Molitva protiv negativnih misli

Molitva protiv negativnih misli nam je svakodnevno potrebna. Često puta se ne možemo sami boriti protiv zlih misli pa trebamo Božju pomoć.

Nekada je lakše riješiti se ružnih navika nego negativnih misli, a upravo su one koje vas sprječavaju da živite Bogu ugodnim životom.

U prirodi čovjeka je da često puta poklekne i pomisli ružno. Najbolje ih je Bogu priznati i dopustiti Mu da djeluje u nama te nas mijenja.

Kratka molitva protiv negativnih misli

Dragi Bože, puno puta primjećujem da imam negativne i zle misli koje mi prolaze umom te ih ne mogu riješiti.

Bože, pogledaj na mene i na moju borbu. Ti si moćan, jak i Ti me ljubiš. Oslobodi me Gospodine od negativnih i zlih misli koje me muče. Izbaci neprijatelja van iz mojih misli, osjećaja i iz mog života.

Ne dozvoli bilo kojoj prijetnji, nemiru i zlu da me napada, jer sam opran u Isusovoj krvi. Tvoj Sveti Duh me uvijek štiti. Isuse, Ti si pobjednik nad svakim zlom!

Dragi Bože, očisti sadržaj mojih misli i daj odmor mom srcu. Sve te to molim u dragocjeno Isusovo ime. Amen.

Molitva protiv zlih misli
Foto: Pexels

Molitva protiv zlih misli

Ovu molitvu protiv ružnih misli napisao ju je Otac Tadej:

”Vladaru Gospodine Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem s bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tijela koje pohotom vojuje protiv duha.

Tvoje sam stvorenje; ne prezri djelo ruku svojih, nemoj se odvratiti od mene; sažali se, a ne ponizi.

Slab sam, nemoj me prezreti, Gospodine, jer Tebi pribjegoh, Zaštitiniku svome Bogu: iscijeli dušu moju, jer sagriješih Tebi, spasi me radi milosti Tvoje, jer sam Ti odan od mladosti svoje; neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih djela, ružnih pomisli, nekorisnih sjećanja; udalji od mene svaku nečistoću, svako zlo, jer si Ti jedini besmrtan, u svemu besprimjernu moćan, i svima daješ silu za borbu protiv đavla i njegovih vojski.

Jer Tebi priliči svaka slava, čast i klanjanje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijeke vjekova. Amen.”

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!