Što znači da je Isus "žrtva pomirnica"?

Ključni događaj u životu Isusa Krista bila je njegova pomirujuća smrt. Isus je “žrtva pomirnica” za grijehe svih grešnika. 

Isusova se smrt obilježava svake godine na službama Velikog petka diljem svijeta. Kao što je slučaj s njegovim rođenjem, mnogi ljudi dobro poznaju razne pojedinosti o Isusovoj smrti. No, mnogi od tih istih ljudi ne shvaćaju poseban značaj koji Bog pridaje Isusovoj smrti. Mnogi na Njegovu smrt gledaju kao na smrt mučenika koji je umro iz plemenitih razloga, ali Njegova smrt ima daleko veću važnost od pukog mučenja.

Što znači da je Isus “žrtva pomirnica”?

Biblija uči da je Isusova smrt bila zamjenske prirode. Prema Starom zavjetu, životinje (bez ikakve tjelesne mane) su žrtvovane kao zamjena za ljude koji su bili grešnici. Isus je ispunio ovaj aspekt žrtve umirući kao zamjena za nas.

“Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini umjesto nas grijehom, da mi u Njemu postanemo pravednošću Božjom.” (2. Korinćanima 5, 21) 

On je žrtva pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. (1. Ivanova 2, 2)

Gledajući razne žrtve životinja iz Starog zavjeta, vrijedno je napomenuti da je svaka od njih na neki način obilježila Krista. Pasha, poznata i kao pashalna žrtva, bila je metafora Isusa Krista kao savršenog Božjeg Jaganjca. Za Pashu je važio kriterij da mužjak životinje mora biti čist i neokaljan, bez slomljene kosti. Sam je Isus ispunio ovaj kriterij, budući da je bio savršen čovjek. Kada je bio razapet, nijedna od njegovih kostiju nije slomljena, što je dodatno upotpunilo sliku o njemu kao našem pashalnom janjetu (Ivan 19, 32–36).

Izraelci su vjerom primijenili žrtvu pashalnog janjeta na dovratnike i nadvratnike svojih domova. Na sličan način danas vjerom primjenjujemo krv Isusa Krista na “dovratnike i nadvratnik” našeg srca, čineći Ga svojim pashalnim janjetom.

Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima. Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. (Hebrejima 7, 25-27)

Bez Kristovog zamjenskog pomirenja bili bismo osuđeni na propast

U Bibliji se smrt odnosi na razdvajanje. Kada tijelo umre, duša je odvojena od tijela. Ovo je fizička smrt koju svi doživljavamo. Kada osoba umre bez Isusa, njezina je duša odvojena od Boga (duhovna smrt). Duhovna smrt rezultirat će vječnošću u paklu, iz kojeg nema bijega.

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6, 23)

Važna lekcija sadržana u ovom stihu jest da je vječni život dostupan kroz Isusa Krista onima koji vjeruju.

Nažalost, mnogi ljudi i dalje odbijaju vjerovati i cijelu će vječnost plaćati cijenu vlastitog grijeha u paklu. Ali znamo da je Božji Sin, Isus Krist, došao na zemlju da plati za grijehe svima koji vjeruju.

U Hebrejima 3, 15 piše: “: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda …” Upravo sada – dok ste živi i dok vam je na raspolaganju zamjensko pomirenje – vrijeme je da se pokajete za grijeh i vjerujete u Njegovu ljubav.

PROČITAJTE JOŠ: