Najčešći način na koji Bog govori je kroz svoju Riječ. Biblija je pisana Božja riječ koju On koristi da nam se obraća, ako ćemo slušati.

U nekim situacijama stihovi mogu biti konkretan odgovor na neku specifičnu situaciju u našem životu. Kroz čitanje, Bog nam iznova otkriva tj. daje novo svjetlo na ono što čitamo, pa nam i tako može govoriti i davati odgovor za konkretnu stvar za koju smo tražili Njegovo vodstvo.

Snovi i vizije (utvare) su isto tako način Božjeg javljanja. Utvara koju je imao Pavao po povratku u Jeruzalem je u potpunosti promijenila njegovu namjeru da svjedoči o Gospodinu među Židovima, Djela 22,17-21. Njegov plan očito nije bio i Božji. Iako je mislio da će to zasigurno biti volja Božja, pokazalo se da nije bilo tako. Kao rezultat, Pavlov život i povijest svijeta su bili promijenjeni zahvaljujući utvari i poslušnosti poruci koju je kroz nju dobio od Gospodina.

Okolnosti mogu također, biti jedan od oblika na koji Bog pokazuje svoju volju. Eliezer se molio za vodstvo u pronalaženju žene Abrahamovu sinu, Izaku. Pitao je Boga da mu osigura određenu situaciju koja će mu biti smjernica prema ispunjenju tog cilja. Gospodin je odgovorio upravo onako kako je Eliezer i tražio:

“Onda reče: »Oh, Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, molim te, iziđi mi danas ususret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaži! 13Evo me kraj studenca, a kćeri onih iz grada dolaze crpsti vodu; 14pa neka djevojka kojoj ja rečem: ‘Molim te, spusti svoj vrč da se napijem’, a ona odgovori: ‘Pij! I deve ću ti napojiti’, bude ona koju si odredio za svoga slugu Izaka. Tako ću saznati da si iskazao milost mome gospodaru.«” (Postanak 24,12-14)

Ovim, Bog je pokazao svoju savršenu volju u izboru Izakove nevjeste.

Bog se javlja i kroz proroštva – poruke koje se odnose na momentalnu situaciju ili budućnost, u smislu ohrabrenja, prijekora, utjehe, ili opomene. Agab je imao proročku Riječ Pavla što će ga zadesiti sa Židovima:

“Kako smo se zadržali mnogo dana, siđe iz Judeje neki prorok imenom Agab.” (Djela 21,10)

Samuel je imao proročku riječ za Ilijine sinove, 1. Samuelova 3,10-18. Biblija je puna primjera da se Bog pojedinačno obraćao ljudima kada je to bilo potrebno ili onda kada su ga tražili.

Bog govori kroz unutarnji mir preko neke odluke ili namjere (Kol 3,15; Fil 4,7; Luka 2,14). Ako nema mira u određenoj situaciji to ukazuje da Gospodin najvjerojatnije i nije u njoj (Iv 14,27; Iv 16,33; Dj 10,36; Ef 2,14).

Kada je Bog u nečemu, možemo biti u središtu problema, u najvećoj krizi, a da u našem srcu vlada Njegov mir. Možemo prolaziti kroz buru, a ipak biti spokojni:

“Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, i u njih nema spoticanja.” (Ps 119,165)

“Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko rijeka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgorjeti i neće te plamen opaliti.” (Iz 43,2; vidi Dan 3,23-28)

Ujedno, gdje nema mira, Bog tj. Božja volja nije u tome. jer,

“… Mir će biti djelo pravde, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost dovijeka.” (Iz 32,17)

Autorica: Jelena Dir

IZVORSiont.net