Je li potrebno da svi nanovo rođeni kršćani budu kršteni? Kratak odgovor je: da! Ako ste svoju vjeru stavili u Isusa, morate biti kršteni! Pročitajte što o tome kažu Isusove riječi:

Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Amen“. (Matej 28, 18-20)

PROČITAJTE: Je li krštenje neophodno za spasenje?

Je li Isus ovdje ograničio krštenje na ljude ovisno o rasi, određenome mjestu ili vremenu? Nije. Krštenje je za učenike svih nacija; od prvoga stoljeća pa sve do kraja vremena. Prvi kršćani su vrlo brzo poslušali ovu Isusovu zapovijed. Knjiga Djela apostolskih nas može iznenaditi kada vidimo kako su brzo novi kršćani bili kršteni nakon što su povjerovali. Na primjer:

Koji dakle primiše riječ njegovu, krstiše se; i pristade u onaj dan oko tri tisuće duša“. (Djela 2, 41)

Ali kad je Flip naviješćivao radosnu vijest o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista, primiše muževi i žene vjeru i dadoše se krstiti. I Šimun povjerova i pokrsti se. Priključi se Filipu, i divio se je vrlo videći znake i velika čudesa što su se događala“. (Djela 8, 12-13)

Kad su išli tako putem, dođoše do neke vode, “Evo voda”, reče dvoranin. “Što brani, da budem kršten?” Filip reče: “Ako vjeruješ od svega srca, može to biti.” On reče: “Vjerujem, da je Isus Krist Sin Božji.” I zapovjedi, da stanu kola. Oba, Filip i dvoranin, siđoše na vodu, i on ga pokrsti“. (Djela 8, 36-38)

I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se“. (Djela 9, 18)

Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio. Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: “Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu.” I prisili nas“. (Djela 16, 14-15)

I on ih uze k sebi u onaj čas noći, i opra im rane; i pokrsti se odmah on i sva kuća njegova. Tada ih uvede u kuću svoju, postavi im stol, i radovao se je sa svom kućom svojom, što vjerova u Boga“. (Djela 16, 33-34)

Ostatak Novoga Zavjeta potvrđuje to da se svi istinski kršćani trebaju krstiti. Pročitajte na primjer- Rimljanima 6, 3-4; 1. Korinćanima 1, 13; 12, 13; Galaćanima 3, 27 i Kološanima 2, 12.

Naravno sam čin krštenja nije po sebi dovoljan za spasenje. Biblija je jasna kada kaže da smo u cijelosti po milošću i vjeri spašeni (Efežanima 2, 8-9) zbog Isusove otkupljujuće smrti za grešnike (1. Petrova 3, 18).

Osobite okolnosti kao što je bila ona s razbojnikom na križu nas na ovo podsjeća (vidi Luka 23, 39-43). Ipak, krštenje je nužno kao znak poslušnosti Isusu Kristu iz razloga što je naš Spasitelj zapovijedio svim svojim učenicima neka budu kršteni za prikaz spasenja koje nam je po milosti dano.

Ako ste i sami kršćanin, a još niste kršteni, trebali biste o tome obavijestiti svoga pastora i početi s pripremama.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.