Možete razumjeti Bibliju

Zbog toga što smo u Kristu nova stvorenja, možemo razumjeti Bibliju bolje nego što to mislimo.

Neki od nas ne čitaju Bibliju, jer ne pronalaze vrijeme za to. Zbog užurbanosti života ne stižemo odvajati minute, koje bismo inače odvajali za čitanje Biblije. Postoji uvijek nešto hitnije što nismo učinili jučer ili nešto što je jednako hitno, a što moramo učiniti danas. Nevjerojatno je, zar ne, koliko stvari iz našega svijeta dobiju prednost ispred Onoga koji je stvorio cijeli svijet?

Razlog zašto drugi ne čitaju Bibliju nije zauzetost, nego suptilni cinizam. ”Kako da shvatim ovo”? Teško je odvajati vrijeme za čitanje Biblije kada nismo sigurni da ćemo uopće shvatiti to što čitamo, ako nam nakon čitanja može djelovati da smo još više udaljeni od Boga i da na kraju ostanemo samo još više zbunjeni i iziritirani.

Ako se i sami osjećate ili razmišljate ovako, niste sami. U stvari, čak i oni ljudi koji su napisali Bibliju tako su se osjećali. Apostol Petar u jednoj od svojih poslanica piše: „Kao što i u svim poslanicama kada u njima govori o tom. U njima su neke stvari teško razumljive, koje neuki i nestalni iskrivljuju, kao i ostala Pisma na svoju vlastitu propast.“ (2. Petrova 3, 16) Razmislite o ovome: Petar, kojeg je nadahnuo Duh, koji je pisao poslanice, isto tako je imao problema s razumijevanjem poslanice Rimljanima ili Solunjanima ili bilo koje treće biblijske knjige o kojoj da je razmišljao. Ako je on, koji je pisao ono što mu je Bog rekao da piše, imao problema s razumijevanjem, ne bi nas trebalo iznenaditi ako i mi imamo takvih problema.

Na primjer, ja definitivno imam. Imao sam problema tijekom čitanja popisa stanovništva u Brojevima. Borio sam se dok sam čitao o bubrezima, jetri i ”iznutricama” Levitskog zakonika. Umaralo me dok sam čitao o neprestanim neuspjesima Izraela, koji su opisani u Kraljevima 1 i 2. Ponekad sam imao problema s razumijevanjem onoga što Hebreji vide u Starome zavjetu. Većina prizora, koji su opisani u Otkrivenju i dalje su mi misterij. Zbog svega ovoga, Pavlove riječi, koje su jasne i lako dostupne dodatno me ohrabruju i dodatno su mi važne:

„Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.“ (2. Timoteju 2, 7)

Razumijevanje je moguće

Ovo je nevjerojatna spoznaja, koju Pavao otkriva Timoteju. On u osnovi piše sljedeće: „Znam da ti neki dijelovi od ovoga što pišem neće odmah imati smisla i da ćeš biti u iskušenju razmišljati kako to ne možeš razumjeti, ali možeš. Nemoj prebrzo odustajati. Nemoj misliti da je to iznad tebe. Pretpostavi da ti Bog može razjasniti ove riječi.“

Oni koji su odvojeni od Krista ne mogu razumjeti Božje stvari. Oni uzaludno prelistavaju biblijske stranice i ne mogu shvatiti njezinu mudrost. „Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.“ (1. Korinćanima 2, 14)

No ovo se ne odnosi na nas. Ako vjerujete u Krista, možete vidjeti ono što nevjernici ne mogu. Možemo razumjeti stvari koje oni ne mogu razumjeti. Ondje gdje oni vide ludost i nevažnost, mi vidimo neizrecivu ljepotu, prekrasan prozor u stvarnost. Ne zato što smo pametniji, obrazovaniji ili ”bolji” čitatelji, nego zato što više nismo obične, prirodne osobe. Sada u nama postoji nešto natprirodno, a mi imamo natprirodne oči i umove.

Ili kako Pavao piše o svjetovnim ljudima drugdje: „Koji imaju razum tamom pokriven i otuđeni su životu Božjemu zbog neznanja, što je u njima, zbog sljepoće srca njihova.“ (Efežanima 4, 18) No ne i vi. Vi više niste odvojeni od Boga. Zahvaljujući križu, Bog vas je približio k sebi, omekšao je vaše srce i otključao je vaše umove. Bog koji je cijelo stvorenje obasjao svjetlošću učinio je sljedeće: „Ta Bog koji reče: Neka iz tame svjetlost zasja!, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznaja slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.“ (2. Korinćanima 4, 6) Zbog toga što smo nova stvorenja, možemo razumjeti Bibliju bolje nego što to mislimo.

VIDI OVO: BIBLIJA NIJE OBIČNA KNJIGA: Gdje treba početi sa čitanjem Biblije?

U svemu

Ne samo da možemo razumjeti više nego što mislimo da možemo razumjeti, nego apostol ide čak i dalje: „Gospodin će vam dati razumijevanje u svemu.“ Ako Bog živi u nama, onda ništa od onoga što je u Bibliji nije iznad nas. Niti rodoslovlja iz Brojeva, ni zakoni žrtvovanja iz Levitskog zakonika, ni proročke vizije Ezekiela, niti apokaliptični prikazi Otkrivenja. S Bogom, sve ovo nam je nadohvat ruku.

Kako ne bismo mislili da Pavao ovdje govori samo o stihovima koji se nalaze odmah prije ovog jednog, on se vraća na istu stvar u idućem poglavlju: „Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo.“ (2. Timoteju 3, 16-17) Cijela Biblija, svaka poslanica i svaka knjiga, dobra je za nas, jer je cjelokupna Biblija Bogom nadahnuta. Čak i najčudniji stihovi, oni koji nas najviše zbunjuju, Bog može upotrijebiti kako bi nas podučio, upozorio, ispravio, uvježbao i opremio. Bog nam govori kroz svaki dio Biblije.

No, prije nego što se to počne događati trebamo razumjeti što Bog govori, a ovo je točno ono u vezi čega nam je Bog obećao da će nam pomoći: „Gospodin će vam dati razumijevanje u svemu.“

Različiti načini razumijevanja

Ništa od ovoga ne znači da samo trebamo sjediti i čitati Biblije, dok nam sve ne uđe u glave. Ne. Bog nam daje dar razumijevanja na bezbroj različitih načina. Zapamtite, mnogi kršćani kroz povijest nisu ni posjedovali Biblije, a kamoli da su ih nosili sa sobom u svojim džepovima. Ovisili su o redovitom čitanju i recitiranju Pisma u svojima zajednicama. Od prve crkve do današnjeg dana, vjernici su ovisili o vjernim učiteljima, koji su mogli objasniti, ponoviti i djelima prikazati ono što je Božja Riječ značila za njih.

Bog je umnožio načine kako danas možemo dobiti razumijevanje. Prvo i najprije, razumijevanje Biblije trebali bismo dobiti u lokalnim crkvama. Osim toga, razumijevanje možemo dobiti iz poruka, članaka, knjiga, biblijskih proučavanja, internetskih tečajeva, komentara, podcasta i drugih izvora. Razumijevanje nam može doći na različite načine. No poanta ovdje je da, kao što Pavao piše, možemo razumjeti što piše u toj knjizi; sve što piše u toj knjizi.

Ipak, to što možemo razumjeti sve što piše u Bibliji ne znači da ćemo odmah razumjeti sve i u potpunosti. Nećemo, barem ne odmah. Bog nam može dati razumijevanje u svakome stihu, bez da nam da razumijevanje za svaki segment stiha. Bog nam također može dati razumijevanje možda ne odmah, nego kako vrijeme bude prolazilo. Ako nastavimo čitati i živjeti u skladu s onime što nam je već otkriveno, doći će nam razumijevanje i otkrivenje značenja novih stihova. Na neka pitanja ćemo polako dobiti odgovore. Nemojte očekivati da ćete razumjeti sve sada. Očekujte da ćete razumjeti sada nešto, a nešto sutra.

Pitajte Boga

Sve do sada, vidjeli smo samo da možemo razumjeti više od onoga što pretpostavljamo da možemo razumjeti. Trebali bismo se pitati kako razumjeti. Zbog čega je ovakvo natprirodno razumijevanje moguće? Kako nam se svjetla uključe?

Razmislite o onome što govori, jer Gospodin će vam dati razumijevanje u svemu.

Sami ne bismo mogli razumjeti Bibliju. Kada bi nas Bog prepustio nama samima u pogledu shvaćanja Biblije, ne bismo imali snage pokušati čitati ona teška poglavlja. Uzalud bismo tražili, molili i borili se. No ako je Bog Taj koji razjašnjava stvari, onda On može nadvladati naše nedostatke i nerazumijevanje. Možemo razumjeti Bibliju jer nam Bog daje razumijevanje. Kada čitamo, Bog nije iznad naših ramena, On je unutar nas, u našim očima, umovima, srcima i pokazuje nam ono što nikada ne bismo mogli shvatiti sami.

Onaj koji se otkriva u Bibliji želi da stvari o Njemu budu razjašnjene. Bog nije zadovoljan time da je Njegova Riječ na božanstven način napisana na stranicama; On želi da bude zapisana u našim srcima. Bog želi da imamo razumijevanje, posvećenje i da doživimo preobrazbu; zbog toga nas neće prepustiti nama samima ni kada čitamo Bibliju. To može biti razlog zbog kojeg Pavao završava poslanicu na sljedeći način: „Gospodin s duhom tvojim. Milost s vama!“ (2. Timoteju 4, 22) Potrebna nam je duhovna pomoć od Boga u svako vrijeme, pogotovo u pogledu razumijevanja Biblije.

Dobro razmislite

Ovakvo razumijevanje ne plovi oblacima i neće se polagano spustiti u naše umove. Ne, Bog nam daje razumijevanje i kroz težak rad kvalitetnog čitanja. Ovaj stih zahtijeva gotovo isto onoliko koliko obećava: „Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.“ (2. Timoteju 2, 7) Ovo neće doći lagano Timoteju. Da, Bog je onaj koji daje razumijevanje, no to ne znači da se ne trebaš potruditi za to.

Nije li neobično to što, nakon što neki od nas čuju da Bog suvereno daje razumijevanje, smatraju da mi trebamo činiti malo ili ništa? Sotona naučava ovakvu vrstu logike cijelu godinu; ne samo po pitanju čitanja Biblije.

Ne, 2. Timoteju 2, 7 sličan je riječima koje je Bog rekao Jošui, prije nego što je Izrael ušao u Obećanu zemlju:

„Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio: odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“ (Jošua 1, 8-9)

”Bit ću s tobom” ne znači da se Jošua neće morati boriti. Zajedno s obećanjem pomoći i zaštite, Bog je Jošui dao zadatak: „Budi hrabar i odvažan.“ Bori se još srčanije, jer znaš da ću se ja boriti za tebe i da ću biti s tobom.

Kada otvorite vaše Biblije, budite snažni i odvažni. Bog će biti s vama u svemu što čitate. Nemojte biti obeshrabreni ni prestrašeni. Dobro promišljajte, jer znate da Bog voli davati razumijevanje.