5 načina na koje Bog pokazuje ljubav prema nama

Na ovih pet načina Bog pokazuje svoju ljubav prema nama.

Postavši tijelo

Apostol Ivan počinje, prije Postanka 1, 1 s Ivanom 1, 1: „U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ. Ova bijaše u početku u Boga Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo“. I nakon toga, „I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine“. Ovo je bio početak kraja i konačno lomljenje glave zmije (Postanak 3, 15).

Bezgrešan život

U Starom Zavjetu piše „Janje ima da bude bez pogrješke, muško, od godine dana; smijete uzeti janje od ovaca ili od koza. 18 (Izlazak 12, 5), ali to se samo odnosilo na pokrivanje grijeha, ali vi „ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. (1. Petrova 1, 18-19) i On oduzima sve naše grijehe (Psalam 103, 12). „A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha“. (2. Korinćanima 5, 21)

VIDI OVO: 75 citata i izreka o ljubavi: nama iz Božjeg srca

On je prvi ljubio nas

Mi možemo pomisliti da smo prvo mi voljeli Boga i da smo Ga mi prvi tražili, ali činjenica jest da mi volimo Boga samo zato što „je On prvo ljubio nas“ (1. Ivanova 4, 19). Nije da je „Isus jednom bio izgubljen, ali sam Ga ja pronašao“, već je milost toliko bila velika tako da smo „mi jednom bili izgubljeni, ali sada smo pronađeni“. On je pronašao i prvi volio nas i unatoč tomu što smo bili grješni i što smo bili daleko od slave Božje (Rimljanima 3, 23). Bog je učinio prvi potez; mi smo se samo trebali pokajati i povjerovati.

Tako što je patio za grešnike

Isus je patio i umro kako bismo mi mogli dobiti vječni život po vjeri u Njega. Božja ljubav je bila prikazana u tome što „Krist, kad smo još bili slabi, umrije u pravo vrijeme za bezbožnike“. (Rimljanima 5, 6) Znamo da „jedva tko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se tko usudio umrijeti. A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Krist, kad smo bili još grješnici, umrije za nas“. (Rimljanima 5, 7-8) To smo ja i ti.

Tako što je umro za svoje neprijatelje

Najveći znak Božje ljubavi je pokazan onda kada je Isus molio svoga Oca neka im oprosti jer nisu znali što su činili (Luka 23, 34), ali Isus je točno znao što čini jer „kad smo se pomirili s Bogom smrću Sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma kao pomireni spasiti u životu njegovu“. (Rimljanima 5, 10) Dati svoj život za neprijatelja je najuzvišeniji čin, pogotovo ako uzmemo u obzir to da smo i mi nekoć bili Božji neprijatelji.

Zaključak

U Ivanu 3, 16 je opisana cjelovita slika Božje ljubavi kada je Otav poslao svoga Jedinorođenog Sina da umre za one koji će povjerovati u Njega. Ovakva vrsta ljubavi se naziva ”agape” ljubav i radi se o najuzvišenijoj vrsti ljubavi koja postoji; požrtvovna ljubav koja dolazi od samoga Boga jer Bog je ljubav (1. Ivanova 4, 8)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJE!