Ne brini: Bog će ispuniti svaku tvoju potrebu!

Ne brini: Bog će ispuniti svaku tvoju potrebu!

Povjeri Bogu svoje potrebe i ne brini! Bog daje vjernicima sve što im treba za dobar i mudar život.

U Filipljanima 4:6 Pavao kaže: “Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti!” Zatim u Filipljanima 4:19 (samo 13 redaka kasnije), daje oslobađajuće obećanje buduće milosti: “A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu.”

Ako živimo po vjeri u ovo obećanje buduće milosti, tjeskoba će vrlo teško moći opstati u nama. Božja “bogatstva slave” su neiscrpna. On je zaista zamislio da ne moramo brinuti o svojoj budućnosti. Trebamo slijediti ovaj obrazac koji nam je Pavao pokazao. Obećanje buduće milosti je oružje kojim se trebamo boriti s nevjerom tjeskobe.

PROČITAJTE: Bog je obećao ispuniti sve vaše potrebe

Kad sam tjeskoban zbog nekog rizičnog novog pothvata ili sastanka, u pravilu se protiv nevjere borim pomoću jednog od obećanja koje najčešće koristim – Izaija 41:10.

Na dan kad sam otišao iz Amerike u Njemačku na tri godine, otac me nazvao izdaleka i dao mi ovo obećanje preko telefona. Tijekom tri godine, ponovio sam ga sam sebi sigurno pet stotina puta, da bih prebrodio razdoblja ogromnog stresa. “Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.”

Borio sam se protiv tjeskobe ovim obećanjem toliko puta, da kad mi je motor uma u praznom hodu, šum zupčanika jest zvuk Izaije 41:10.

Autor: John Piper