Molitve za nevjernike trebaju biti dio naših osobnih i zajedničkih molitava Crkve. U ovom tekstu autor iznosi nekoliko molitvi koje možemo moliti. 

Prijatelj me upitao pitanje: Kako da se molim za nevjernike? Kako se učinkovito moliti? Vjerujem da svaki kršćanin redovito moli za obitelj i prijatelje, kolege ili susjede koji još ne poznaju Gospodina. Iako trebamo i moramo moliti za stvari koje su povezane za njihove živote i okolnosti, naglasak naših molitava uvijek treba biti na njihovom spasenju. Evo nekih od načina kako Biblija može voditi naše molitve. 

Molitva za spasenje nevjernika

Započinjemo molitvom za spasenje. Svaka od ovih molitava traži istu stvar, no na drugačiji način, iz drugačijeg kuta ili koristeći drugačiji jezik. Svaka od njih utemeljena je na specifičnom tekstu Biblije. 

Molite da Bog obreže njihova srca. Obrezanje je u Starome zavjetu bio pokazatelj ulaska u odnos s Bogom, postajanja dijela Božjeg naroda. Imati obrezano srca simbolizira posjedovanje srca koje je u cijelosti združeno s Bogom, u potpunosti Mu podčinjeno. „Jahve, Bog tvoj, obrezat će tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve duše svoje i da živiš“. (Ponovljeni zakon 30, 6) 

Molitva da im Bog da srce od mesa. Biblija u suprotnost stavlja srce od mesa, srce koje je živo i koje odgovara na Boga, sa srcem od kamena, srcem koje je hladno i nepopustljivo. Molite za to da Bog djeluje unutar srca tih nevjernika kako bi ih promijenio. „I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa“. (Ezekiel 11, 19) 

Molitva za to da Bog u njih stavi svoga Duha. Velika radost spasenja jest to što Bog stanuje u nama. Molite za to da Bog udijeli čast tim nevjernicima, da odabere to da želi boraviti u njima. „Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe“. (Ezekiel 36, 27) 

Molitva za to da dođu Kristu. Kakao bi nevjernici došli k spasenju, postoji samo jedan način. Oni moraju doći po Kristu i samo po Kristu. „Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“. (Ivan 14, 6) Zapamtite i to da je On Onaj koji ih poziva k sebi kako bi ih lišio tereta njihovog grijeha. (Matej 11, 28-30) 

Molite da im Bog otvori srca kako bi vjerovali u evanđelje. Bog mora pokrenuti, a narod mora reagirati. Stoga molite da Bog otvori srca nevjernika, kako bi oni mogli povjerovati, kao što je to učinila Lidija. „Gospodin je otvorio njezino srce kako bi mogla slušati ono što je rekao Pavao“. (Djela 16, 14) 

Molitva za to da ih Bog oslobodi od ropstva grijeha. Nevjernici mogu vjerovati da su slobodni, no oni su u stvari zarobljeni. Robovi su grijeha, zarobljeni svojom grješnošću i grijehom. Molite da ih Bog od toga oslobodi svojim evanđeljem. „Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni“; (Rimljanima 6, 17) 

Molite da ih Bog oslobodi od Sotoninog vezujućeg utjecaja. Nevjernici su zaslijepljeni Sotonom i samo će vidjeti i cijeniti evanđelje ako Bog bude djelovao u njima. Stoga molite da im Bog da uvid; duhovni uvid. „U kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja“. (2. Korinćanima 4, 4) 

Molite da im Bog da pokajanje. Nevjernici se ne mogu pokajati ako im Bog ne da tu milost. Stoga molite da im Bog da pokajanje, da ih to pokajanje vodi do spoznaje istine. Molite i za to da se opamete i da pobjegnu od đavoljih zamki. „Da s blagošću poučava one, koji se protive istini; ne bi li im kako Bog dao, da se pokaju i spoznaju istinu i da dođu k sebi i iskopaju se iz zamke đavola, koja ih je stjerala pod volju njegovu“. (2. Timoteju 2, 25-26) 

Molitve za vas

Trebate se moliti za nevjernike koristeći različite riječi i prilazeći iz drugačijih kutova. No trebate se moliti i za sebe. 

Molite za to da razvijete odnos s njima. Kako bi ljudi mogli biti spašeni, oni najprije trebaju čuti Radosnu vijest evanđelja. Kako bi mogli čuti Radosnu vijest, najprije se moraju susresti sa kršćanima; kršćanima poput nas. Molite za to da s njima možete razviti dublji, značajniji odnos, kako biste im zauzvrat mogli govoriti istinu. „Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika“? (Rimljanima 10, 14) 

Molite za prigode da im služite. Mnogi ljudi došli su do vjere nakon što su vidjeli Kristovu ljubav koja je bila prikazana kroz služenje kršćana, Molite za prigode da služite nevjernicima kako bi vaše služenje moglo imati evanđeoski učinak. „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima“. (Matej 5, 16) 

Molite za njih vjerno i uporno. Naše iskušenje jest da budemo obeshrabreni u molitvi, da molimo neko vrijeme i onda, kada ne vidimo vidljive rezultate, da odustanemo. No Bog nas poziva na upornu molitvu. „U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju“! (Kološanima 4, 2) (Pročitajte također usporedbu o upornoj udovici  u Luki 18, 1-8) 

Molite za čežnju moljenja za njihove duše. Pavao je bio crkvi u Rimu reći o svojoj velikoj čežnji za time da vidi spasenje izgubljenih. Imate li i vi ovako duboku čežnju? Molite za to da vam Bog da veliku čežnju za duše. „Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za spasenje njihovo“. (Rimljanima 10, 1) 

Molite za smjelost u stvaranju i korištenju prilika za izgovaranje evanđelja. Čak je i Pavao čeznuo za tom smjelošću, kako bi mogao govoriti ispravno i najbolje riječi. Molite za to da vam Bog da hrabrost i da, kada iskoristite prilike, da Bog vodi vaše riječi. „I za mene, da mi se dadne riječ, kad otvorim usta svoja, da navješćujem sa slobodom tajnu evanđelja“. (Efežanima 6, 19) 

Molite za to da ih drugi vjernici susretnu. Bog gotovo uvijek koristi više ljudi kako bi podijelio evanđelje s ljudima prije nego što postanu spašeni. Molite za to da Bog vodi druge kršćane u živote nevjernika koje volite, kako bi i oni pokazali primjer kršćanskog življenja i kako bi i oni mogli govoriti o evanđelju. „Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste“. (1. Korinćanima 3, 6) 

Druge molitve za nevjernike

Evo još nekoliko biblijskih naglasaka za vodstvo vašim molitvama. 

Molite za to da Bog upotrijebi bilo kakvu okolnost da obavi svoje djelo na njima. Molimo Bogu koji je suveren i koji suvereno pokazuje svoju dobru volju. Često spašava ljude kroz teške situacije, kroz to što ih provede kroz takve okolnosti do samoga kraja. Molite da Bog uredi okolnosti, bez obzira na to jesu li teške ili lagane, koje će ih dovesti do spasenja. „Prije nego morao sam podnijeti kaznu, lutao sam; ali sada pazim brižno na riječ tvoju“. (Psalam 119, 67) Dok se molite za nevjernike koje volite, uvijek molite Bogu: „Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji“! (Matej 6, 10) 

Molite za to da Bog produži svoje milosrđe prema njima. Bog nam govori kako želi da Mu priđu svi ljudi u pokajanju i vjeri. Bog ne vidje radost u tome što ljudi bivaju uništeni. Molite stoga, da Bog postane proslavljen u spasenju tih ljudi. „Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju“. (2. Petrova 3, 9) 

Molite s pouzdanjem. Konačno, molite s pouzdanjem. Bog očekuje da molite, Bog vas poziva da molite i Bog vam zapovijeda da molite! Zašto? Zašto što Bog voli čuti kako molite i želi odgovoriti na naše molitve. Stoga, dok molite za nevjernike, molite s pouzdanjem da Bog čuje vaše molitve. „Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova“. (Jakovljeva 5, 16) 

Autor: Tim Challies; Izvor: Challies.com

PROČITAJTE JOŠ: