Molitva za sve što nam je potrebno
Foto: Vintage photo created by jcomp - www.freepik.com

Ova molitva za sve što nam je potrebno u životu potaknut će vas da sa svojim potrebama dođete u Božju prisutnost.

On nije Otac koji će štedjeti na nama, nego nas voli i mari za svaki aspekt našega života.

Ponekad, ako se odgovori koje mi želimo odmah ne pojave, mi počnemo preispitivati Božju ljubav, interes ili sposobnost.

Isus nas uvjerava da se možemo moliti za naše potrebe s punim pouzdanjem u našeg Nebeskog Oca. (Matej 6,19-34)

PROČITAJTE: Ne brini: Bog će ispuniti svaku tvoju potrebu!

Trebamo:

Vjerovati da se On brine za nas. Kada god se zapitamo čuje li Otac naše molbe, trebamo pogledati na sve što je On stvorio (Matej 6,26-32). Ako Bog hrani ptice i daje cvijeću da raste, neće li se onda pobrinuti i za Svoju ljubljenu djecu?

Vjerujte u Njegovo obećanje. Isus nas uvjerava da će se Bog pobrinuti za naše potrebe ako Ga učinimo prioritetom u našem životu (Matej 6,32-33).

Tražite Njegovo kraljevstvo i pravednost. Isus nas upozorava protiv obožavanja zemaljskih stvari i bogatstva te nas potiče da skupljamo nematerijalno bogatstvo (Matej 6,19-21). To znači tražiti Njegovo kraljevstvo i pravednost. Kada naše želje i ambicije budu usmjerene na poštivanje Boga te kada počnemo odražavati Njega svojim riječima, stavovima i djelima, On će nam dati sve što nam treba.

Božji načini su drugačiji od našeg prirodnog toka razmišljanja. Ljudska logika nas navodi da ako nešto trebamo onda to odmah trebamo i potražiti, ali Božja perspektiva nalaže suprotno: „Tražite Mene i Ja ću se pobrinuti za sve vaše potrebe“. Kako ćete vi voditi svoj život?

Autor: Charles Stanley; Prijevod: Ida U.