Mrzi li Bog siromašne?

Je li istina da Bog mrzi siromašne? Ovaj članak će ukratko istražiti Stari i Novi zavjet, kako bismo vidjeli kakav je odnos Boga sa siromašnima te koliko se On brine za njih.

„Kako siromaha nikad neće nestati iz zemlje, zapovijedam ti: širom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj.“ (Ponovljeni zakon 15, 11)

Siromasi su oni ljudi koji ili nemaju ništa ili koji imaju jako malo novca. Nedavna statistika pokazuje da je otprilike 12% stanovništva siromašno i da preživljava s manje od 2 dolara dnevno.

Oko 10% tog broja otpada na Afriku, što znači oko 460 milijuna ljudi od cjelokupnog afričkog stanovništva, koje se predviđa na više od 1.4 milijarde. Među siromašnima nalaze se i mnogi kršćani i ovdje se postavljaju mnoga pitanja, koja se odnose na Božju uključenost u živote tih ljudi, koji pate i umiru pod težinom ovog rastućeg problema.

Materijalističko kršćanstvo, koje je danas sve popularnije u Africi, doprinijelo je tomu da mnogi od tih siromašnih ljudi izgube pouzdanje i da zbog toga sami sebe smatraju bezvrijednima ili kao da ih mrze Bog i društvo.

Materijalistički kršćanski krugovi uče da je bogatstvo pokazatelj Božje naklonosti i nagrade za pravednički život osobe, dok je siromaštvo prema njihovom pokazatelj odbacivanja Boga zbog grijeha i nepravednosti čovjeka.

To su popularne teologije koje se naučavaju na ulicama Afrike, koje također naučavaju da biti kršćanin znači posjedovati zemlju i imati dominaciju nad njom do Kristovog povratka, a da biti bogat znači dokaz toga. Mnogi ljudi čine sve što mogu kako bi zadobili Božju ljubav i naklonost kroz različite načine, uključujući dugačke postove i davanje dobrovoljnih priloga. No je li istina da Bog mrzi siromašne? Ovaj članak će ukratko istražiti Stari i Novi zavjet, kako bismo vidjeli kakav je odnos Boga sa siromašnima te koliko se On brine za njih.

Bog i siromašni u Starome zavjetu

U Starome zavjetu, Bog puno toga kaže o siromašnima. Bog u više od 150 stihova govori različita proglašenja o siromašnima. Nama će biti dovoljno pet točaka.

  1. Bog je jasno rekao da će na zemlji uvijek biti siromašnih ljudi. (Ponovljeni zakon 15, 11)
  2. Bog je izdao zapovijed protiv tlačenja siromašnih. (Ponovljeni zakon 24, 14; Izlazak 22, 25)
  3. Bog čuje i brani siromahe. (Psalam 9, 18; 34, 6; 72, 12)
  4. Bog se brine za siromašne. (Izaija 25, 4; 41, 17)
  5. Bog nagrađuje svakoga tko pokaže ljubaznost prema siromahu. (Izreke 19, 17)

VIDI OVO: Tko su “siromašni duhom” i zašto ih Isus naziva blagoslovljenima?

Bog i siromašni u Novome zavjetu

U Novome zavjetu, Isus Krist, odnosno Bog u čovjekovom tijelu, došao je među ljude. Na Zemlji je živio oko 33 godine i u tom vremenu bio je u interakciji s ljudima iz različitih društvenih staleža, posebice sa siromašnima. Bit će dovoljno ponovno pet točaka.

  1. Krist je spomenuo da će uvijek biti siromašnih na zemlji. (Matej 26, 11; Ivan 12, 8)
  2. Prihvaćao je i iskazivao je naklonost siromašnima te ih je iscjeljivao. (Matej 11, 4-6)
  3. Prepoznavao je i poštovao je siromahe, koji su štovali Boga. (Marko 12, 43-44)
  4. Poticao je davanje i brigu za siromahe. (Luka 14, 13)
  5. Također je umro i za siromahe. (Ivan 3, 16)

Primjena u današnje vrijeme

Bog u Bibliji nije ignorirao siromahe. Stvorio je savršeni svijet, bez siromaštva, no grijeh je ušao u svijet i zagadio ga, što je rezultiralo kaosom s kojim se susrećemo danas. Siromašni ljudi također su Božja djeca, što znači da ih Bog voli i da se brine za njih. Bog uistinu želi da Njegova djeca imaju najbolje i zbog toga ne voli siromaštvo. No suprotno materijalističkim teologijama koje se danas naučavaju, siromaštvo ne znači da Bog nekoga mrzi ili da je netko siromašan zbog svog grijeha. Veliko je iskušenje koje nas kuša na vjerovanje riječima čovjeka u društvu, no kršćani bi se trebali pridržavati samo Božje Riječi. Biblija nas savjetuje da mi kao Božja djeca trebamo vjerovati Bogu i da Mu trebamo zahvaljivati u svim okolnostima. (1. Solunjanima 5, 16-18)

U konačnici, zapamtite ove riječi: „Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.“ (Jeremija 29, 11-13)

Autor: Samuel Bahago Hosea; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net