Ovo je danas najbolja vijest!

Ovo je danas najbolja vijest!
Foto: Pexels

Ovo je danas najbolja vijest koju možemo čuti: Isus Krist je ponio sve naše grijehe na križ i umro za nas! On nas želi pomiriti s Bogom!

Dragi čitatelju, Bog te ljubi i u Isusu ti je ponudio rješenje za tvoje brige i probleme, za tvoju besmisao i tvoj grijeh. Vjeruješ li da je u Isusu Kristu rješenje tvoga grijeha?

Najbolja vijest za danas

Nažalost, mnogi ne vjeruju u Isusa. Ne žele vjerovati. Ne žele se podrediti Isusu Kristu. Mnogi vide rješenje svojih briga i problema u alkoholu, drogi, kocki, rastavi braka, samoubojstvu, napuštanju škole. Mnogi traže rješenje u igri i u zabavi, u noćnim izlascima i druženju s prijateljima. Sve je više onih koji odlaze u svijet i daleke zemlje.

VIDI OVO: Znate li što se dogodilo na Veliki petak?

Bog je svet i pravedan. Grijeh je morao biti kažnjen. Bog je u osobi Isusa Krista platio smrtnu kaznu koju je čovjek svojom pobunom i grešnim življenjem zaslužio.

Isus Krist je uzeo na sebe svaki naš grijeh. Sve naše laži, pohlepe, svađe i zavisti. Sve naše psovke, preljube, pijanstva i razuzdane gozbe. Svu našu sebičnost i samovolju. Svaki naš grijeh. On je savršeno janje Božje koje je uzelo na sebe grijehe svijeta. Naši grijesi prikovani su s njim na Golgoti, na križu srama, sablazni i smrti.

Isus Krist je umro zbog naših grijeha. Uskrsnuo je zbog našeg opravdanja. Umro je i uskrsnuo da bi nas spasio od pakla i vječne propasti, da bi nam podario život vječni.

Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

VIDI OVO: Samo Isus spašava: spasenja nema ni po jednom drugom

Dragi čitatelju, Bog te ljubi! Bog je za tebe dao svoga Sina, Isusa Krista! Bog ti želi oprostiti tvoje grijehe! Bog te želi spasiti! Bog ti želi podariti život vječni! Bog nam je u Isusu Kristu podario najbolju vijest koju je čovječanstvo ikada čulo i vidjelo! Da, to je ta najbolja vijest za svaki dom!

Izvor: Preuzeto iz Najbolja vijest za svaki dom