Poslanica Efežanima
Foto: Pixabay

Središnja tema poslanice Efežanima je Krist, koji je pomirio cijelo čovječanstvo s Bogom te ujedinio ljude iz svih naroda u svoju Crkvu. Poslanica Efežanima se sastoji od dva glavna dijela: izlaganja učenja (poglavlja 1 do 3) i nakon toga moralna učenja (poglavlja 4 do 6). 

Pozdravi (1, 1-2) 

Apostol Pavao šalje milost i pozdrave od Boga Oca i Gospodina Isusa svojim čitateljima, svecima iz Efeza. Efez je bio važan grad u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj. Za vrijeme svog trećeg misijskog putovanja, Pavao je radio u Efezu dvije godine. (Djela 19, 10) Vjerojatno je ovu poslanicu napisao za vrijeme svog utamničenja u Rimu. (Efežanima 3, 1; 4, 1; 6, 20) Vjerojatno je ova poslanica nastala, kao i one poslanice Kološanima, Filemonu i Titu, oko 62. godine. 

Pavao u pismu ne spominje konkretne ljude niti posebne slučajeve, a u važnim rukopisima nedostaju riječi “u Efezu” (Efežanima 1,1). Razlog toga je vjerojatno taj što je svrha poslanice bila za područje Efeza, ali i okolna područja. 

Duhovni blagoslovi u Kristu (1, 3-23) 

Nakon pozdrava, Pavao nastavlja sa slavljenjem Boga, Oca našeg Gospodina Isusa Krista. Bog nas je blagoslovio u Kristu sa svime što nam je potrebno za spasenje i izabrao nas je prije nego što smo rođeni. 

U Kristu smo dobili baštinu spasenja, koja se proklamira u evanđeljima. Pavao nakon toga moli za to da vjernici u Efezu dobiju veću spoznaju neizmjerne veličine Božje moći, koja je prikazana u Kristu. 

Spašeni milošću po vjeri (2. poglavlje)

Nakon opisa spasenja iz Božje perspektive, Pavao se izravno obraća Efežanima i objašnjava što im se dogodilo nakon što su povjerovali u evanđelje. Na početku, piše da su bili mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. (Efežanima 2, 1) 

No Bog nas je učinio živima u Kristu. (Efežanima 2, 5) Bog nas je uskrsnuo s Njime i zahvaljujući Kristu, imat ćemo mjesto na nebesima. (Efežanima 2, 6) To nije rezultat naših djela, nego je to dar Božji: „Jer spašeni ste milosrđem, po vjeri.“ (Efežanima 2, 8) Ustvari, Bog je za nas unaprijed pripremio doba djela, u kojima bismo trebali hoditi. Kroz djelovanje Krista, po Duhu, svi pogani imaju, poput Židova, pristup Ocu. 

Tajna evanđelja (3. poglavlje) 

Pavao u idućem poglavlju nastavlja s temom pogana i Židova. Od otkrivenja evanđelja, pogani su dio istoga dijela i na temelju evanđelja, subaštinici su obećanja Isusa Krista. (Efežanima 3, 6) 

Ta je tajna bila skrivena stoljećima, no sada kada je iznesena na svjetlo, Pavao može propovijedati o neiscrpnim bogatstvima u Kristu. (Efežanima 3, 8) Pavao zaključuje prvi glavni dio moćnom molitvom, kako bi Efežani mogli biti ispunjeni u potpunosti s Božjom puninom. (Efežanima 3, 19) 

Ujedinjenje, život i svjetlo u Kristu (4, 1-5; 21) 

Nakon što je istaknuo važna učenja evanđelja, Pavao se okreće na praktične odnose s vjernicima u Efezu. Usprkos razlikama, svi bi članovi crkve trebali biti jedno u Kristu, pridruženi kao jedno tijelo. 

Ne bismo trebali hodati u tami grijeha, nego bismo trebali biti obnovljeni po Duhu i trebali bismo hodati u ljubavi i svjetlu. Pavao identificira i odbacuje svake vrste grijeha. Efeški vjernici su povjerovali u uskrsnuće od mrtvih, nakon čega ih je obasjao Krist. Zbog toga bi trebali hodati na temelju svog poziva. 

Žene, muževi, djeca i robovi (5, 22- 6, 9) 

Pavao na praktičan način govori o obavezama žena, muževa, djece i robova. Brak uspoređuje s tajnovitim odnosom Krista i Njegove Crkve. 

Muževi bi trebali voljeti svoje žene kao što Krist voli Crkvu. (Efežanima 5, 29) Žene bi se trebale podrediti muževima kao što se podređuju Gospodinu. (Efežanima 5, 22) Nadalje, djeca, roditelji, robovi i robovlasnici, svi oni su dobili upute od Pavla kao živjeti kršćanske živote. 

Obući cijelu Božju opremu (6, 10-20) 

Kršćanski život ne živi se bez pomoći. Dostupna im je cijela Božja oprema. Pavao objašnjava svaki pojedini dio opreme rimskog vojnika, jer vjeruje da je svaki dio opreme potreban za borbu protiv zla, vladara, vlasti i kozmičkih, zlih sila. (Efežanima 6, 11-12) 

Treba nam remen istine, prsni oklop pravednosti, štit istine, kaciga spasenja i mač Duha kako bismo se oduprli Sotoni, dok se u isto vrijeme neprestano molimo Duhu. (Efežanima 6, 18) 

Posljednji pozdravi (Efežanima 6, 21-23) 

Pavao poslanicu završava s komentarima u vezi s bratom Tihikom, a čitateljima želi mir, ljubav, vjeru i milosrđe u Gospodinu Isusu Kristu. 

Glavne poruke za nas 

  • Bog je odredio spasenje po svojoj slobodnoj volji i kroz Krista, prije utemeljenja svijeta. 
  • Grijeh nije slučajan nedostatak, nego ukazivanje i stanje na smrt. 
  • U Kristu kršćani posjeduju duhovne blagoslove i spasenje. 
  • Židovi i pogani su po Kristu dio jednog Tijela. 
  • Evanđelje mijenja živote ljudi, kako ljudi više ne bi hodili u tami, nego u svjetlosti. 
  • Muževi i žene trebali bi u svom odnosu preslikavati odnos kakav Krist ima s Crkvom.
  • Božja oprema daje nam moć za odupiranje iskušenjima đavla. 

Autor: Hildert Bronkhorst; Izvor: Biblword.net