nadvladati Sotonine kušnje
Foto: Unsplash

Sotonine kušnje možemo nadvladati puneći naš um istinom iz Biblije, koja je puna obećanja o pobjedi u duhovnom ratovanju.

Grijeh ne utječe samo na nas; utječe na sve oko nas. Kad bismo vidjeli koliko naš grijeh nanosi štetu onima koji nas vole, mogli bismo pauzirati prije nego što donesemo odluku da sagriješimo. Isto je i s našim odnosom s Bogom. Kad razmišljamo o Bogu kao o svom Ocu koji nas ljubi, to mijenja naš pogled na grijeh protiv Njega.

Kao kršćani držimo se višeg stupnja, jer znamo istinu Božje Riječi. Hebrejima 10, 26 kaže: “Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe, nego strašno isčekivanje suda …”

Kada griješimo, “uvrijedili smo Duha milosti” (Hebrejima 10, 29). Bog je za nas platio visoku cijenu kako bismo mogli imati odnos s Njim. To ga je koštalo života Njegovog jedinog Sina. Svaki put kada se odupremo kušnji, častimo Isusovu žrtvu na križu.

VIDI OVO: Sotonine kušnje koje nikada ne prestaju

Možda nećemo moći pobjeći od iskušenja, ali možemo ga nadvladati. Kada držimo pogled na Isusu, On nam pokazuje kako donositi bolje odluke usprkos iskušenju.

Nadvladati Sotonine kušnje: 8 biblijskih stihova za bitke sa Sotonom

Sotona je stvaran. On djeluje na način da želi uništiti sve ono što Bog čini u nama i kroz nas.

Anđeli, demoni, duhovno ratovanje – sve to postoji, ali ne moramo živjeti u strahu od natprirodnog. Bog nam je dao snažno oružje protiv iskušenja i sotonskih optužbi. Dao nam je svoju Riječ, Bibliju, da nas podsjeti tko je On, tko smo mi i što je istina.

Duh Sveti donosi u um Božja obećanja kada su nam najpotrebnija. Možemo dobiti pobjedu nad Sotoninim shemama puneći naš um istinom iz Biblije.

Evo 8 stihova koje morate zapamtiti ako želite nadvladati Sotonine kušnje.

Efežanima 6, 10-11
“Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.”

2. Solunjanima 3, 3
“Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.”

2. Korinćanima 10, 4-5
“Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu.”

VIDI OVO: Kako prepoznati đavolske misli?

1. Petrova 5, 8-9
“Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.”

Jakov 4, 7
“Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!”

Ivan 10, 10
“Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja [Isus] dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.”

Kološanima 1, 13-14
“On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.”

1. Korinćanima 10, 13
“Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati.”