Bogu je ugodna molitva u kojoj molimo za obraćenje nevjernika. Često trebamo moliti da Bog dotakne njihova srca i da se spase.

“Braćo, želja moga srca i moja molitva Bogu za njih jest da se spase.” (Rimljanima 10,1)

Pavao moli da Bog dadne obraćenje Izraelu. Moli za njihovo spasenje! On ne moli za nedjelotvorne, već za djelotvorne utjecaje. A tako bismo i mi trebali moliti.

Trebali bismo uzeti Božja obećanja novoga saveza i moliti ga da se ispune na našoj djeci i susjedima, i na svim misijskim područjima svijeta.

Bože, iščupaj iz njih kameno srce i stavi u njih srce od mesa (Ezekiel 11,19). Obreži njihovo srce tako da tebe ljube (Ponovljeni zakon 30,6)! Oče, udahni svoj Duh u njih da hode prema tvojim zakonima (Ezekiel 36,27). Daj im obraćenje da potpuno upoznaju istinu i umaknu iz mreže đavla koji ih žive drži u ropstvu (2 Timoteju 2,25-26). Otvori njihova srca tako da vjeruju riječima Evanđelja (Djela 16,14)!

PROČITAJTE: Zašto je važno moliti se za druge?

Kad vjerujemo u Božju suverenost – u pravo i snagu Božju da izabere, a zatim otvrdnule grešnike dovede do vjere i spasenja – bit ćemo sposobni moliti bez nedosljednosti, i s velikim biblijskim obećanjima za obraćenje izgubljenih.

A Bogu je ugodna takva molitva, jer mu pripisuje pravo i slavu da bude slobodan i suveren Bog, kakav je u izabranju i spasenju.

Autor: John Piper; Izvor: Radosnavijest.com/Desiringgod.org