Može li vaša želja preživjeti križ?

Danas ljudi žele biti sve samo ne sluge. Zapravo, njihov ponos odbija prihvatiti ideju službe sluge. Popularan redak Pisma je: “Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik Božji po Kristu” (Gal 4,7).

Što Pavao ovdje stvarno govori? On objašnjava da sin koji je bio ispravno poučavan zna da je zakoniti kraljev nasljednik sa svim pravima koja prate taj položaj. Ali on voli svoga oca toliko da odabire ulogu sluge.

Pavao je rekao u Rimljanima 1,1 da je on “sluga Isusa Krista”, a Jakov sebe naziva “slugom Boga” (Jak 1,1). A Krist, sam Sin Božji, “lišio se ugleda uzevši narav sluge” (Fil 2,7).

Sluga nema svoje vlastite volje; riječ njegova gospodara njegova je volja. Križ predstavlja smrt svim mojim vlastitim planovima, mojim vlastitim idejama, mojim vlastitim željama, mojim vlastitim nadama i snovima. A što je još više, to je apsolutna smrt mojom vlastitoj volji.

VIDI OVO: Jesu li vaše želje Boga? 3 načina na koja možete saznati

Isus je rekao svojim učenicima: “Moje (ispunjenje života) sastoji se u tome da vršim volju onoga koji me poslao” (Iv 4,34). Drugim riječima: “Čekam kako bih čuo svaku uputu od moga Oca.”

Ivan je napisao: “Jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu” (1 Iv 4,17). Svaki pravi kršćanin mora biti voljan reći: “Doista želim vršiti njegovu volju.” Ali to možemo promašiti ako usredotočimo svoje srce na nešto što želimo mi, na nešto što izgleda dobro i zvuči logično, ali nije volja Božja. Jedna od najvećih zamki u koju kršćani padaju je da slijede neku dobru ideju koja nije od Boga.

Može li vaša želja preživjeti križ? Možete li otići od svoga sna i umrijeti mu? Bog zna što je najbolje za vas, dakle, zavapite mu: “Oče, ako ovo nije tvoja volja, može me uništiti. Predajem to tebi, dakle, Gospodine, neka bude kako ti želiš.”

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org