te jasnije vidim – te prepoznam Tvoje kretanje u mom životu. Učini me osjetljivijim na Tebe kako bi Te mogao prisnije slijediti.

Znam da sam još uvijek sebičan i sklon pobuni. Molim Te da mi pomogneš kako bi Ti bio poslušan te nastavio prepoznavati Tvoje vodstvo. Trebam Te.

Duše Sveti, molim Te za pomoć i utjehu danas. Tebi su poznate moje borbe, boli i tjeskobe. Hvala Ti što se moliš za mene. Pomogni mi da otpočinem u Tvojoj udobnosti danas.

Pomogni mi da hodam u Tebi, Božji Duše. Neka Tvoji plodovi rastu u mom životu. Ti si onaj koji ih i proizvodi u meni: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Ne mogu živjeti ovako sam. Trebam Tvoju pomoć. Amen.

Molitva za vodstvo Duha Svetoga
Foto: Unsplash

Molitva za vodstvo Duha Svetoga

Vjernici trebaju moliti za vodstvo Duha Svetoga budući da kršćanski život bez Duha Svetoga nije moguć, niti valjan. 

Gospodine, molim Te za to da me Duh više vodi u mom životu. Znam da svaki grijeh može rastužiti i otkloniti glas Duha Svetoga i molim za snagu protiv iskušenja grijeha. Pomozi mi da čeznem za Tvojom prisutnošću više nego što čeznem za grijehom.

Pomozi mi da rastem u plodu Duha i da mogu hodati blizu Tebe. Molim za vodstvo Tvoga Duha – neka Tvoja volja i obećanja uvijek budu razmišljanja moga srca. U Isusovo ime. Amen. (Autor: Kenny Luck)

Molitva Duhu Svetom u kojoj Mu iskazujemo dobrodošlicu

Duše Sveti, mi Ti iskazujemo dobrodošlicu. Duše Sveti, mi znamo da si Ti Savjetnik Istine, naša pomoć u potrebi i onaj koji nas ispunjava Božjim Duhom. Duše Sveti, mi molimo ovoga dana za veće zajedništvo s Tobom. Ti tako milosrdno posreduješ kod Oca za nas, ali nas isto tako tješiš svojim mirom koji nadilazi svako razumijevanje. Duše Sveti, molim Te dođi.

Duše Sveti, danas molimo za božansko savjetovanje i usmjeravanje. Kao što piše u Psalmu 37, 4 da uživamo u Gospodinu, stoga mi hrabro to danas želimo učiniti. Slijediti volju i srce Oca naša je najveća želja jer mi znamo da su njegovi planovi najbolji za nas i da oni u konačnici proslavljaju kraljevstvo.

Duše Sveti, mi Te slavimo i zahvaljujemo Ti za ljubav koju si nam dao. Duše Sveti mi tražimo i najiskrenije čeznemo za time da budemo u Tvojoj prisutnosti, da osjetimo tvoje unutarnje djelovanje u našim srcima i umovima. Ti tako milosrdno daješ utjehu, istinu i ljubav. Duše Sveti mi te dočekujemo ovoga dana. U ime Isusa Krista, amen.

Dnevna molitva Duhu Svetome
Foto: Pixabay

Molitva Duhu Svetom: 10 biblijskih citata uz molitvu

1. Duh Sveti je naš Pomoćnik:

„Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh“. (Ivan 14, 26)

2. Duh Sveti je naš Posrednik:

„Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima“. (Rimljanima 8, 26)

3. Duh Sveti boravi u nama:

„Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji“. (1. Korinćanima 6, 19)

4. Duh Sveti daje mudrost i razumijevanje:

„Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg“. (Izaija 11, 2)

5. Duh Sveti je Duh Istine:

„Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je“. (Ivan 14, 15-17)

6. Duh Sveti nam je dat:

„Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu“! (Luka 11, 13)

7. Duh Sveti djeluje u našim srcima:

„Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa“. (Ezekiel 36, 26)

8. Duh Sveti govori o onome što treba doći:

„No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi“. (Ivan 16, 13)

9. Duh nam komunicira Božju Riječ:

„U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati“. (Djela 2, 17)

10. Duh Sveti nam otkriva:

„A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu“. (2. Korinćanima 3, 18)

Zajedništvo s Duhom Svetim dovodi nas još bliže srcu Boga Oca. Spoznaja da imamo Duha Božjeg unutar sebe i spoznaja da Duha Svetoga možemo pitati za smjer, istinu i mudrost otvara put nadi.

Zamolite danas Duha Svetoga neka vam se otkrije da dobijete mir koji nadilazi svako razumijevanje, ljubav koja se izlijeva na nas poput nježne kiše i smjer za nas kako bismo blagoslovili kraljevstvo. Duh Sveti je naš pomagač, prijatelj i poveznica sa samim Bogom.

PROČITAJTE JOŠ: