Mormoni: Tko su i što vjeruju?

Mormoni vjeruju da oni posjeduju jedinu pravu vjeru. No, tko su oni doista? U ovom članku iznosimo opasna vjerovanja mormona koja svi trebamo znati.

Mormoni, odnosno Crkva Isusa Krista pravednika svetaca posljednjih dana (LDS), označava nešto specifično u evangeličkom svijetu: motocikli, veliki entuzijazam, putovanje u parovima, nošenje dobro zakopčanih, bijelih košulja i crnih kravata. 

Mormoni prikazuju veliki entuzijazam za ”evanđelje Isusa Krista”, kojeg toliko silno žele podijeliti s drugima. Njihov entuzijazam zamalo može biti nadahnuće za kršćane, koji smatraju da bi mogli učiniti više u prikazivanju Krista svijetu. Zamalo… 

Vrlo je vjerojatno da je veći broj kršćanina izbjegao par ”novo-obraćenih” mormona, nadajući se da će pritom izbjeći neugodne razgovore o njihovoj verziji ”evanđelja”, u kojoj je na primjer, Isus propovijedao američkim Indijancima. 

Kršćani izbjegavaju mormone kako bi izbjegli odgovaranje na pitanja čiji odgovori su teški za objasniti (na primjer, tvrdnja mormona u vezi toga da je krštenje mrtvih zapravo zapisano u 1. Korinćanima 15, 29). 

Isto tako, kršćani izbjegavaju mormone jer ne žele slušati teologiju za koju znaju da je pogrješna, ali ne mogu objasniti zašto je pogrješna. (”Ono što je čovjek danas, Bog je nekoć bio. Ono što je Bog danas, čovjek će jednom postati.”) 

To je sve dio njihove prezentacije i to je zapravo jedan od razloga zbog kojeg LDS crkva tako brzo raste. Drugi razlozi? Obraćenje kršćana. 

Prema istraživanjima, kršćani postaju mormoni u sve većem broju zbog nejasnoća koje mormoni koriste u svom ”evanđelju.” 

Mormoni – tko su oni?

Povijesno, mormoni imaju želju biti različiti od drugih religija, jer vjeruju da oni posjeduju jedinu, pravu vjeru. No, nedavno su za sebe počeli govoriti da su samo još jedna denominacija u kršćanstvu. 

No jesu li? 

Što je ono što odvaja evanđelje mormona od evanđelja evanđeoskih kršćana? Je li to zaista važno, sve dokle god se ”propovijeda Krist?” 

Bismo li se i mi trebali, poput ”vjernika sličnih umova”, kako mormoni sebe nazivaju, usredotočiti na naše sličnosti, umjesto da sitničarimo oko razlika? 

Otkrijmo odgovor. Evo sedam glavnih razlika između mormona i kršćana koje treba uzeti u obzir! 

1. Crkva mormona, mormonizam je politeistička religija.

Poznato učenje unutar crkve mormona glasi: „Ono što je čovjek danas, Bog je nekoć bio. Ono što je Bog danas, čovjek će jednom postati.“ To može zvučati smisleno za nekoga tko se slaže s time da je Bog jednom postao čovjekom (Isus Krist) i da ćemo jednoga dana mi biti ”poput Njega, jer ćemo vidjeti Boga kakav On zaista jest.” (1. Ivanova 3, 2) Super, Bog! Ali… ne. 

Ono što Mormonska crkva zaista misli kada to govore jest ovo: Bog je nekoć bio čovjek. Samo čovjek. Ne Isus, Bog u ljudskom tijelu. Samo neki tip, koji je rođen tamo negdje na planetu, koji je rastao i uzašao na svoje mjesto na nebesima, zahvaljujući tome što je činio dobra djela. 

Bog je za mormone, stvoreno biće. „Ono što je čovjek danas, Bog je bio“… Jao. Mi, poput Boga Oca, imamo prigodu uzići na nebesa kao što je uzašao i On. Prema njihovim učenjima i mi imamo prigodu postati Bog Otac, na nekom drugom planetu. „Ono što je Bog sada, čovjek će jednoga dana postati.“

Stoga, iako mormoni priznaju da zaista postoji ”jedan Bog”, oni to ne misle na način kako to misle kršćani: oni misle da postoji jedan Bog planeta Zemlje. A dalje? Postoje bogovi za svaki planet! A jednoga dana, misle oni, svi ti bogovi bit će vrijedni štovanja i divljenja. 

2. Isus ima brata, On nije Bog i Bog ima ženu. 

Sjećamo se njihovog tumačenja Boga Oca? Nekog tamo tipa koji je rođen negdje tamo u svemiru, posljednjoj granici, koji je djelima zaradio svoje mjesto u nebeskom kraljevstvu i koji je zadobio svoj status božanstva? Bog je oženjen. Tvoj Bog nije. No njihov jest. 

”Nebeski Otac,” kako Ga nazivaju u LDS crkvi, ima i svoju družicu, ”Nebesku Majku”. Mormoni neće odmah prići kršćanima s ovakvom teologijom, jer znaju da će to kršćani detektirati i da će se odmah povući, no ona je ”tamo”. Njih dvoje za cijelu vječnost stvaraju bebe, od kojih ste i vi jedna. To je također njihov temeljni argument za poligamiju. Kako biste napučili ovaj planet, trebat ćete imati više od jedne žene. 

Iz tog, vječno seksualnog saveza, rođen je Isus, koji nije rođen od djevice. Joseph Smith, ”istinski” Božji prorok, vi, ja i Lucifer, naš dragi brat. Čekaj, molim?! Prema crkvi mormona, naš brat, koji se isto zove Sotona, ima jedan veliki problem; on također sa ženama stupa u spolne odnose i širi svoje potomstvo, na našu nesreću. 

Za mormone, Isus je samo jedan od puno bogova, a On je samo čovjek, ne Bog. Ne postoji Trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti. Zaboravite na onih 300 proročanstava koje je Isus ispunio u Bibliji. 

Mormoni su Isusu oduzeli Njegov status božanstva. 

Mormoni
Foto: Flickr

3. Razgovarat ćemo o milosrđu kada dođete u raj. Ako ondje dođete. 

Znamo da je spasenje besplatan dar od Boga i da to ne možemo zaslužiti. U stvari, Biblija u poslanici Efežanima 2, 8-9 jasno ovo objašnjava. Je li tako? Biblija tako kaže. Ne i mormoni. 

Ne mislim tu na Knjigu mormona. Njihove verzije Biblije, koje je preveo Joseph Smith, uopće ne govore o tome. No to je jedina verzija koju oni prihvaćaju. Prema 2. Nefijevoj 25, 23: „Jer marljivo se trudimo pisati, da uvjerimo djecu svoju, a i braću svoju, da povjeruju u Krista, i da budu izmireni s Bogom; jer znademo da smo milošću spašeni, nakon svega što možemo činiti.“ Obratite pozornost na posljednji dio: „nakon svega što možemo učiniti.“ 

Ukratko, mormoni ne vjeruju u spasenje kroz djelovanje križa, jer mormoni Isusovo djelo na križu ne prepoznaju kao djelo potrebno za spasenje. Mormoni ne vjeruju da je spasenje besplatno. Oni će reći da vjeruju da spasenje dolazi po milosti, no ono što uistinu misle je ovo: otkrit ćete jeste li zaslužili milosrdno spasenje nakon što umrete i suočite se sa sudom. Dobivanje milosti zasniva se po djelima. Ako se za vaša djela procijeni da su dovoljno vrijedna, onda ćete dobiti milost i spasenje. 

Spasenje, za mormone, nije besplatno. Ono je zasluženo. Iste riječi, drugačije značenje. 

„Jedno od najvarljivijih učenja, koje je stvorio Sotona i koje je proširio čovjek, odnosi se na to da je čovjek spašen samo po milosti Božjoj; vjerovanje da je Isus Krist sve ono što je potrebno za spasenje.“ (Čudesa opraštanja, Spencer W. Kimball, bivši predsjednik crkve mormona, str. 206) 

4. Riječ proroka je iznad Božje Riječi. 

Joseph Smith bio je originalni ”prorok” Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Mnogi za njega misle da je bio lud, no on je bio daleko više od toga. Lud i vrlo inteligentan. Promišljen. Načitan. Vrlo ambiciozan. 

„Nema spasenja izvan prihvaćanja Josepha Smitha kao Božjeg proroka.“ (”Doktrine o spasenju”, 1. dio, str. 188) 

Smith je sam sebe objavio prorokom i imao je mnoga ”proročanstva,” koja su zarobila umove i srca njegovih sljedbenika. Prva stvar na koju je Smith navodno pozvan bila je ispitati točnost Biblije, gdje je ukazivao na različite ”pogrješke” kod prevođenja i na ”proturječnosti”. S tog stajališta, Smith je sam sebe proglasio ekskluzivnim izvorom cjelokupne istine, koju je dobio kroz ”proročko otkupljenje”.

Svi mormoni, proroci LDS crkve do dana današnjega, vjeruju da posjeduju isto takvo ”otkupljenje.” Ono što oni govore, misle oni, Bog govori, bez obzira ako se to protivi onome što piše u Bibliji. 

5. Biblija je nepogrešiva, jedino ako je na ”ispravan način” prevedena.

„Vjerujemo da je Biblija Božja Riječ sve dok je ispravno prevedena; također vjerujemo da je i Knjiga mormona Božja Riječ.“ (Mormonski 8. članak o vjeri) 

Mormoni imaju svoju vlastitu verziju King James prijevoda Biblije, koju je preveo Joseph Smith i mormoni za tu verziju smatraju da je jedina precizna verzija Biblije koja postoji. 

Ovo se izravno protivi onome što kaže Psalam 138, 2: „…jer si iznad svega imena svojega uzveličao riječ svoju,“ Izaija 55, 11: „Tako je i s mojom riječi, koja izlazi iz mojih usta: ne vraća se k meni prazna, dok nije izvršila, što sam htio, i ispunila, za što sam je poslao“ i Hebrejima 4, 12: „Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.“ Za kršćane, Božja je Riječ dovoljna. Ona sama potvrđuje svoju istinitost. 

Mormoni Knjigu mormona smatraju nadmoćnom nad Biblijom. Uz to, mormoni sa sobom nose i ”Biser velike cijene” ili knjigu mudrosti, kao i ”Doktrine i zavjete” ili njihovu verziju ”zakona.” Autentičnost tih knjiga se ne smije ispitivati. Mormoni imaju velik broj ozbiljnih pitanja u vezi proturječnosti u Bibliji ili u vezi pitanja koja su im kršćani postavili, no u isto vrijeme, o njihovim knjigama nema rasprave ni pitanja. 

6. Križ je bio nepotreban čin ubojstva. 

Mormoni će drage volje s vama razgovarati o ”otkupljenju” i ”prolivenoj krvi” Isusa Krista. Reći će sve prave stvari kako biste prihvatili poziv u njihovu crkvu. 

No, za mormonsku crkvu ”prolivena krv” dogodila se u Getsemanskom vrtu, gdje je Isus plakao krvave suze, zbog nepodnošljivog stresa kroz kojeg je prolazio zbog spoznaje da će umrijeti. Mormoni apsolutno ne vjeruju da je Isus trebao umrijeti, kao način otkupljenja naših grijeha. Isus je, po njihovom, samo trebao isplakati malo krvavih suza i sve bi bilo u redu. 

Osim toga, nažalost i na razočaranje, za Isusa, Njegova krv, prema mormonima, nije dovoljna za pokrivanje svih grijeha. Mormoni uče učenje o ”otkupljenju krvlju,” načinu čišćenja od ”najozbiljnijih” grijeha, dok za ostale grijehe ljudi moraju proliti vlastitu krv kako bi bilo otkupljeni. 

Tradicionalno, mormoni ne žele nositi križeve niti bilo što slično, jer oni u to ne vjeruju. No mormoni znaju da vi vjerujete u križ, a zbog toga što vjerujete, oni žele razgovarati s vama. 

7. Bog ne živi u vama. On živi u Hramu i vama treba ”Preporuka Hrama” kako biste mogli ući ondje. 

Mormonska religija koristi određen broj masonskih rituala, ali i raznih drugih aspekata, koje su posudili od svjetovnih religija, uključujući i paganizam. 

Hram i odjel dvije su različite stvari. Odjel je poput crkve i u nju svi mogu ići. Hram je sveto mjesto i ako se prosudi da ste ”vrijedni” da ondje uđete, dobit ćete kartu ”Preporuke Hrama,” koja će vam biti uručena na ulazu. Ta karta može uključiti informacije u vašim novčanim davanjima, vašim dobrim djelima, vašem načinu življenja, izvještaji o vašim ponašanjima, kao i sve drugo što vas može diskvalificirati i onemogućiti vam ulaz. 

Hram je visoko cijenjen i osoba, ako želi ući u prostorije hrama, mora to zaslužiti čineći djela služenja mrtvima. Nakon što ste dobili pravilnik i nakon što ste ispunili sve preduvjete, nosit ćete bijelu halju i smjeti ćete ući u Nebesku sobu, gdje ćete najsnažnije osjetiti Duha Svetoga, jer će On biti privučen k vama zahvaljujući vašim dobrim djelima, koja ste činili za ljude koji su preminuli i koji ta dobra djela ne mogu činiti za same sebe, kao što je djelo krštenja. 

Postoji ogroman broj zabrinjavajućih, teoloških razlika između crkve mormona i kršćanske vjere. U ovom članku mogli ste pročitati samo neke od razlika kojih trebate biti svjesni, kao i o onome što se danas uči kroz opće-prihvaćeno učenje mormonske crkve. 

No ako danas naletite na mormone, malo je vjerojatno da će vam govoriti o čudnim stvarima, kao što je da ćete jednoga dana uzići na vlastiti planet ili da, kako biste mogli biti spašeni i uskrsnuti, morate biti u poligamiji. Nećete čak niti čuti učenja o Josephu Smithu i njegovim ”zlatnim pločama”.

Vjerojatnije je da ćete čuti kako mormoni raspravljaju o temama poput ”otkupljenja, milosti, spasenja,” o tome da ”postoji Jedan, Istiniti Bog” i da je ”Isus Krist Božji Sin.” Sve to zvuči legitimno, zar ne? No sada znate zbog čega korite ove teme, a znanje je već pola dobivene bitke. 

Nema smisla raspravljati s mormonima. Postoje puno bolji i učinkovitiji načini pridobiti ih za Krista od napadanja njihove religije. 

No pazite se: neki su mormoni su obrazovaniji i informiraniji po pitanju kršćanske teologije od velikog broja kršćana! 

Ključno je da se, u našem učeničkom hodu u ovom svijetu zbunjenosti, držimo istina naše kršćanske vjere i da tražimo upute i smjer od Boga.

Autorica: Alicia Purdy; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!