Mijenja li molitva Božji naum?

Može li molitva promijeniti Božji naum za naš život ili živote naših bližnjih? je li istina da su neke molitve Božjeg naroda u Bibliji utjecale na njegove odluke?

„Ispovijedajte jedni drugima svoje prijestupke i molite jedni za druge da budete iscijeljeni. Mnogo može djelotvorna molitva pravednika“ (Jakovljeva 5,16).

Nakon tragične smrti drage prijateljice, često bih ostajala bez riječi kad sam pokušala moliti – kao da su se moje srce i um potpuno zatvorili. Osam mjeseci sam svim bićem vapila Bogu da ozdravi moju najbolju prijateljicu. Ali je umjesto toga odabrao pozvati ju doma. U svojoj tuzi sve što sam mogla jest pitati jesu li moje molitve uzaludne.

Kad izlijevamo srce Bogu u iskrenoj molitvi, a dobijemo ishod suprotan onome čemu smo se nadali, pitamo se: Mijenja li molitva Božji naum?

Negacija #1: Kršćani diljem svijeta posvećuju svoje živote pitanjima ove naravi i tek trebaju postići konsenzus. Dok se kršćani slažu da molitva ima snažne učinke, raspravlja se na temu mijenja li Božji naum.

Negacija #2: Iako je važno kritički ispitati takva pitanja kako bismo dospjeli do biblijski zdravih i poučnih uvjerenja, nikada ne možemo potpuno poznavati Božji naum. Njegovi putovi su daleko više neizmjerni od bilo čega što naši umovi mogu zamisliti:

„O dubino bogatstva i mudrosti i spoznaje Božje! Kako su nedokučivi sudovi njegovi i neistraživi njegovi putovi“ (Rimljanima 11,33)!

Teološka rasprava

U knjizi Across the Spectrum, autori Gregory Boyd i Paul Eddy uspoređuju različita gledišta koja se nalaze unutar spektra evanđeoskog kršćanstva. Tijekom rasprave autora o slobodnoj volji, jedan argument sugerira da je u čitavom Pismu „mnogo toga što Bog čini u svijetu na osnovu toga moli li njegov narod“.

U sljedećem poglavlju o razini Božjeg predznanja, sličan argument navodi:

„Biblija opisuje Božji karakter kao nepromjenjiv (Malahija 3,6), ali nikad ne uči da Bog nije u stanju promijeniti nešto u nekom pogledu (npr. njegove namjere, iskustva) … I uči da Bog ponekad odlučuje ne mijenjati svoj naum (Brojevi 23,19; 1. Samuelova 15,29; Ezekiel 24,14; Zaharija 8,14), ali nikada da ne može promijeniti svoj naum.“

Većina ljudi se slaže da Bog ne mijenja uvijek svoj naum kako bi odgovorio na molitve.

No, je li istina da su neke molitve Božjeg naroda u Bibliji utjecale na njegove odluke?

Pogled na Pismo

Kroz Stari zavjet, Izraelci su se više puta odvraćali od Boga i ljutili ga do te mjere da im je zaprijetio da će ih uništiti. Mojsije je u očaju posredovao u njihovo ime i molio Gospodina da spriječi uništenje koje je planirao. Bog je iznova milosrdno odgovarao na Mojsijeve molitve i nije ih odlučio uništiti iako se prijetio.

Na primjer, u Izlasku 32 Izraelci su napravili zlatno tele i obožavali ga umjesto Boga. Gospodin je u svom gnjevu zaprijetio da će uništiti svoj narod (Izlazak 32,10). Mojsije se bacio pred Boga u ime Izraelaca moleći ga da odustane:

„Odvrati se od žestine gnjeva svojega, odustani od zla prema puku svojemu“ (Izlazak 32,12)! U svojoj neizmjernoj milosti, „GOSPOD odustane od zla što ga bijaše obrekao učiniti puku svojemu“ (Izlazak 32,14).

Što bi se dogodilo da se Mojsije nije obratio Bogu u molitvi?

„Stog’ naumi da ih zatre, da Mojsije, izabranik njegov, ne stade preda nj na branik te odvrati srdžbu njegovu da ih ne uništi“ (Psalam 106,23).

Čak i psalam ukazuje na to da zato što se Mojsije molio za Božje milosrđe u njihovo ime, Izraelci nisu bili uništeni. Bog je u svojoj vjernosti odgovorio na Mojsijeve vapaje i poštedio svoj narod.

Kao i Izraelci, Ninivljani su također doživjeli Božje odustajanje od svog plana da ih uništi nakon što su mu se obratili:

„I Bog vidje djela njihova, da su se odvratili od zloga puta svojega; i sažali se Bog zbog nesreće što ju je obrekao da će im učiniti — i ne učini“ (Jona 3,10).

Bog je i Izraelce i Ninivljane izabrao poštedjeti kao odgovor na ljudske molitve i pokajanje. Ova je odluka s Božje strane da djeluje na određeni način, jer su mu ljudi vapili, tema koja se ponavlja u Bibliji.

Slični primjeri Boga koji se odlučuje odustati od svojih planova kao odgovor na molitve i patnje ljudi vide se u Brojevima 11,1-2; 14,12-20; 16,20-35; 41-48; Ponovljenom zakonu 9,13-14; 18-25; Sucima 10,13-18; 11,1-33; 2. Samuelovoj 24,17-25; 1. Kraljevima 21,27-29; 2. Kraljevima 13,3-5; 21,27-29; i 1. Ljetopisa 21,15.

U Starom i Novom zavjetu, Bog je na moćne načine reagirao na molitve, molbe i potrebe svoga naroda. Pružao je nevjerojatne vojne pobjede u nemogućim situacijama, slao kišu usred suša, stvarao hranu u doba gladi, oslobađao robove od ropstva, liječio bolesne, izbavljao ljude od demonske opsjednutosti i podizao mrtve natrag u život.

Da mu Njegov narod nije vapio u molitvi, bi li rezultati svejedno bili isti?

Što više proučavam Božji karakter i djela kroz Bibliju, to više vjerujem da Bog mijenja svoj naum i planove kao odgovor na molitve svoga naroda kad to smatra prikladnim.

Intimnost s Bogom kao najviši cilj

Mi služimo Bogu koji duboko brine za svoju kreaciju i očajnički želi biti u odnosu sa svakim od nas. Molitva je bitna za taj odnos, jer to je metoda kojom blisko razgovaramo s Njim.

Dr. Gregory A. Boyd, u svojoj knjizi „Pisma od skeptika“ (Letters from a Skeptic), objašnjava:

„Nije da Bog treba naše molbe da bi bio informiran ili ovlašten učiniti išta… No, budući da je ljubavni odnos s Njime Njegov najviši plan za nas, On konstruira redoslijed svega tako da ljubavni odnos s Njime bude olakšan. I tako određuje neke stvari učiniti jedino putem molitve.“

Drugim riječima, budući da je Božja krajnja želja da živimo u ljubavnom odnosu s Njime, i budući da je molitva sredstvo koje je stvorio kako bi taj odnos postojao, Bog bi itekako mogao odrediti da neke stvari dođu tek s molitvom.

U konačnici, nije riječ o tome da nam Bog daje ono što želimo. Radi se o komunikaciji s našim Stvoriteljem i bliskom življenju s Njime.

Kada Bog ne mijenja svoj naum

Međutim, sa svime rečenim, doživjet ćemo vremena kada Bog odgovara na naše molitve s „ne“ iz razloga koji su izvan našeg razumijevanja.

No, prema riječima dr. Boyda, „…daleko važnije od poznavanja mehanike odgovorene molitve jest spoznaja da je Bog na vašoj strani čak i kad je molitva neodgovorena“.

Bez obzira vjerujemo li da molitva mijenja Božji naum, ako vjerujemo da je Bog suveren i da Njegova ljubav uvijek nadjačava svaku situaciju, možemo se pouzdati da naše molitve nisu uzaludne i da On radi na otkupljenju svega – čak i onoga što izgleda kao neodgovorena molitva u ovom životu.

Autorica: Kimberly Carroll; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!